logo

VUB merkenarchitectuur op 4 niveaus

De VUB kiest ervoor om de zichtbaarheid van haar merk te vergroten via het consequent opnemen van het VUB logo voor alle entiteiten en activiteiten en initiatieven waaraan de VUB bijdraagt. We werken hiervoor met een merkenarchitectuur op 4 niveaus.

Koepelmerk

Alle faculteiten, diensten, locaties van de VUB vallen onder het koepelmerk.

Uitgebreid merk

De VUB telt verschillende entiteiten die opereren onder een andere naam maar toch een wezenlijk onderdeel van de VUB zijn. Research groepen, partnerscholen, projecten, kanalen, leerstoelen enz. vallen hieronder.

Co-merk

Dit zijn initiatieven die de VUB neemt met partners die buiten het hoofdmerk staan. Wanneer de VUB initiatiefnemer is van de samenwerking, dan houden we de VUB-huisstijlkleuren aan, zoniet hanteren we neutrale kleuren. Om de verwantschap te duiden gebruiken we toelichtende omschrijvingen zoals “in partnership with”, “an affiliation”, “empowered by” , “an initiative of”, “spin-off company of”, “research alliance of".

Submerk

Wordt alleen gebruikt voor een unieke set van VUB-diensten of producten waarvoor een aparte differentiatie nodig is om deze diensten of producten bij een specifieke doelgroep succesvol neer te zetten.