Kan de (re)integratie van mensen met kanker op de arbeidsmarkt vergroot worden door in te zetten op coaching? Dat wil de nieuwe leerstoel van prof. dr. Elke Van Hoof onderzoeken. Zij kreeg hiervoor financiering van The Majin Foundation en Stichting tegen Kanker.

Binnen deze leerstoel gaat VUB-professor Elke Van Hoof op zoek naar een positionering van coaching tijdens en na kanker in het kankerzorglandschap. Ook prof. dr. Emmanuelle Zech (UC Louvain) en prof. dr. Lode Godderis (KU Leuven) zijn betrokken bij het onderzoek. Vandaag de dag wordt coaching breed ingezet tijdens en na kanker met een al dan niet multidisciplinaire aanpak. Denk bijvoorbeeld aan self-management, het hervinden van een nieuw evenwicht na ziekte, werkhervatting, lifecoaching, voedingscoaching en loopbaanbegeleiding.

“Deze initiatieven zijn gefragmenteerd en bestaan in alle vormen. Bovendien zien we de coaching verschijnen in alle fasen van de kankerbehandeling. Wij willen alle verschillende initiatieven centraliseren om te komen tot een duidelijk, genuanceerd concept van ‘coaching’ bij kanker”, voegt prof. dr. Van Hoof toe.

De leerstoel wil vanuit een wetenschappelijke visie onder meer volgende vragen beantwoorden: Wat verstaat men onder coaching tijdens en na kanker? Hoe verhoudt coaching tijdens en na kanker zich tot de brede coaching wereld? Hoe verhoudt deze coaching zich tot de gezondheidszorgberoepen binnen het zorglandschap? Zo willen de onderzoekers volgende drie doelstellingen bereiken:

  1. Een definitie van het concept coaching bij en na kanker formuleren;

  2. Coaching bij en na kanker in het gezondheidszorglandschap positioneren;

  3. De impact van coaching bij en na kanker meten.

De leerstoel wil bouwen aan succesfactoren voor coaches in de kankerzorg en de mogelijke return on investment via o.a. gezondheidseconomische evaluaties identificeren. Tot slot hoopt professor Van Hoof dat de onderzoeksleerstoel zal uitmonden in beleidsadviezen die een duurzame inbedding van coaching kan faciliteren.

Meer informatie over deze leerstoel vindt u op:

https://www.vub.be/foundation/leerstoel/coaching-bij-kanker

Een leerstoel is een partnerschap tussen de VUB en een privébedrijf, maatschappelijke instantie of particuliere schenker. De partner schenkt een bedrag aan de universiteit waarmee de leerstoelhouder (professor aan de VUB) het onderzoek, de innovatie en/of onderwijs omtrent een maatschappelijk relevant thema organiseert. De resultaten staan ten dienste van de samenleving. Voor meer informatie over de oprichting van een leerstoel aan de VUB kan u terecht bij Elisabeth Rabaey: Elisabeth.Rabaey@vub.be.