Op zaterdag 9 september kwamen zo'n 100 professionals en alumni van mariene, zoetwater- en tropische masteropleidingen uit heelBelgië samen in Oostende op de InnovOcean-campus om te netwerken, meer te leren over carrièremogelijkheden na hun studies, en om kennis te maken met verschillende alumni uit de wereld van mariene en zoetwaterwetenschappen. Het event werd gesponsord door VLIZ in kader van de Ocean Decade.

Het evenement was een samenwerking tussen verschillende masteropleidingen en organisaties, waaronder de MSc.Oceans and Lakes (interuniversitair programma aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), Universiteit Gent & Universiteit Antwerpen), de Erasmus Mundus M.Sc in Marine Biological Resources ‘IMBRSea’ van de Universiteit Gent, MSc. Tropimundo (de Erasmus Mundus Master Course in Tropical Biodiversity and Ecosystems georganiseerd door de Université Libre de Bruxelles en de VUB), UNESCO/IOC's OceanTeacher Global Academy (een wereldwijd netwerk van regionale opleidingscentra), 3 internationale masterprogramma’s van de Université de Liège, en VLIZ (het Vlaams Instituut voor de Zee). Het publiek bestond uit alumni en studenten van al deze masteropleidingen.

Het doel was om laatstejaarsstudenten en recent afgestudeerden van de verschillende opleidingen te laten zien welke carrièrepaden ze kunnen bewandelenna het behalen van hun diploma. Daarnaast werd er gekeken naar hun  ‘transferable skills’, ofteweloverdraagbare vaardigheden, hoe deze te benadrukken bij het solliciteren, en hoe deze aan te scherpen. Tot slot  wou het event een kans creëren voor netwerking tussen de studenten en recent afgestudeerden met de meer ervaren alumni van de masterprogramma’s. Zo konden deze alumni hun getuigenissen delen over hun carrière doorheen de jaren. Het openingsgedeelte van het evenement benadrukte het belang van de zes betrokken M.Sc.-programma's, van alumninetwerken, van overdraagbare vaardigheden, en van de carrièremogelijkheden voor beginnende professionals in de ‘OceanDecade’.

Carrièrepaden voor ’Ocean professionals’

Veel laatstejaarsstudenten in verschillende mariene en aquatisch gerelateerde masterprogramma's realiseren zich niet altijd welke brede carrièremogelijkheden er zijn na hun studies. Interdisciplinariteit is in de meeste gevallen erg belangrijk, met carrièrepaden in de academische wereld & onderzoek, NGO's, overheidsorganisaties, industrie, enz. Het programma van het event was zo opgesteld om de aanwezigen de verschillende carrièremogelijkheden te tonen, maar ook om de nadruk te leggen op ’transferable skills’, te tonen hoe deze te ontdekken, aan te scherpen en te maximaliseren. De afsluitende break-outsessies en netwerkreceptie waren de kers op de taart voor de studenten en pas afgestudeerden, om te kunnen netwerken met alumni en professionals, en om concrete voorbeelden te zien van mogelijke carrières.

Twee sprekers brachten hunexpertise naar voren: dr. Ronny Merken, coördinator van het STEM-centrum voor Brussel, Universitaire Associatie Brussel (UAB), & dr. Luana Da Costa Monteiro, coördinator van IMBRSea aan de Universiteit Gent. Dr. Merken zoomde specifiek in op overdraagbare vaardigheden, terwijl dr. Da Costa Monteiro inging op sollicitatievaardigheden voor afgestudeerden in mariene en aquatische wetenschappen.

Kortom, de focus van het event was deels gericht op praktische zaken met directe nut voor de studenten en afgestudeerden, door het belang van overdraagbare vaardigheden te schetsen, uit te leggen wat ze zijn, hoe ze te identificeren en hoe ze aan te scherpen. Daarnaast werd getoond hoe je je competenties als afgestudeerde in de mariene, tropische en zoetwater-wetenschappen  best kunt promoten tijdens het solliciteren. Er werd daarnaast ook ingezoomd op erg praktische tips, zoals tips voor het schrijven van een motivatiebrief en een CV, en hoe je deze aanpast aan een bepaalde doelgroep.

De keynote lezingen werden gevolgd door getuigenissen van alumni van de betrokken masterprogramma's, waarin ze het verhaal van hun carrière tot nu toe deelden, inclusief tips over het vinden van je ideale job en hoe daar te geraken. Maar daarnaast werden er ook getuigd over de ups-and-downs in het vinden van hun weg in de jobwereld.. De alumni kwamen uit verschillende sectoren: de academische wereld/onderzoekswereld, de overheid, het beleid en de privésector. De alumni-presentaties werden gevolgd door een netwerk-workshop in break-out kamers,waar kleinere groepen van ongeveer 20 deelnemers aan twee of drie alumni al hun specifieke vragen konden stellen,. De dag werd afgesloten met een netwerkreceptie.

OceanDecade

Het event werd erkend door de Decade of Ocean Science for Sustainable Development van de Verenigde Naties als een Decade-activiteit. Het werd gelivestreamed en opgenomen door de OceanTeacher Global Academy (OTGA), een e-platform dat online training biedt over een breed scala aan onderwerpen met betrekking tot oceaan en mariene wetenschap. De opnames en presentaties van het event blijven beschikbaar op OTGA.  Kortom, het event bood, zowel online als in-situ, de kans om te tonen aan jonge professionals hoe ze zich kunnen engageren voor de verschillende activiteiten van de Ocean Decade.

Meer informatie over het Master of Oceans and Lakes programma: