logo

Deed je een positieve zwangerschapstest en roept dat vragen en twijfels bij je op? Werd je gepland zwanger, maar veranderde er iets in je situatie waardoor je twijfelt?

Het team van VUB Dilemma is gespecialiseerd in de begeleiding van vragen over ongewenste zwangerschap of twijfels daarrond. Wij bieden psychosociale en medische begeleiding aan, op maat, vertrekkende vanuit de vraag van de cliënte, en in een wettelijk kader. Je kan bij ons terecht voor info, (een) gesprek(ken), een medische consultatie ivm ongeplande zwangerschap, een zwangerschapsafbreking of gerichte doorverwijzing naar diensten die je in jouw specifieke situatie kunnen verder helpen.

Een afspraak maken kan enkel telefonisch, bel ons op 02/629 23 40

Op 1 juli 2022 zijn we uitzonderlijk gesloten. Laat je telefoonnummer achter op onze voicemail!

Je vindt ons op de Waversesteenweg 1055, 1160 Oudergem

Voor afspraken bel je ons op 02/629 23 40

Onze openingsuren zijn:

 maandag 8u30 – 15u

dinsdag 8u30 – 15u30

woensdag 8u30 – 16u30

donderdag 8u30 – 16u30

vrijdag 8u30 – 14u30

 

Enkel voor info kan je mailen naar: dilemma@vub.be

Met het openbaar vervoer:

VUB Dilemma ligt op wandelafstand van

 • halte Pétillon (metrolijn 5)
 • halte Arsenaal (bus 34 en tram 7)
 • halte Generaal Jaques (bus 178)

Als je met de trein komt, kan je afstappen in

 • Centraal station en dan metro 5 richting Hermann-Debroux, halte Pétillon
 • Etterbeek, en dan ofwel tram 7 tot halte Arsenaal, ofwel een kwartiertje stappen van het station

Met de fiets:

Er is een Villo-parking vlak voor het centrum

Met de wagen:

Geef in de gps als gemeente 1160 Oudergem in. Dilemma is gelegen op de hoek van de Waversesteenweg met Schoofslaan/ Vrijwilligerslaan

Er is beperkt, meestal betalende, parkeergelegenheid in de buurt

 

Naar schatting is 1 op 4 zwangerschappen in België ongepland. Voor sommigen is dit een welkome verrassing. Anderen twijfelen of deze zwangerschap al dan niet gewenst is, nog anderen voelen snel aan dat deze ongeplande zwangerschap op dit moment ongewenst is. Ook een geplande en gewenste zwangerschap kan door omstandigheden ongewenst worden. 

VUB-Dilemma is er zowel voor mensen die twijfelen over al dan niet behoud van de zwangerschap, als voor diegenen die ervoor kiezen hun zwangerschap af te breken. Bij de keuze voor behoud van de zwangerschap kan het team hulp bieden door informatie te geven over het aanbod van hulpverlenende instanties hierbij. 

Een abortus is een medisch kleine ingreep met weinig risico op complicaties, indien uitgevoerd in veilige en medisch verantwoorde omstandigheden. VUB-Dilemma streeft ernaar abortus uit te voeren in optimale medische omstandigheden en met een zo hoog mogelijk comfort voor de patiënten.  

Daarnaast erkent VUB-Dilemma dat het uitvoeren van een abortus meer inhoudt dan een louter medische act. Het psychosociale en emotionele aspect, het stigma en taboe rond abortus en het morele aspect van een vraag tot abortus krijgen dan ook voldoende plaats in de begeleiding van onze patiënten. 

Op het gebied van anticonceptie zijn onze artsen en medewerkers experts. Wij bieden begeleiding op maat in de zoektocht naar de meest geschikte anticonceptiemethode. 

VUB-Dilemma kiest voor een cliëntgerichte en holistische aanpak. Bij een vraag tot begeleiding wordt altijd individueel bekeken wat de precieze vraag is en hoe we daaraan het best tegemoetkomen. Hierin staan het eigen beslissingsrecht van de vrouw en haar fysiek en mentaal welzijn centraal. Wij houden er rekening mee dat elke vrouw bij ons komt vanuit haar specifieke context: ook partner, familie, belangrijke derden kunnen mee een rol spelen in de uiteindelijke beslissing die de vrouw neemt. 

