BIO INX is een nieuwe spin-off van de Universiteit Gent (UGent) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) dankzij de ondertekening van een exclusieve licentiedeal. Deze spin-off zet in op het ontwikkelen van bio-inkten om organen of menselijke 'wisselstukken' te produceren met behulp van 3D-printers. “De missie van BIO INX is om ons stukje van de 3D-bioprinting puzzel te leggen via de ontwikkeling van bio-inkten, materialen om organen te printen met eigen cellen”, zegt dr. Jasper Van Hoorick, CEO van BIO INX. 

In een tijd waarin mensen steeds ouder worden, kan het menselijk lichaam niet altijd gelijke tred houden. BIO INX richt zich op de voortdurende vooruitgang van de geneeskunde, in het bijzonder het tijdperk van Healthcare 4.0. Hierbij worden geavanceerde technologieën zoals artificiële intelligentie, data-analyse en 3D-printing gecombineerd om gezondheidszorg te verbeteren en efficiënter te maken. De missie van BIO INX is om een belangrijke bijdrage te leveren aan de 3D-bioprintingpuzzel via de ontwikkeling van performante gestandaardiseerde materialen. “We willen dit bereiken door de ontwikkeling van bio-inkten, om uiteindelijk het printen van organen met behulp van eigen cellen mogelijk te maken”, zegt Van Hoorick. “We willen zo ook performante alternatieven aanbieden voor dierproeven in geneesmiddelenontwikkeling.”

“Bij BIO INX focussen we op de ontwikkeling van materialen voor verschillende printtechnologieën, met een specifieke focus op licht (i.c. laser) gebaseerde hoge resolutie technologieën”, zegt Van Hoorick. “In dat opzicht is de ultieme voedingsbodem voor deze spin-off ontstaan uit de expertise opgebouwd binnen UGent en VUB. UGent heeft aan de spin-off bijgedragen door middel van haar expertise op het gebied van materiaalontwikkeling. VUB door haar fotonica-infrastructuur en -kennis, zoals het laser gebaseerd printen.” Polymer Chemistry and Biomaterials Group (PBM) is een UGent-onderzoeksgroep met een lange traditie in ontwikkeling van nieuwe polymeer-gebaseerde biomaterialen, oftewel speciaal ontworpen materialen die gebruikt worden om beschadigd weefsel in het menselijk lichaam te herstellen of te vervangen. B-PHOT Brussels Photonics is een VUB-onderzoeksgroep die werkt rond fotonica, ofwel onderzoek naar licht.

"We streven maximaal naar klinische translatie van onze biomaterialen dankzij onze interdisciplinaire samenwerkingen met celbiologen en chirurgen. De commercialisatie van bio-inkten is de perfecte tussenstap om dit in de toekomst te realiseren,” zegt Sandra Van Vlierberghe, professor aan UGent en medeoprichter van BIO INX. "De universiteit is bij uitstek de plek waar kruisbestuiving tussen verschillende disciplines leidt tot disruptieve ideeën en innovatie, essentieel om de economische groei te stimuleren,” zegt Hugo Thienpont, Vicerector Innovatie en Valorisatie van de VUB. "Bij spin-offs is de technologie een essentiële factor, maar nog belangrijker is het team. Het succes van BIO INX zit zeker ook in het sterk team van jonge, gedreven en ondernemende mensen,” zegt An Van Den Bulcke, ​ IOF-business developer van UGent. De revolutionaire spin-off BIO INX versterkt de positie van Vlaanderen als wereldleider in 3D-bioprinting en biotechnologie. BIO INX sloot onlangs een licentieovereenkomst af en zag daarmee het licht als spin-off van UGent en VUB.

Historiek

De basis voor BIO INX werd gelegd tijdens een gezamenlijk PhD-onderzoek tussen B-PHOT Brussels Photonics (VUB) en de Polymeerchemie en Biomaterialengroep (UGent). Tijdens zijn doctoraat aan UGent rond de regeneratie van hoornvliezen voor het oog, ontwierp Van Hoorick een nieuwe visie op het ontwikkelen van biocompatibele materialen die bewerkt konden worden met behulp van laser gebaseerde hoge resolutie 3D-printing. Voor dit werk ontving Van Hoorick de Solvay Award in 2020. Daarna startte hij dankzij een VLAIO innovatiemandaat als postdoctoraal onderzoeker aan de UGent waar hij een traject bij het Europese project ACTPHAST4Researchers aanging. Dit project, verdergezet als PhotonHub Europ, geeft bedrijven en onderzoekers toegang tot geavanceerde technologieplatformen in fotonica. De VUB onderzoeksgroep B-PHOT en de UGent onderzoeksgroep PBM ondersteunden Van Hoorick zowel bij de ontwikkeling van de materialen als bij de verdere ontwikkeling van materialen voor hoge resolutie 3D-bioprinten. Dit ACTPHAST traject heeft geleid tot de ontwikkeling van HYDROBIO INX X400, een inkt die toelaat om levende cellen te printen tot op micrometer resolutie, en wordt momenteel internationaal verkocht door Nanoscribe, de marktleider op gebied van hoge resolutie 3D print apparatuur.

