logo

Beelden met een VUB-uitstraling

De beelden moeten een ‘WE ARE VUB’-gevoel of sfeer uitstralen. Een spontaan gevoel van betrokkenheid. Mensen staan centraal in het VUB-verhaal. Echte mensen die zelfbewust in de camera kijken, in en rond de campussen, met Brussel als decor. Eigenzinnig √©n modern.

Portretrecht en toelating

Voordat je van iemand een foto neemt, vraag je altijd om (schriftelijke)toestemming. Leg uit waarvoor je de foto zult gebruiken. Gebruik geen afbeeldingen van (bekende) personen. Je hebt daar namelijk altijd toestemming voor nodig. Wanneer minderjarigen aanwezig zijn, dienen hun ouders toestemming te verlenen voor het portretrecht. Wie het portretrecht schendt en foto’s zonder toestemming publiceert, kan aansprakelijk gesteld worden om een schadevergoeding te betalen. Daarbij zijn de algemene principes van de burgerlijke aansprakelijkheidvan toepassing (art. 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

Template portretrecht


Toestemming om foto's te gebruiken

Download