Als dienst verbonden aan de VUB houden wij medische zorg hoog in het vaandel. Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met de dienst gyneacologie van het UZ-Brussel. 

Naast het bieden van hulpverlening, wil VUB-Dilemma ook een rol spelen in het maatschappelijk debat.  

VUB-Dilemma heeft een samenwerkingsovereenkomst met LUNA. Samen schreven en ondertekenden we het ‘Charter van Luna’  http://abortus.be/_nl/overluna/visie.php

Wij vragen je telefonisch een afspraak te maken op het nummer 02/629 23 40. Je krijgt een onthaalmedewerker aan de lijn, die samen met jou zal bekijken wat het meest geschikte moment is voor de afspraak.

Er zal je uitgelegd worden wat je moet meebrengen voor de eerste consultatie: 3 klevertjes van je ziekenfonds, het remgeld van 3,90 euro (bij voorkeur met bankkaart), een bewijs van je bloedgroep (als je dat in je bezit hebt).

Kom aub op tijd naar je afspraak. Indien je toch niet tijdig bij ons geraakt, is het handig als je ons even belt. Als wij op de hoogte zijn van je vertraging, kunnen wij onze werking daarop instellen.

Als je aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds, moet je enkel een remgeld van 3,90 euro betalen. Het resterend bedrag wordt door je ziekenfonds rechtstreeks aan ons betaald. Je privacy is gegarandeerd.

Als je niet aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds, of je aansluiting niet correct is, wordt er bekeken wat andere mogelijkheden zijn. In sommige gevallen kan er beroep gedaan worden op instanties als OCMW of Fedasil.

In andere gevallen moet de patiënte zelf betalen (193 euro voor de eerste consultatie, 287 euro voor de behandeling). Als dit voor u moeilijk is, kunnen we samen op zoek gaan naar wat wel mogelijk is. We gaan ervan uit dat iedere vrouw moet geholpen worden bij haar vraag.

De wet zegt dat een vrouw die de vaste wil heeft om haar zwangerschap af te breken, een abortus kan hebben. Zij alleen beslist daarover. Ook een minderjarig meisje beslist daar zelfstandig over, ouders of zorgdragers hoeven niet op de hoogte gebracht te worden.

De behandeling zelf en de voorafgaande consultatie/gesprek vinden plaats in een ‘inrichting voor gezondheidszorg’: een abortuscentrum of een ziekenhuis dat abortushulpverlening aanbiedt. Beide instanties moeten beschikken over een voorlichtingsdienst.

Tijdens de eerste consultatie/gesprek wordt jouw situatie besproken. De inhoud van het gesprek vertrekt van de specifieke situatie waarin jij je bevindt en de vragen waar jij mee zit.  Thema’s die ook aan bod komen: wat liep er mis met de anticonceptie en welk voorbehoedmiddel wil je in de toekomst gebruiken, welke methodes zijn er om een zwangerschap af te breken en welke methode draagt jouw voorkeur weg. Onze medewerkers hebben beroepsgeheim, en jij beslist wat je vertelt en wat liever niet.

Tussen de eerste afspraak en de abortus loopt een verplichte wachttijd van zes dagen.

Op de dag van de abortus bevestig je je vraag voor een zwangerschapsafbreking schriftelijk.

Na een zwangerschapstermijn van 12 weken kan abortus in België enkel nog uitgevoerd worden als de vrouw zich voor het eerste gesprek aangeboden heeft in het abortuscentrum vóór de termijn van 12 weken, en dan tot max 6 dagen vanaf die eerste consultatie.

Tot verder in de zwangerschap kan dat enkel om medische redenen: het uitdragen van de zwangerschap houdt een ernstig gevaar in voor het leven van de vrouw of uit onderzoek blijkt dat het kind zal lijden aan een ongeneeslijke kwaal (met de huidige wetenschappelijke kennis). In deze gevallen gebeurt de behandeling verplicht in een ziekenhuis, en het advies van een tweede geneesheer wordt ingewonnen.

