'Ademruimte' is het bootcamp dat het resultaat is van een samenwerking tussen Crosstalks en de Kerngroep Duurzaamheid VUB. Deze bootcamp kon op veel belangstelling rekenen in de U-residence op de VUB-campus. De lezing werd ingeleid door initiatiefneemster, Prof. Dr. Cathy Macharis, voorzitster van de kerngroep. Verschillende sprekers werden uitgenodigd om over de luchtkwaliteit in Brussel te spreken. We lichten ze hieronder even toe.

Sarah opende het bootcamp met goed nieuws: er is een daling in de concentratie fijnstof in de lucht. De EU-richtwaarden voor fijnstof worden gerespecteerd maar liggen een stuk hoger dan wat de WHO voorschrijft. Volgens het WHO-rapport over fijnstof doen we het minder goed, daar zitten we boven de norm. Inspanningen blijven verreist om de concentratie fijnstof verder te doen dalen. 


Indien geen lage emissie zone wordt ingevoerd, zouden we in 2025 maar 30% van de vervuiling hebben vermeden in een Business as usual scenario.


  • Svend Bram (VUB-vakgroep Industriële Ingenieurswetenschappen)

Svend vertelde ons meer over fijnstof emissies bij biomassa verbranding. Bevestigd werd het vermoeden dat oude kachels en verwarmingssystemen veel vervuilender zijn dan nieuwere varianten.
 

Nils was de derde spreker op de bootcamp, hij maakt deel uit van de VUB-onderzoeksgroep MOBI en nam luchtvervuiling door wagens onder de loep. Europa is één groot dieseleiland. "Europa heeft te lakse normen, België voldoet er niet aan en we moeten dringend de omslag maken naar elektrische voertuigen", aldus Nils Hooftman.
 

Kobe sprak over zijn onderzoek naar het verband tussen luchtkwaliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid in Brussel. Hij bracht ons bij dat er in de stad plekken te vinden zijn met een goede bereikbaarheid, goede luchtkwaliteit en een lage vastgoedprijs. Mogelijk zal de aandacht voor luchtvervuiling in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen in de vastgoedprijzen.
 

  • Tim Cassiers (BRAL)

Tim pleitte voor een samenwerking tussen burgers, onderzoekers en de politiek. Citizen Science is een manier om burgers te activeren.


Burgers zijn de meesters van het weten waarom, onderzoekers van het weten hoe.


Bas lichtte toe waarom het nog steeds beter is te fietsen in een stedelijke omgeving dan zich de verplaatsen met een persoonswagen. Hij benadrukte dat luchtvervuiling heel lokaal en tijdsafhankelijk is. Een betere fietsinfrastructuur waarbij er afstand wordt gecreërd tussen de fietsers en auto´s zorgt voor een daling van 20% . “Kosten baten analyse: het is toch nog altijd gezonder om te bewegen in een vervuilde omgeving dan niets te doen", zegt de Geus.
 

Het manifest 'Help, ik stik' bestaat uit 11 aandachtspunten die tot betere luchtkwaliteit moet leiden in schoolomgevingen. Inmiddels hebben 128 scholen zich hier al bij aangesloten en dat resulteert in gemiddeld 74 protesten per week. Deze protesten zijn vaak ludiek en betrekken zowel ouders als kinderen in het streven naar een betere luchtkwaliteit en het autoluw maken van de schoolomgeving. “Politici moeten maar eens uitleggen wat er belangrijker is dan gezonde lucht voor onze kinderen", zegt Annekatrien Verdickt.
 

De bootcamp werd tenslotte afgesloten door een geanimeerd politiek debat tussen Els Ampe (Open Vld), Pascal Smet (sp.a), Dirk De Block (PVDA) en Lotte Stoops (Groen).  Op het einde van de bootcamp kunnen we concluderen dat fijnstof best wat stof tot nadenken geeft. Het is alvast een mooie start voor een verdere dialoog tussen burgers, academici en beleidsvoerders.