logo

Click here for English

Ben je een student in nood?

Dan verwijzen we je graag door naar de website van Studentenstatuut & studiefinanciering.

#LeaveNoOneBehind

Talenten ontwikkelen is onze sterkste troef. Maar als studenten het moeilijk krijgen dan volstaan talent, inzet en toewijding niet om een diploma te behalen. Om gelijke onderwijskansen te blijven waarborgen, richtte VUB rector Caroline Pauwels een noodfonds voor studenten op.

Zo helpt de VUB studenten die het financieel, materieel, sociaal of psychologisch moeilijk hebben. Een investering in dit fonds betaalt zich terug en maakt de samenleving weerbaarder en inclusiever. Daarvoor hebben we partners nodig: alumni, bedrijven en VUB-sympathisanten.

"Als student combineer ik mijn stage met een studentenjob. Voor mijn eindwerk moet ik virtueel op elke plaats met mijn onderzoek kunnen bezig zijn. Zonder laptop kan ik mijn thesis niet afwerken.” Masterstudent J. (22)

#WeAreVUB

Het netwerk van de VUB vormt een hechte gemeenschap waarin studenten, academici, corporate partners en organisaties op elkaar kunnen rekenen. Als we er samen voor zorgen dat niemand uit de boot valt, wint iedereen.

Welke alumni helpen studenten om zonder constante financiële zorgen af te studeren? Welke ondernemingen investeren vandaag in de leiders en vernieuwers van morgen? Wie vindt ook dat geen enkel talent verloren mag gaan? Wie draagt bij aan een weerbare en inclusieve samenleving?

Creëer kansen


Schenken kan online of per overschrijving op het rekeningnummer BE51 0013 6779 3562 van de VUB met vrije mededeling GIFT FO7.

Doneer nu

Hoe iedereen wint bij filantropie

Een grotere diversiteit aan de instroom verhoogt de productiviteit van ondernemingen. Bedrijven investeren bewust in talentontwikkeling van studenten omdat ze daarmee voorbij de klassieke Corporate Social Responsability uiting geven aan hun lange termijn visie. Hoe sluit de missie van uw onderneming aan bij de visie van het fonds? Laten we het samen concreet maken. Contacteer Isabelle Marneffe (Isabelle.Marneffe@vub.be).

Wat als iedereen samenwerkt voor één doel?

Het VUB Caroline Pauwels Noodfonds is een samenwerking van de VUB Foundation met het International Relations Office, Onderwijs- en Studentenzaken (de dienst Studentenstatuut & Studiefinanciering, de Kotcoach en de afdeling Studiebegeleiding) en de Studentenraad. Uw gift helpt studenten die het financieel, materieel, sociaal of psychologisch moeilijk hebben. Studenten rekenen op ons en rector Caroline Pauwels rekent op u.

“Mijn moeder werd alleenstaande en een deurwaarder legde beslag op haar goederen. Mijn alimentatiegeld wordt gebruikt voor mijn stiefzus en broertje. Mijn studietoelage is te klein om de eindjes aan elkaar te knopen.” Bachelorstudent C. (19)
Haal meer uit uw gift! Vanaf €40 ontvangt u een fiscaal attest waarmee u in 2022 tot 45% van uw gift recupereert.

Wat u geeft aan de VUB krijgt u terug

Investeer in gelijke onderwijskansen. Zo blijft niemand achter.
De wereld heeft je nodig. #LeaveNoOneBehind.

Schenk nu online of via een overschrijving op het rekeningnummer

BE51 0013 6779 3562 van de VUB met mededeling GIFTFO7.

‘Een gift aan mijn fonds is een slimme investering. De wereld heeft elk talent nodig.’


Rector Caroline Pauwels

Steun vandaag nog

Delen is ook geven

De nood is hoog. De tijd dringt. Elke hulp is meer dan welkom. Zelfs als u niet kan schenken, kan u misschien wel delen? Verspreid daarom deze pagina in uw netwerk en help ons om elk talent kansen te bieden. We laten niemand achter.