Wens je een abortus na 12 weken zwangerschap (= 14 weken geteld vanaf de eerste dag van de laatste maandstonden) en is er geen medische reden zoals hierboven beschreven, dan kan je momenteel enkel in het buitenland terecht (Nederland, Groot-Brittannië). Als je in een dergelijke situatie verkeert kan je we bij ons terecht voor een gesprek, informatie en een eventuele verwijzing naar een buitenlandse kliniek.

Voor jongeren onder 18 jaar geldt dezelfde abortuswet als voor meerderjarigen. Ook zij kunnen zelfstandig een beslissing nemen over al dan niet behoud van hun zwangerschap. De ouders of zorgdragers moeten hierover niet ingelicht worden.

Jongeren vallen meestal nog onder de ziekteverzekering van hun ouders of zorgdrager. Met de ziekenfondsen maakten we de uitdrukkelijke afspraak dat communicatie over onze zorgen enkel met ons gebeurt. Er worden dus geen brieven of mails naar ouders of partner gestuurd, en onze zorgverstrekking is niet zichtbaar online of bij lokale kantoren.

Onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen dus ouders, voogd, zorgdrager, partner,… niet inlichten over het bezoek aan ons centrum.

Onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen dus ouders, voogd, familie, partner,… niet inlichten over je bezoek aan ons centrum.

Met de ziekenfondsen maakten we de uitdrukkelijke afspraak dat communicatie over onze zorgen enkel met ons gebeurt. Er worden dus geen brieven of mails naar ouders of partner gestuurd, en onze zorgverstrekking is niet zichtbaar online of bij lokale kantoren.

Iedere vrouw die om een abortus vraagt, heeft daar een reden voor. Als je over die reden of bepaalde aspecten ervan liever niet praat, hoeft dat niet.

Als u als arts of hulpverlener een cliënte naar ons doorverwijst, kan u haar meegeven:

 • protocol van het labo met bloedgroep, en HCG indien dit werd uitgevoerd;
 • eventueel  een echografie;
 • een attest met de datum waarop u cliënte gezien heeft met de vraag tot een zwangerschapsafbreking

Ook als uw cliënte twijfelt, kunt u haar doorverwijzen. Onze medewerkers zijn opgeleid om het beslissingsproces te begeleiden. De vrouw blijft uiteraard vrij om te beslissen of zij al dan niet een abortus wil.

Wilt u uw cliënte vragen om het centrum zo snel mogelijk te contacteren indien zij haar afspraak wenst af te zeggen of te verplaatsen?  Hierdoor kunnen wij een andere cliënte (sneller) een afspraak geven. Een afspraak kan ook via de website geannuleerd worden.

Het is altijd mogelijk dat je beslist dat je toch niet naar de afspraak zal komen, daar kunnen vele redenen voor zijn. Bel ons even, of annuleer je afspraak via de knop hieronder. Je helpt er niet alleen ons enorm mee, maar ook andere vrouwen die dringend een afspraak nodig hebben!

afspraak afzeggen?


Wil je je afspraak afzeggen? Klik dan op de knop hieronder.

afspraak afzeggen

De eerste consultatie bestaat uit 3 delen: een administratief, psychosociaal en medisch deel. Reken erop dat je in totaal anderhalf uur in het centrum bent.

 • Een onthaalmedewerker ontvangt je en start je dossier op. Er zal gevraagd worden een medische en administratieve vragenlijst in te vullen. We dragen zorg voor jouw privacy.

