Rechten

Je belangrijkste rechten, door de wet beschermd:

  • Een kwaliteitsvolle dienstverlening.
  • Vrije keuze van zorgverlener.
  • Het recht op informatie.
  • Het recht op inzage in het medisch dossier, dat veilig bewaard dient te worden.
  • De bescherming van je privacy.
  • Het recht op klachtenbemiddeling.
  • Het recht op pijnbestrijding.

Plichten

Als patiënt heb je ook plichten:

  • De zorgverstrekkers en baliemedewerkers met respect behandelen.
  • De correcte en volledige informatie geven die de zorgverlener nodig heeft om kwaliteitsvolle behandelingen uit te voeren.
  • Zo goed mogelijk aan de behandeling meewerken. Dit houdt ook in dat je ongewone bijwerkingen na behandelingen meldt.

Richtlijnen

Naast formele rechten en plichten hanteert de Tandheelkundige Kliniek ook een aantal richtlijnen. Het gaat dan o.a. over het naleven van afspraken maar ook over privacy, persoonlijke gegevens en de klachtenprocedure, indien nodig.

Deze richtlijnen zijn van toepassing binnen onze kliniek