Praktisch

maandag, 4 maart, 2024 tot en met vrijdag, 8 maart, 2024 - 13:00 tot 20:00
Gratis

De Vrije Universiteit Brussel en RHEA, het VUB-expertisecentrum voor gender, diversiteit en intersectionaliteit nodigen je uit om deel te nemen aan de Genderweek van 4 tot en met 8 maart 2024.

In aanloop naar Internationale Vrouwendag op 8 maart, organiseert de Vrije Universiteit Brussel (VUB) een hele week activiteiten die in het teken staan van gender en diversiteit. Als Urban Engaged University wil de VUB zo meebouwen aan een inclusieve samenleving waar iedereen zich vertegenwoordigd voelt en gelijke kansen krijgt, ongeacht hun geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid, etniciteit, religie of achtergrond. Een van de hoogtepunten is een politiek kopstukkendebat waarbij vijf vrouwen van de vijf grootste Vlaamse partijen in aanloop naar de verkiezingen in dialoog gaan met elkaar over gendergerelateerde- en andere actuele thema’s.

Programma

4 maart 2024, 13u
VUB Main Campus, Etterbeek
Documentaire met Q&A:
FEM IN ART
In de documentaire FEM IN ART praten videokunstenaar Anouk De Clercq en choreograaf/videokunstenaar Ana Pi over de invloed van gender en etniciteit op hun positie in de kunstwereld en de manier waarop dit hun artistieke praktijk vormgeeft. Het is een intiem portret van hun dagelijkse creatieve praktijk en een verkenning van vrouwelijkheid en kunst in de bredere, intersectionele feministische strijd, die binaire structuren overstijgt. Woon deze boeiende documentaire bij, gevolgd door een exclusieve Q&A met regisseur Sarah Baur. Prof. Dr. Katarzyna Ruchel-Stockmans, professor fotografie en hedendaagse kunst aan de VUB, zal dit evenement modereren. 
Lees meer.

4 maart 2024, 18u 
VUB Main Campus, Etterbeek
Machteld de Metsenaere Inaugurale Lezing:
Respect existence or expect resistance: de prijs van het verzet tegen de heteropatriarchie in Oeganda 
Stella Nyanzi noemt zichzelf een academicus-activist-kunstenaar-ontregelaar en spreekt over haar ervaringen in het verzet tegen de heteropatriarchie in Oeganda. Ze is een meervoudig bekroonde intellectueel en momenteel beurshouder van het writers-in-exile programma van Pen Zentrum Deutschland.
 Lees meer.

6 maart 2024, 18u30
Panelgesprek:
Voorbij het klassieke gezin?
Het maatschappelijk beeld van 'familie' verandert onder invloed van nieuwe reproductieve technologie. Experten Julie Nekkebroeck (UZ Brussel), Olivia Wittock (Cavaria), Michiel De Proost (UGent) en Caroline Roelens (UZ Brussel) gaan in gesprek over de toegang en drempels tot geassisteerde reproductie. Ze zullen het onder meer hebben over hot topics als surrogatie en same-sex en queer ouderschap. Het panel wordt gemodereerd door Rhea-directeur Prof. Dr. Gily Coene.
Lees meer.

7 maart 2024
Politiek kopstukkendebat met Q&A en receptie
Gendergelijkheid verkiezingen
Moet er een versoepeling komen van de abortuswetgeving? Hoe creëren we een veilige omgeving waar jongeren hun seksuele identiteit en genderidentiteit ten volle durven ontplooien? Is het aan leerkrachten om genderstereotypen al van in de kleuterklas te doorbreken en seksuele diversiteit bespreekbaar te maken? Het zijn slechts enkele van de vragen die gesteld zullen worden tijdens een politiek kopstukkendebat met als titel ‘Gender Gelijkheid Verkiezingen', georganiseerd door de vakgroep Politieke Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Aan de vooravond van Internationale Vrouwendag vertolken Gwendolyn Rutten (Open VLD), Nadia Naji (Groen), Hannelore Goeman (Vooruit), Kathleen Depoorter (N-VA) en Lynn Callewaert (CD&V) de standpunten van hun partij en blikken ze vooruit naar wat we mogen verwachten na de verkiezingen. Professoren Karen Celis en Dave Sinardet leiden het debat in goede banen.
Lees meer.

8 maart 2024
Vrouwenmars
Doe mee met Rhea aan de Vrouwenmars, die start om 17u00 aan het Centraal Station van Brussel. We vertrekken collectief van op de VUB Main Campus in Etterbeek om 16u30.
Lees meer.

Over RHEA

RHEA is het VUB-expertisescentrum voor Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit van de Vrije Universiteit Brussel. Door intersectionaliteit te integreren in haar naam en werk, benadrukt RHEA dat genderongelijkheid altijd in relatie staat tot andere categorieën van diversiteit zoals etniciteit, seksualiteit, religie, klasse, vermogen en leeftijd. Intersectionaliteit vormt daarom het centraal theoretisch kader in al het wetenschappelijk onderzoek, het onderwijs en de activiteiten van RHEA.

Lees meer over RHEA.

De wereld heeft je nodig

Dit initiatief maakt deel uit van het publieksprogramma van de VUB: een programma voor iedereen die vindt dat het anders kan in de wereld en gelooft dat wetenschappelijke inzichten, kritisch denken en dialoog een belangrijke eerste stap zijn om je stempel te drukken op jouw omgeving en de wereld. 

Als Urban Engaged University wil de Vrije Universiteit Brussel een drijvende kracht van verandering in de wereld te zijn. Met ons academisch onderwijs en ons innovatief onderzoek dragen we bij aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en drukken we mee onze stempel op de toekomst.

Creëer mee(r) impact