Met dit ambitieus Europees partnerschap zetten 10 universiteiten – waaronder VUB – verder in op grensoverschrijdend onderzoek, onderwijs en innovatie

Op 27 juli maakte de Europese Commissie de resultaten bekend van de tweede oproep tot financiering van Europese universitaire partnerschappen. Met het ambitieus project #EUTOPIA MORE is EUTOPIA één van de eerste consortia die deze financiering van de Europese Commissie ontvangt. De Europese steun toont aan dat de EUTOPIA-alliantie, waaronder de Vrije Universiteit Brussel, slaagt in haar ambitie om een Europees universitair model te creëren waarin de student centraal staat en die grensoverschrijdend onderwijs, onderzoek en impact op de samenleving bevordert.

Ik ben bijzonder opgetogen dat het project van de EUTOPIA alliantie van 10 universiteiten geselecteerd werd voor de tweede fase van één van de meest diepgaande veranderingen van het hoger onderwijs landschap in Europa. Met deze Europese steun krijgen de tien Europese partneruniversiteiten, waaronder de VUB, de kans om het EUTOPIA-project te verankeren en bij te dragen tot de hervorming van het hoger onderwijs in Europa. Een belangrijke uitdaging waarbij onze universiteit een voortrekkersrol speelt en die ten goede komt aan onze studenten, onderzoekers en de brede samenleving”, aldus kersvers VUB-rector Jan Danckaert.  

Het Europese Universiteiten initiatief van de Europese Commissie heeft tot doel om een Europese ruimte voor hoger onderwijs te creëren waarin universiteiten hun krachten bundelen inzake onderwijs, onderzoek en innovatie. Eerder in 2019 behoorde EUTOPIA ook tot de eerste 17 allianties waaraan een Erasmus+ financiering toegekend werd voor de pilootfase van het Europese Universiteiten initiatief.