 

 • Je hebt een gesprek met één van onze medewerkers. De bedoeling van dit gesprek is dat jij kwijt kan wat je wil vertellen, dat je vragen kan stellen, dat je uitleg krijgt. Naargelang jouw behoefte gaan we dieper of juist minder diep in op gevoelens en gedachten die een ongewenste zwangerschap met zich kan meebrengen. Twijfel je? We zijn gespecialiseerd om je te begeleiden in het nemen van de voor jou meest juiste beslissing. Thema’s die ook aan bod komen: wat liep er mis met de anticonceptie en welk voorbehoedsmiddel wil je in de toekomst gebruiken, welke methodes zijn er om een zwangerschap af te breken en welke methode draagt jouw voorkeur weg.

 

 • Je hebt een consultatie bij één van onze artsen. Die zal via echografie vaststellen hoe ver je precies zwanger bent. Ook zal er een vaginaal infectie-onderzoek gebeuren. Eventueel wordt er een bloedafname gedaan. De kosten voor het labo-onderzoek worden aan jou gefactureerd. Spreek één van onze medewerkers aan als dit een probleem zou zijn!

Voor deze behandeling ben je ongeveer een kwartier tot een half uur bij de arts. Je neemt plaats op de gynaecologische stoel. De arts plaatst een speculum en ontsmet de vagina. De baarmoederhals wordt plaatselijk verdoofd waarna de baarmoedermond een beetje open gemaakt wordt. Daarna wordt een dun buisje geplaatst waarmee het vruchtzakje geaspireerd wordt. Je kan gedurende korte tijd matige tot stevige krampen voelen, vergelijkbaar met stevige menstruatiepijn.

Tijdens de ingreep word je begeleid door een verpleegkundige. Deze brengt je na de ingreep naar een kamer, waar je een half uurtje kan rusten.

Voor deze behandeling ben je in totaal een tweetal uur in het centrum. Je mag alleen komen, of iemand meebrengen naar het centrum, die je al dan niet vergezelt bij de ingreep.

Een abortus door medicatie is een geïnduceerd miskraam en gebeurt altijd in 2 stappen. Door de eerste pil zal de zwangerschap stoppen met groeien, de tweede reeks pillen zorgen ervoor dat de baarmoeder samentrekt en zo het vruchtzakje uitstoot.

De eerste pil bevat mifepristone, een stof die ervoor zorgt dat hormonen die nodig zijn voor de zwangerschap niet meer kunnen werken. De zwangerschap kan na deze pil niet meer goed verder evolueren.  De meeste vrouwen voelen lichamelijk weinig effect van deze pil. Omdat de beslissing tot afbreking van de zwangerschap definitief genomen wordt op het moment van inname van deze pil, gebeurt dit altijd in het centrum. Reken hier een half uurtje voor.

De tweede soort medicatie wordt 24 tot 48 uur later toegediend. Op dat moment breng je 4 tabletjes vaginaal in. Deze doen de baarmoeder samentrekken, wat ervoor zorgt dat na verloop van tijd het vruchtzakje, samen met bloedverlies en klonters, uitgestoten wordt. Wanneer dit precies gebeurt, is erg verschillend van vrouw tot vrouw. Je bent 4 uur in het centrum zodat we kunnen observeren hoe je reageert op de medicatie. Sommige vrouwen voelen het samentrekken van de baarmoeder goed, voelen zich tijdelijk misselijk of hebben last van diarree. Andere vrouwen voelen weinig nevenwerkingen. Als je last hebt van nevenwerkingen, helpen we je zo goed mogelijk deze te verlichten.

 We vragen dat je niet alleen het centrum verlaat, en er bij voorkeur ook de rest van de dag en komende nacht iemand bij jou is die op de hoogte is van je situatie.

De wet zegt dat een vrouw die de vaste wil heeft om haar zwangerschap af te breken, een abortus kan hebben. Zij alleen beslist daarover. Ook een minderjarig meisje beslist daar zelfstandig over, ouders of zorgdragers hoeven niet op de hoogte gebracht te worden.

De behandeling zelf en de voorafgaande consultatie/gesprek vinden plaats in een ‘inrichting voor gezondheidszorg’: een abortuscentrum of een ziekenhuis dat abortushulpverlening aanbiedt. Beide instanties moeten beschikken over een voorlichtingsdienst.

Tijdens de eerste consultatie/gesprek wordt jouw situatie besproken. De inhoud van het gesprek vertrekt van de specifieke situatie waarin jij je bevindt en de vragen waar jij mee zit.  Thema’s die ook aan bod komen: wat liep er mis met de anticonceptie en welk voorbehoedmiddel wil je in de toekomst gebruiken, welke methodes zijn er om een zwangerschap af te breken en welke methode draagt jouw voorkeur weg. Onze medewerkers hebben beroepsgeheim, en jij beslist wat je vertelt en wat liever niet.

Tussen de eerste afspraak en de abortus loopt een verplichte wachttijd van zes dagen.

Op de dag van de abortus bevestig je je vraag voor een zwangerschapsafbreking schriftelijk.

Na een zwangerschapstermijn van 12 weken kan abortus in België enkel nog uitgevoerd worden als de vrouw zich voor het eerste gesprek aangeboden heeft in het abortuscentrum vóór de termijn van 12 weken, en dan tot max 6 dagen vanaf die eerste consultatie.

Tot verder in de zwangerschap kan dat enkel om medische redenen: het uitdragen van de zwangerschap houdt een ernstig gevaar in voor het leven van de vrouw of uit onderzoek blijkt dat het kind zal lijden aan een ongeneeslijke kwaal (met de huidige wetenschappelijke kennis). In deze gevallen gebeurt de behandeling verplicht in een ziekenhuis, en het advies van een tweede geneesheer wordt ingewonnen.

Wens je een abortus na 12 weken zwangerschap (= 14 weken geteld vanaf de eerste dag van de laatste maandstonden) en is er geen medische reden zoals hierboven beschreven, dan kan je momenteel enkel in het buitenland terecht (Nederland, Groot-Brittannië). Als je in een dergelijke situatie verkeert kan je we bij ons terecht voor een gesprek, informatie en een eventuele verwijzing naar een buitenlandse kliniek. Je kan zeker ook bij ons terecht voor een controle onderzoek na de ingreep.

afspraak afzeggen?


Wil je je afspraak afzeggen? Klik dan op de knop hieronder.

afspraak afzeggen

Tijdens de consultaties bieden we veel ruimte om samen te zoeken naar het voor jou meest geschikte anticonceptiemiddel. Onze artsen en medewerkers zijn hierin heel ervaren, we beschikken over alle nodige expertise om je hierin verder te helpen.

Enkele nuttige websites met betrouwbare info over anticonceptie:

www.allesoverseks.be/anticonceptie

www.mijnvoorbehoedsmiddel.be

www.zanzu.be  (website met info in 14 talen)

Een abortusbehandeling verloopt over het algemeen zonder complicaties. Je kan na de ingreep bloedverlies hebben zoals de gewone menstruatie. Na een abortuspilbehandeling kan je meer bloedverlies hebben dan gewoonlijk. Sommige vrouwen voelen ook nog krampen in de week na de behandeling. Je krijgt hierover uitleg van onze medewerkers.

Een medische follow-up is niet altijd nodig. Als je je zorgen maakt, de arts dat wenselijk acht of je een spiraaltje liet plaatsen, kan je bij ons een afspraak maken voor een follow-up afspraak.

Deze afspraak is inbegrepen in de dienstverlening en dus gratis.

Als je doorverwezen werd door je eigen arts, sturen we die een verslagbrief (enkel als je daarin toestemt).

De meeste vrouwen hebben na een abortus geen grote psychologische problemen. Verdriet is wel normaal, bij sommigen meer, bij anderen minder.

Als je na een abortus – ongeacht hoe lang geleden - nood hebt aan een gesprek, ben je zeker welkom bij ons. Ook als (ex)partner kan je bij ons terecht. Je kan telefonisch een afspraak maken, deze hulpverlening is gratis.

Als je liever ergens anders begeleiding zoekt, kan je oa terecht in een CAW in je buurt:

www.caw.be

of bij Fara

www.fara.be

afspraak afzeggen?


Wil je je afspraak afzeggen? Klik dan op de knop hieronder.

afspraak afzeggen