logo

ITC Avant Garde

Is een familie van lettertypes die gebaseerd is op het logo van het Amerikaans tijdschrift Avant Garde. Het concept is door Herb Lubalin, een Amerikaans designer, bedacht en verder afgeleid naar een volledige letterfamilie.

Het is intussen een design-klassieker die ook vandaag nog zijn moderne “Avant Garde-look and feel” incorporeert. ITC Avant garde is ook bijzonder passend bij de “minimal”-uitstraling van het VUB-logo en geschikt voor de diverse publicaties van de Vrije Universiteit Brussel.

De klare lijn en contrast tussen “brede” en “smalle” letters maakt hem bij voorkeur geschikt voor slogans, titels, subtitels, korte teksten en quotes.

We gebruiken hem eerder zelden voor lopende tekst.

Roboto

Is een lettertype met een duale natuur: het is makkelijk in gebruik in zowel analoge als online omgeving. Het harmoniseert ook vlot met de Avant Garde, maar dat vooral als bodytekst, lopende tekst in publicaties, folders, magazines e.a.

Het heeft een zeer natuurlijk vormritme en laat daardoor ook een zeer natuurlijke leeswijze toe, die eerder te vinden is bij schreefletters. Wij gebruiken het vooral dus voor lopende tekst zoals hoger beschreven.

NOTA: Roboto is een zeer frequent en rechtenvrij lettertype dat bij de meeste providers voorhanden en bij veel gebruikers aanwezig is. Onder die voorwaarde geniet hij ook onze voorkeur (zie als alternatief Verdana op volgende pagina).

Vooral bij interne communicatie is dat gebruik meestal probleemloos. Vermits er echter kans is dat het lettertype niet overal ter beschikking is gebruiken we Roboto enkel wanneer er zekerheid is over de overeenkomstigheid bij de ontvanger van het onlinebestand.

 

Verdana

Verdana is in tegenstelling tot vorige lettertypes alomtegenwoordig in online communicatie. Het lettertype is ontwikkeld in functie van de leesbaarheid in kleine formaten van de lage-resolutieschermen uit de beginperiode van het digitaal tijdperk.

Het is een eerder “breed” schreefloos lettertype dat door deze aard iets minder drukgeoriënteerd is. Het zal dus bij voorkeur gebruikt worden in lopende tekst in in digitale print toepassingen bij gebrek aan beschikbaarheid van ITC Avant Garde of Roboto.

Titels in campagnes

Zoals eerder aangegeven in het hoofdstuk “Typografie” gebruiken we voor titels in campagnes (brochures, andere) de ITC Avant Garde Bold altijd in kapitalen. Immers het lettertype is vanuit het designers oogpunt ontworpen voor zo’n toepassingen.

Voor speciale (korte) titels gebruiken we een krimp of spatie van 60 tussen de lettertekens en een minimum interlinie tussen de woorden of lettergrepen. Kortere titels worden gebruikt zonder leestekens. In mogelijke andere gevallen (andere talen, langere titels) is deze minimum interlinie zo smal dat de leestekens en/of accenten de onderstaande of bovenstaande regels net niet hinderen.

De graficus van dienst gebruikt hier zijn grafisch inzicht om bepaalde aanpassingen te doen die de harmonie tussen de letters bevorderen (vb. witruimte tussen een “T” en een “O”, een “L” en “A” die een aangepaste spatiëring nodig hebben). Voor iets langere titels of voor omstandigheden waar de graficus weinig aanpassingsmogelijkheden naar krimp of interlinie heeft, gebruiken we een krimp van 20 met eveneens een aangepaste interlinie. 

Het staat ook vrij om langere hoofdtitels binnenin brochures in de Avant Garde Bold beginkapitaal en onderkast te zetten.

Het is de taak van de graficus van dienst om voor de juiste harmonisering van de titels en slogans te zorgen.

Hoofdtitels

De opbouw en het gebruik van hoofdtitels is besproken in voorgaand item: typografie voor titels in campagnes

Subtitels

De tekststrip is een typografisch element dat de herkenbaarheid van diverse VUB-publicaties moet versterken. Het is een onderscheidende toepassing voor bepaalde toepassingen in folders, affiches, advertenties e.a. Ze worden passend gebruikt in de typografische hiërarchie als tussentitel, aandachtspunt, beklemtoning, grafieken e.a.

Ze kunnen voorkomen in oranje, blauw, zwart en wit als fondkleur met respectievelijk witte tekst voor blauwe, zwart en oranje balkjes en zwarte tekst enkel bij witte balk.

Een samenstelling zou kunnen zijn, hoofdtitel met subtitel en een verdere subtitel op een witte of zwarte strip, voor de vermelding van een verduidelijking of categorie.

  • Lettertype: ITC AVANT GARDE – BOOK.
  • Altijd in kapitalen
  • Tekengrootte hier: 27pt
  • Regelafstand hier: 46pt
  • Strip 5mm naar voor laten inspringen op grid.
  • Tekst gelijnd met de kolomgrid.
  • Striphoogte hier: 15mm

Lopende tekst

Titels in lopende tekst voorzien we in principe in ITC AVANT GARDE in analoge toepassingen en in sommige digitale versies waar het lettertype voorhanden is of geen probleem vormt voor de ontvanger. Ze staan altijd links gelijnd.

Ze kunnen gebruikt worden in de drie ITC AG-gewichten: BOLD, DEMI en BOOK. De interlinie is aanpasbaar aan de tekstruimte. De puntgroottes en interlinies hierna zijn ter illustratie. Ze zijn te bepalen aan de hand van het tekstvolume.

In lopende tekst gaan we uit van een kolomgrid waarin de tekst met linkse lijning en vrije regelval (of dus waarin de tekst links gelijnd en rechts afgebroken wordt).

De interlinie en puntgrootte zijn hier aangegeven in een scenario met passende tekst.

Uiteraard titels en bodytekst typografisch aanpasbaar in functie van het tekstvolume.

De kolombreedtes zijn aangegeven in de grid van de diverse brochures en folders.

TITEL NIVEAU 1
Lettertype: ITC AVANT GARDE – BOOK.
Beginkapitalen en onderkast
Tekengrootte: 35pt.

TITEL NIVEAU 2
Lettertype: ITC AVANT GARDE – BOOK.
Beginkapitalen en onderkast
Tekengrootte: 24pt.

TITEL NIVEAU 3
Lettertype: ITC AVANT GARDE – BOLD.
Beginkapitalen en onderkast
Tekengrootte: 14pt.

BODYTEKST
Lettertype: Roboto – Regular.
Tekengrootte: 9pt..
Links lijnen en rechts afbreken.

Bronbestanden typografie analoge drukwerken


Stuur een mailtje naar webmaster@vub.be om toegang te krijgen tot de bronbestanden.

Mail ons