Terugkeer naar de campus op infodagen VUB 22 en 23 mei

De VUB ontvangt komende zaterdag en zondag toekomstige studenten op haar campussen om ze te informeren over de studiemogelijkheden en het studentenleven. Vanwege COVID gaat dit op afspraak. Tijdens deze infodagen zullen de aspirant-studenten van het universiteitsleven proeven door rondleidingen op de campussen, groepsinfosessies en gesprekken met proffen en studenten. Het academiejaar 2021-2022 wordt zoveel mogelijk een terugkeer naar de campus, waarbij blended learning de nieuwe standaard is.

Meer over infodagen: https://www.vub.be/infodagen#on-campus-infodagen

Meer over het academiejaar 2021-2022: https://www.vub.be/academiejaar21-22

In het academiejaar 2021-2022 organiseert de VUB waar mogelijk onderwijs op de campus. De VUB hoopt dat ze haar studenten weer vrijuit mag verwelkomen in de aula’s en klaslokalen. Natuurlijk zal rekening worden gehouden met de coronamaatregelen die de experten en regering opleggen. 

Blended learning

Daarnaast zet de VUB volop in op “blended learning”; de integratie van face-to-face en online onderwijs, zodat beide elkaar kunnen versterken. Het voorbije coronajaar heeft de VUB immers een versnelde onderwijsinnovatie ondergaan. Hierdoor zullen in de toekomst media en technologie in synergie met fysieke onderwijsvormen het leren naar een hoger niveau tillen. Het zijn troeven die we blijvend willen inzetten. De VUB omarmt dus blended learning, de combinatie van on-line én on-campus onderwijs.

Vicerector onderwijs- en studentenbeleid Jan Danckaert: "Het uitgangspunt is om het contactonderwijs te versterken met de digitale ondersteuning en na te gaan wat de belangrijkste redenen zijn om de studenten te zien. Per opleiding streven we naar de optimale mix. De face-to-face onderwijsvorm blijft hoe dan ook een belangrijke rol spelen in de socialiserende, netwerkende en inclusieve doelstellingen van de VUB. Dat geldt ook voor de nauwe band die het onderwijs aan de VUB heeft met haar directe omgeving: Brussel."