Praktisch

zondag, 21 april, 2024 - 15:00 tot 18:00
Flagey Studio, Studio 4

Place Sainte-Croix,
4

1050
Brussel

De parkeerplaats bevindt zich onder het Flageyplein
Gratis (registratie is verplicht)

Solvay Biologieraad

De Solvay Instituten willen een belangrijke speler zijn in de ontwikkeling van de biologie van de 21e eeuw, net zoals ze dat zijn geweest voor fysica en chemie. Dat resulteert vanaf dit jaar in de eerste Biologieraad, naar het unieke model van de Raden voor Fysica en Chemie. De eerste Solvayraad voor Biologie loopt van 18 tot 20 april en zal worden voorgezeten door professor Thomas Lecuit van het Collège de France, directeur van het Turing Center for Living Systems. De Solvayraad zelf is besloten.  

Publieke lezingen

Op 21 april vindt in Flagey een publiek event plaats. Op het programma staan verschillende lezingen van vooraanstaande wetenschappers: 

  • Anthony Hyman, directeur van het Max Planck Instituut in Dresden en winnaar van de prestigieuze Breakthrough Prize in Life Sciences (2023), zal het hebben over de fysische en chemische mechanismen van informatieoverdracht op cellulair niveau in zijn lezing Het sociale leven van een cel.
  • Dankzij Stephanie Palmer, professor aan de Universiteit van Chicago, die de lezing Seeing What's Coming geeft, zullen we de anticipatiemechanismen van onze hersenen begrijpen. Hoe beoordeelt Serena Williams de beste plaats om de bal van haar tegenstander te vangen en terug te slaan, en dat allemaal in minder dan een fractie van een seconde.
     

Schrijf je in  Programma

Eerste Solvayraad voor Biologie in de geschiedenis

Op 15 juni 1911 ontvingen twintig vooraanstaande natuurkundigen een "Uitnodiging voor een Internationale Wetenschappelijke Raad om actuele kwesties van de moleculaire en kinetische theorie op te helderen". De uitnodiging was vertrouwelijk en ondertekend met "E. Solvay". Vandaag de dag wordt de Raad die van 30 oktober tot 3 november 1911 in Brussel werd gehouden beschouwd als de eerste internationale conferentie over de fysica in de geschiedenis en wordt zijn belang voor de vooruitgang van de wetenschap wereldwijd erkend. Na de Eerste Wereld­oorlog, in 1922, begon een tweede weten­schappelijk comité met het organiseren van de Solvay Conferences on Chemistry. Voor Solvay was biologie één van dé domeinen die evengoed een Solvayraad verdienden. Hij drong daar ook op aan, zoals we weten uit de archiefdocumenten over de vergaderingen van het Internationaal Wetenschappelijk Comité van de Raden van de Scheikunde. 

“Tot nu was het er niet van gekomen”, zegt VUB-postdoctoraal onderzoeker Alessio Rocci. Rocci werkt met het Solvay Archief, bewaard aan de ULB, onder toezicht van Rector en fysicus Prof. Jan Danckaert.“Men vond nooit een voldoende reden om ze te organiseren. Nu zijn veel experts het erover eens dat we aan het begin staan van een nieuwe revolutie in ons begrip van de levende wereld, dankzij het convergerende werk van biologen, scheikundigen, natuurkundigen, computer­wetenschappers en statistici. Zij analyseren data en bouwen modellen die in wiskundige termen zijn geformuleerd. Wiskunde is de essentiële taal die door alle weten­schappe­lijke theorieën wordt gedeeld. Dankzij dat werk kan de fundamentele biologie kwantumsprongen maken en mogelijk de deur openen naar nieuwe therapeutische toepassingen ten bate van de mensheid.”

Lees meer over de geschiedenis van de Solvayraden 

Solvay conferentie 1911

De eerst Solvay Conferentie in 1911 in Brusselse hotel Metropole met grote namen als Hendrik Lorentz, Max Planck en Albert Einstein. Foto: Solvay Archief

De wereld heeft je nodig

Dit initiatief maakt deel uit van het publieksprogramma van de VUB: een programma voor iedereen die vindt dat het anders kan in de wereld en gelooft dat wetenschappelijke inzichten, kritisch denken en dialoog een belangrijke eerste stap zijn om je stempel te drukken op jouw omgeving en de wereld. 

Als Urban Engaged University wil de Vrije Universiteit Brussel een drijvende kracht van verandering in de wereld te zijn. Met ons academisch onderwijs en ons innovatief onderzoek dragen we bij aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en drukken we mee onze stempel op de toekomst.

Creëer mee(r) impact