De VUB ondersteunt secundaire scholen om hun leerlingen te laten zien wat kritische wetenschap inhoudt en welke toekomst een universitaire opleiding hen biedt. Gert De Coorde is de nieuwe contactpersoon aan de VUB om dit alles in goede banen te leiden.

Met nieuwe initiatieven zoals de PACT School Tour is Gert begonnen aan zijn contactronde met middelbare scholen in Vlaanderen en Brussel. Een succes, zegt hij, omdat meteen 100 scholen enthousiast een gastcollege door een VUB-prof voor hun studiekiezers boekten. Centraal daarin staat het kritisch denken rond een actueel thema. “Ook voor volgend schooljaar kunnen scholen zo’n gastles boeken”.

Wat hebben scholen aan je als coördinator scholenrelaties?

Gert: “Ik ben hun aanspreekpunt en wil voor een stevige band zorgen. Vanuit de VUB zal ik de scholen informeren over al onze ondersteunende initiatieven. Op de dag van de Leerkracht bijvoorbeeld, elk jaar op 5 oktober, zetten we alle schoolteams in het zonnetje. Zij verdienen alle waardering voor hun veeleisende vak.”

Wat betekent het voor de VUB?

“De VUB is een geëngageerde universiteit en wil haar kennis graag delen. We hebben wetenschappers nodig om de wereld vooruit te helpen. Met de sterke wetenschappers die we in huis hebben kunnen we jongeren warm maken voor een universitaire opleiding die bij hen past. Dat is pure winst voor de maatschappij, want bij hen ligt de kiem voor innovatie.”

Wat is jouw achtergrond?

“Ik studeerde sociaal-culturele agogiek; een unieke opleiding, die je enkel kan volgen aan de Vrije Universiteit Brussel binnen de Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen. Wij noemen ons veranderingsdeskundigen en zijn er zowel voor het individu als de maatschappij. Allebei voortdurend in transitie. De driepikkel psychologie, sociologie en filosofie vormen hierbij een stevige steun. Agogen hebben ook speciale aandacht voor educatie. De schoolgaande jongeren de juiste keuzes helpen maken voor hun en onze toekomst, zie ik als een essentiële taak.”

Prijs voor het kritisch denken

Voor de VUB is kritisch denken essentieel. Daarom stelt ze ook een prijs voor het kritisch denken ter beschikking. Op de proclamatie kan de school deze prijs uitreiken aan hun meest kritische student. Dit jaar is dat het inspirerende boek ‘De toekomst is terug’ van Prof. Fons Van Dyck.

Schrijf je hier in