logo

Wat willen we bereiken?

De VUB beeldcultuur moet een gemeenschappelijke ‘WE ARE VUB-feel’ of sfeer hebben. Een herkenbare fotostijl, met maximaal visuele stopkracht. De foto’s moeten de VUB en zijn universum consistent in beeld brengen, en steeds een wervende en activerende waarde hebben voor de ontvanger. Er moet spontaan een gevoel van betrokkenheid ontstaan.

Tegen wie spreken we?

Het gaat over een zeer breed publiek van de universiteit. De primaire doelgroep:

  • Toekomstige Bachelor, Master studenten, Postgraduaten, topsporters.
  • Zowel nationale als internationale studenten (culturele diversiteit)
  • Vervolgopleidingen voor volwassenen, levenslang leren
  • Alumni, bedrijven, sponsors, …
  • Partner-instituten en associaties

Wat willen we dat mensen denken/voelen/doen?

De VUB is een (h)echte gemeenschap waar je bij wil horen, iets voor wil doen. Echte mensen, die met een kritische ingesteldheid in het leven staan maar die steeds de extra mijl gaan als het erop aankomt. De VUB is een universiteit van vandaag: een kenniscentrum en belevingscentrum voor iedereen. Daarvoor beschikt de VUB anno 2016 over alle nodige troeven.

Aan de VUB bouwen mensen aan de toekomst , voor zichzelf, voor de samenleving, voor de wereld.

Visuele tone of voice

Functionele insteek
Mensen staan centraal in het verhaal. We zoeken echte studenten professoren, alumni en BVUB’ers in echte situaties. Een natuurlijke ‘look’. Geen modellenwerk maar echte mensen die zelfbewust in de camera kijken. We willen de echte beleving van VUB in en rond de campussen in beeld brengen, met Brussel als decor.

Eigenzinnig
Er moet variatie zitten in expressies van mensen: de ene keer een lach, de andere keer een grotere “serieux” of zelfs frons. Wij zoeken ook naar ‘eigenzinnige’ uitdrukkingen. De beelden moeten modern ingevuld worden met een accent op duurzaamheid. De beelden tonen een modern beeld van het leven op de campus. Een smartphone in de hand, met de iPad op het gras, of de e-screens in de gang… De technologie hoeft niet het onderwerp te zijn, maar mag wel mee de context bepalen van
het beeld.

Camerastandpunt
Redelijk eigenzinnig is een abstract begrip maar kan op vele manieren vertaald worden bvb door bepaalde visuele effecten, camerastandpunten en/ of onderwerpen. LET OP: Diepte/scherpte, flou artistiek, sluitertijd, lichteffecten zijn een middel geen doel op zich.

Portretrecht en toelating

Het portretrecht beperkt het auteursrecht en vloeit voort uit de wet op de privacy. Het geeft geportretteerde personen onder bepaalde voorwaarden het recht zich te verzetten tegen publicatie van hun portret. De fotograaf heeft het auteursrecht op de door hem gemaakte foto van een persoon, maar mag deze foto niet in alle gevallen publiceren.

RELEVANTIE

Zomaar een blog opstarten of een wikipagina aanmaken met foto’s van activiteiten die jullie georganiseerd hebben? Niet zomaar alles kan en mag wat dat betreft.

De basis van de regelgeving rond het portretrecht is te vinden in de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en naburige rechten.

Bij een portret gaat het altijd om een afbeelding. Een beschrijving van iemands uiterlijk in woorden valt er niet onder. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een portret gemaakt in opdracht van de geportretteerde en een portret niet gemaakt in opdracht van de geportretteerde.

Is er sprake van een opdracht, dan heeft de geportretteerde in ieder geval het recht zelf het portret te verveelvoudigen en mag openbaarmaking alleen plaatsvinden met toestemming van de geportretteerde. Daarom werken we aan de VUB altijd met een schriftelijke toestemming. Als het een afbeelding is met daarop meerdere personen, dan is voor openbaarmaking van die afbeelding toestemming nodig van al die personen.

Is er geen sprake van een opdracht, dan kan de geportretteerde zich alleen tegen openbaarmaking verzetten als hij daarbij een redelijk belang heeft. Bijvoorbeeld uit privacy-overwegingen of het belang om niet publiekelijk belachelijk gemaakt te worden. Als de wijze van afbeelding schadelijk kan zijn voor de geportretteerde kan hij zich eveneens tegen openbaarmaking verzetten. Hierbij wordt afgewogen welk belang zwaarder weegt: het recht op privacy of het recht op vrije meningsuiting.

Ook commerciële belangen tellen mee. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om het portret te gebruiken voor reclame als hiervoor geen toestemming is gegeven.

Overzichtsfoto’s die gemaakt zijn op het publieke domein of tijdens publieke manifestaties (bv. activiteiten, festivals, fuiven, …) worden niet als een overtreding van het portretrecht beschouwd, tenzij ze duidelijk op één of enkele personen focussen. Maar zelfs dan kan iemand die zich herkent op de foto en daar niet mee akkoord is zich beroepen op zijn recht op privacy om te eisen dat de foto in kwestie niet langer gebruikt wordt en vernietigd wordt.

STAPPENPLAN

  • Voordat je iemand op de foto vastlegt, vraag hem of haar altijd om (schriftelijke) toestemming en leg uit waarvoor je de foto of foto’s gaat gebruiken;
  • Gebruik geen afbeeldingen van (bekende) personen of figuren op affiches en dergelijk promotiemateriaal. Je hebt namelijk altijd toestemming van die persoon daarvoor nodig.

TIPS

Wanneer minderjarigen aanwezig zijn op activiteiten dienen hun ouders toestemming te verlenen voor het portretrecht. Om die reden is het raadzaam om op de inschrijvingsformulieren voor activiteiten een formule te vermelden dat de ouders door hun handtekening “kennis nemen van het feit dat er tijdens de activiteiten beeldmateriaal van hun kinderen kan worden gemaakt en akkoord gaan dat dit beeldmateriaal op websites of in publicaties van de VUB wordt gebruikt binnen het kader van de doelstellingen van de VUB”.

Wie het portretrecht schendt en foto’s zonder toestemming publiceert waardoor de privacy van de geportretteerde geschonden wordt, of hij belachelijk wordt gemaakt of schade loopt, kan aansprakelijk gesteld worden om een schadevergoeding te betalen. Hierbij zijn de algemene principes van de burgerlijke aansprakelijkheid van toepassing (art. 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

Template portretrecht


Toestemming om foto's te gebruiken

Download