Tijdens de opstartfase van het BIO INX verhaal hebben het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) van de Associatie Universiteit Gent en het UGent IOF Business Development Center ChemTech Life Sciences een belangrijke rol gespeeld. Het IOF en VLAIO hebben bijgedragen aan Proof-of-Concept financiering en ChemTech via business development activiteiten.

Over UGent polymeerchemie en biomaterialen

De UGent Polymer Chemistry & Biomaterials Group (PBM), onder leiding van de professoren Peter Dubruel en Sandra Van Vlierberghe, ontwikkelt biomaterialen voor diverse biomedische toepassingen. Het onderzoek richt zich op polymeersynthese, functionalisatie, verwerking en karakterisering van zowel synthetische als natuurlijke polymeren. De groep heeft unieke expertise in het functionaliseren met (foto-)vernetbare groepen. Daarnaast beschikt de groep over een breed scala aan 3D-printapparatuur, zoals laser- en extrusiegebaseerde 3D-printing. De focus ligt niet alleen op de innovatieve biomaterialen, maar ook op het gebruik ervan via interdisciplinaire toepassingsontwikkelingen, voornamelijk in het medisch veld.

Over VUB B-PHOT

B-PHOT Brussels Photonics is de onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) die werkt rond fotonica, ofwel onderzoek naar licht. Het team helpt grote bedrijven en KMO’s innoveren met lichttechnologie, zowel in hun productieproces als in hun eindproducten, via onder andere het Europese project PhotonHub Europe. Daarnaast is er een gezamenlijk masterprogramma in de fotonica van VUB en UGent, waarin jonge ingenieurs worden opgeleid tot experten in lichttechnologie en optica. Zo willen deze universiteiten de toekomst garanderen van een van de ‘key enabling technologies’ van de Europese Unie.

Over UGent TechTransfer en IOF Business Development Center Chemtech

UGent beschikt over een unieke valorisatiestructuur. De centrale interface-service UGent TechTransfer en meer dan 25 gedecentraliseerde Business Development Centers ondersteunen onderzoekers bij het naar de markt te brengen van hun baanbrekende innovaties. UGent TechTransfer beheert de intellectuele eigendom van de universiteit, zet deze om in spin-off-bedrijven en licenties, en ondersteunt de onderzoeksgemeenschap van de UGent in het creëren van samenwerkingsverbanden met de industrie. Chemtech Life Sciences, onder leiding van dr. An Van Den Bulcke, is een decentraal Business Development Center dat reeds nauw betrokken is vanaf het identificeren van octrooieerbare vindingen, helpt bij het matureren van de technologie, het ​ zoeken naar marktopportuniteiten en het uitwerken van het businessplan samen met het team. Chemtech Life Science beheert een octrooiportefeuille van 50 patentfamilies, waarvan het merendeel gebaseerd is op innovatieve polymeren. 

Over VUB TechTransfer en Vicerectoraat Innovatie & Valorisatie.

De missie van het vicerectoraat Innovatie & Valorisatie is het creëren van een positieve impact op de samenleving door het valoriseren van wetenschappelijke onderzoek. De werking wordt ondersteund door het multidisciplinaire team van VUB TechTransfer. Zij streven ernaar om de onderzoeksexpertise van de universiteit te verbinden met de samenleving en de industrie en doen dit samen met partners VUB Foundation en Crosstalks. 

Over BIO INX

BIO INX is een spin-off van de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel die werkt op de ontwikkeling en commercialisering van materialen voor 3D-bioprinting. Het is momenteel een van de marktleiders op het gebied van materialen voor hoge resolutie laser-gebaseerde 3D-bioprint technologieën. Hun missie is om innovatieve materialen en oplossingen te ontwikkelen die onderzoekers en clinici in staat stellen om geavanceerde biomedische ‘levende’ structuren te 3D-printen. Hiervoor biedt BIO INX  een heel portfolio aan bio inkten aan voor verschillende bioprint technologieën zoals, extrusiegebaseerd printen, Digital light projection en 2-foton polymerisatie. Door het aanbieden van een uniek materiaal portfolio met diverse materiaal eigenschappen die geschikt zijn voor vele celtypes, worden de toepassingen voor 3D-bioprinten bijna eindeloos. Deze toepassingen gaan van regeneratieve geneeskunde naar geneesmiddelenontwikkeling en het terugdringen van dierproeven.  

Meer info: www.bioinx.com