Zorgaanbod

Algemene tandheelkunde

Tijdens je eerste bezoek voeren we een mondonderzoek uit. Eventueel maken we ook rƶntgenfoto's. We nemen samen de conditie van het gebit door om een persoonlijk behandelplan op te stellen.

Op de dienst algemene tandheelkunde voeren we ook controles uit. De controleafspraak is een essentieel deel van je verzorging. Daarom nodigen we je jaarlijks of halfjaarlijks uit om een controle vast te leggen. Zo blijf je in orde met de zorgverzekering Ć©n blijven je tanden gezond en jij gelukkig.

We voeren ook volgende behandelingen uit:

 • Gaatjes in tanden en kiezen vullen
 • Tandsteenreinigingen
 • Afgebroken stukjes tand herstellen
 • Eenvoudige extracties
 • Doorverwijzingen naar andere diensten (orthodontie, parodontologie etc.)

Zorgaanbod

Kindertandheelkunde

Verzorging van een kindergebit (tussen 0 en 14 jaar)
Kinderen zijn doorgaans geen moeilijke patiƫnten, maar vergen wel een aparte aanpak. Onze kindertandartsen zijn bijzonder geduldig en combineren een fluwelen handschoen met een kordate aanpak.

De tandarts hecht groot belang aan regelmatig en goed tandenpoetsen, gezonde voeding en efficiƫnt fluoridegebruik. Jong geleerd is oud gedaan. Melktandjes zijn zo klein dat een gaatje snel het wortelkanaal bereikt, wat de behandeling extra lastig maakt.

Bij zeer bange en onrustige kinderen is de steun van de ouders en familieleden belangrijk om het kind gerust te stellen. Kinderen met een hoog cariƫsrisico moeten gesteund worden door hun familie. Ook welmenende grootouders of onthaalouders moeten beseffen dat snoep en frisdrank een hoog risico op pijn en ellende met zich meebrengen.

Onze kindertandartsen streven er elke dag naar om kindjes zo zacht mogelijk te behandelen terwijl ze de noodzakelijke behandelingen uitvoeren. De meeste kinderen komen dan ook met de glimlach naar onze Tandheelkundige Kliniek.

Lachgastoediening en algemene verdoving
Soms heeft een kind hevige pijn of is het door vorige ervaringen erg bang of onrustig. In dat geval vindt de behandeling onder sedatie (lachgastoediening) of algemene verdoving plaats. Dit vergt bijkomende apparatuur of een operatiezaal in het ziekenhuis. Het spreekt voor zich dat een dergelijke behandeling de uitzondering moet blijven en enkel mogelijk is op advies van de tandarts.

Zorgaanbod

Parodontologie

Parodontologie is een erkend specialisme binnen de tandheelkunde waarbij men de weefsels rondom de tanden bestudeert. In de praktijk staat de tandarts-specialist in de parodontologie (parodontoloog) in voor de zorg van patiƫnten met tandvleesaandoeningen. Doorgaans worden zij doorverwezen door de algemene tandarts, hoewel ook adviezen op initiatief van de patiƫnt mogelijk zijn.

De meest voorkomende parodontale aandoeningen zijn:

 • Gingivitis of tandvleesontsteking
 • Parodontitis, wat ook het onderliggende bot aantast

Ā 

Orale implantologie is ook een onderdeel van de parodontologie. Het is een specialisme binnen de tandheelkunde waarbij men verloren tanden herstelt door tandimplantaten te verankeren in het kaakbot. In de praktijk staan de parodontoloog en de kaakchirurg in voor het plaatsen van implantaten. Op deze afdeling worden ook innovatieve behandelconcepten toegepast.

Zorgaanbod

Endodontologie

Endodontie is de verzorging van problemen met de tandzenuw. Een endodontoloog is een tandarts, die dankzij een tweejarige aanvullende opleiding gespecialiseerd is in het uitvoeren van complexe wortelkanaalbehandelingen.

Is er een zenuw van een tand of kies ontstoken of geĆÆnfecteerd? Dan is een wortelkanaalbehandeling noodzakelijk om pijn en verdere infecties te voorkomen. Als patiĆ«nt word je hiervoor steeds doorverwezen door je eigen tandarts. Die geeft je een doorverwijsbrief mee met het te behandelen tandnummer. Dat nummer moet je steeds meedelen als je een afspraak maakt.

Eenvoudige wortelbehandelingen kunnen door een algemene tandarts worden uitgevoerd. Sommige practici vinden echter dat ze niet voldoende routine of ervaring hebben en zullen de behandeling overlaten aan een collega die dit liever of efficiĆ«nter uitvoert. Met nauwkeurigheid en precisie is de kans van slagen van zoā€™n behandeling aanzienlijk groter. Daarom voeren wij deze behandeling in de Tandheelkundige Kliniek onder een microscoop uit. Door de langere en moeilijkere behandeling rekenen we in dit geval een toeslag buiten de gangbare nomenclatuur aan.

Zorgaanbod

Orthodontie

De Orthokliniek is een speciale afdeling voor orthodontie.

Orthodontie is een specialisme binnen de tandheelkunde, waarbij de afwijkende stand van tanden en kaken behandeld wordt. Tanden die scheef staan, zijn veel moeilijker schoon te houden, omdat het moeilijker is om ze goed te poetsen. Als je een afwijkende kaak- en/of tandstand laat corrigeren, slijt je gebit minder en kan je jarenlang genieten van een goed functionerend en mooi gebit.

Orthodontische behandelingen zijn mogelijk voor kinderen en volwassenen met een goede mondhygiĆ«ne en een gezonde mond.Ā De tandarts-specialist in de orthodontie plaatst een beugel om de stand van tanden en kiezen te corrigeren tot een goed functionerend geheel. Bij opgroeiende kinderen kan eventueel afwijkende kaakgroeiĀ nog beĆÆnvloed worden met een beugel. Vroeg begonnen is dus half gewonnen. Bij volwassenen kan een orthognatische ingreep nodig zijn. Daarbij wordt een deel van de behandeling door de mond-kaak-en-aangezichtschirurg uitgevoerd.

Wil je graag een behandeling opstarten? Dan vragen we je om op consultatie te komen. We bekijken je gebit, luisteren naar je vragen en informeren je over de mogelijkheden.

De behandeling van schisis (gespleten lip, spleet of groef in de kaak of verhemelte) en andere craniofaciale aandoeningen verloopt in nauwe samenwerking met de afdeling MKA aan het UZ Brussel, het universitair ziekenhuis van de VUB.

Zorgaanbod

Esthetische tandheelkunde

Met esthetische tandheelkunde zorgen we voor verbeteringen in vorm, stand en kleur van de tanden en kiezen. Het is heel complex, en we gebruiken er verschillende technieken voor:

 • Tandkleurige vulmaterialen
 • Kronen
 • Facings
 • Bleken van verkleurde tanden

Soms zullen we echter uitgebreide behandelingen moeten uitvoeren om zowel kleur, vorm als stand van de tanden te veranderen. Een natuurlijk ogend resultaat, waarbij de tanden harmonieus passen in de glimlach van een tevreden patiƫnt: dat is ons doel.

Het is onmogelijk om in een onverzorgde mond dergelijke behandelingen te beginnen. In eerste instantie zijn goede funderingen cruciaal. Ingewikkelde restauratieve of cosmetische behandelingen gebeuren daarom vaak via de samenwerking tussen verschillende vakdisciplines. Voor we overgaan tot een complete ā€˜make-overā€™ kan het ook nodig zijn modellen en rƶntgenfotoā€™s te vervaardigen om de behandeling zorgvuldig te plannen.

Kronen en bruggen
Kronen en bruggen bieden een oplossing wanneer Ć©Ć©n of meerdere tanden zijn aangetast en er onvoldoende houvast is voor een gewone vulling. Ze kunnen ook dienen ter verbetering van het uiterlijk (bv. bij verkleurde of misvormde tanden). Kronen en bruggen zijn duurzaam en ogen natuurlijk.

Kronen en bruggen worden in principe niet terugbetaald door het ziekenfonds, maar mogelijkerwijze wel door een particuliere verzekering, een aanvullende verzekering of door tussenkomst van de sociale dienst van de werkgever. Informeer je bij de betreffende instanties in samenspraak met je tandarts voor hulp bij de nodige procedures.

Zorgaanbod

Prothetische tandheelkunde

Problemen met ontbrekende tanden
In sommige gevallen zijn tanden zodanig beschadigd dat een conserverende behandeling niet volstaat om een kwalitatief resultaat te behalen. Dan kan prothetisch herstel een oplossing bieden.

Een tand kan vervangen worden door een vaste constructie of uitneembare prothese. We overlopen samen met jou de verschillende mogelijkheden.

Uitneembare prothese
Indien een brugwerk of implantaat niet haalbaar of mogelijk is, is een uitneembare prothese aangewezen.

De eenvoudigste constructie is de kunstharsplaatprothese. Daarvoor is een terugbetaling van het ziekenfonds voorzien, vanaf 50 jaar.

Een prothese op een metalen basis (skeletprothese) kost meer door de vervaardiging van de metalen basis. Het ziekenfonds komt tussen, maar alleen voor de prijs van de eenvoudige kunstharsprothese. Hou dus rekening met een supplement voor de metaalstructuur.

Volledige prothese
Indien er geen tanden meer aanwezig zijn, is een volledige prothese noodzakelijk. Het houvast voor die prothese is natuurlijk een stuk geringer. Na een tijdje kweek je de nodige spierreflexen om de prothese op haar plaats te houden, waardoor veel patiĆ«nten uiteindelijk met zoā€™n prothese functioneren. Met de juiste kauwtechniek zal je bijna alles kunnen eten.

Een volledige prothese in je bovenkaak is meestal geen probleem omdat het draagoppervlak veel groter is dan de onderkaak. In de onderkaak moet namelijk ruimte worden voorzien voor de tong.

Indien de onderkaak niet meer voldoende bot heeft om een prothese steun te geven, kan worden overgegaan tot het plaatsen van 2 of 4 implantaten met een verankering. Die verankering in de vorm van een staaf, drukknop of een magneet zorgt ervoor dat de prothese beter op haar plaatst blijft.

Mis je meer dan een tand? Dan plaatsen we meerdere implantaten om er een brug met tanden op vast te maken. Zijn er helemaal geen tanden meer over? Dan kunnen we een totale prothese (beter bekend als een vals gebit of kunstgebit) maken.

Een volledig vaste brug is een andere mogelijkheid. Die plaatsen we op verschillende implantaten in de kaak, blijft altijd in de mond zitten en voelt aan alsof het echte tanden zijn. Daarnaast heb je ook nog de optie van een uitneembare gebitsprothese met een kliksysteem, die op enkele implantaten verankerd zit en die je makkelijk in en uit kunt doen.

Bij patiƫnten boven de 70 jaar voorziet het ziekenfonds in de terugbetaling van twee implantaten om een volledige prothese te steunen.