Delen op Facebook
Delen op Twitter
Delen op Linkedin

Schenk een student een cadeau

De maatregelen die worden genomen om de COVID-19-pandemie in te perken, creëren grote drama's bij veel jongeren. Onzichtbaar leed wordt een probleem waar we niet naast kunnen kijken. Ook op onze VUB-campussen zijn de maatschappelijke, sociale en digitale kloven dieper geworden. Haast 1 op 5 studenten heeft financiële ondersteuning nodig om hun studies verder te kunnen zetten. Sommigen ervaren naast armoede ook sociale en psychologische moeilijkheden. Daarom bestaat het VUB Caroline Pauwels Noodfonds. Schenk en help zodat geen enkel talent verloren gaat.

Help mee om het verschil te maken

U kan studenten in nood een mooier perspectief bieden met een symbolisch cadeau. Elk geschenk is symbolisch maar de impact van uw gift is dat alles behalve. Uw gift helpt écht. Ontdek hieronder wat uw bijdrage precies betekent.

Leefgeld: €50

Schenk nu

Laptop: €500

Schenk nu

Huisvesting: €320

Schenk nu

Boekenpakket: €40 tot €500

Schenk nu

Psychologische bijstand: €50

Schenk nu

Verrassing: kies zelf een bedrag

Schenk nu

Zo krijgt u een idee van wat uw gift betekent voor een student in nood. U bent vrij om meer of minder te schenken. Elke gift is welkom.

Haal meer uit uw gift

Voor een gift vanaf €40 ontvangt u een fiscaal attest waarmee u in 2022 tot 45% van uw gift recupereert. Help nog meer studenten en deel deze pagina met uw familie, vrienden en collega’s. Delen is vermenigvuldigen. Zo wint iedereen.

Wat u geeft aan de VUB krijgt u terug

Dit zijn barre tijden voor iedereen. Maar voor sommigen is de dagelijkse realiteit nog een stuk harder. Voor wie weinig heeft, maakt zelfs een kleine gift een enorm verschil. Alles wat u kan missen, zal onvergetelijk zijn voor één van onze studenten. Daarmee biedt u hen perspectief. U schenkt hen een uitweg waardoor ze de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Want iedereen heeft een talent te benutten dat onze samenleving vroeg of laat zal belonen. Samen laten we niemand achter. #LeaveNoOneBehind

‘Toen de pandemie begon, was ik radeloos. Ik had net genoeg geld om mijn huur voor een paar maanden te betalen, maar kon geen eten meer kopen. Het geld dat ik kreeg van de VUB heeft mij geholpen om mijn kosten te dekken terwijl ik een job zocht. Zonder deze hulp had ik mijn studies moeten stopzetten.’ L. N. L. (21) Bachelorstudent Social Sciences

‘Niemand had het scenario van 2020 kunnen bedenken en toch werd het werkelijkheid. Toch geloof ik dat we allemaal samen met de VUB community ook een positieve wending aan dit verhaal kunnen geven. Laten we samen bewijzen dat de VUB een plek is waar jonge mensen gelijke leer- en levenskansen krijgen. Dat is mijn wens. Helpt u mij om ze te realiseren?’

Rector Caroline Pauwels

‘De studenten rekenen op ons en ik zou graag op u willen rekenen.’


SCHENKEN KAN ONLINE OF PER OVERSCHRIJVING OP HET REKENINGNUMMER BE51 0013 6779 3562 VAN DE VUB MET VRIJE MEDEDELING GIFT FO7.

Doneer nu en maak het verschil

De VUB community wérkt

Wist u dat de steun van talrijke donateurs al meer dan €210.000 heeft opgeleverd voor studenten in nood? Daarmee bewijst de VUB dat ze een warme, hechte gemeenschap is die niemand in de steek laat. Daarom: 210.000 keer bedankt!