Jan Danckaert volgt Caroline Pauwels op als rector van de Vrije Universiteit Brussel. Hij kreeg 62.72 procent van de uitgebrachte, geldige stemmen achter zijn naam en haalde het van zijn opponent Dirk Devroey. Op de bekendmaking van de uitslag vanochtend, toonde Jan Danckaert zich vereerd. "Ik ben zeer dankbaar voor het vertrouwen dat de kiezers mij hebben gegeven. Ook wil ik Dirk Devroey bedanken voor de sportieve en faire campagne en debatten. De taak die mij wacht zal niet eenvoudig zijn, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat we met zijn allen de VUB nog grootser kunnen maken.Ā Samen maken we de VUB voldoende slagkrachtig en wendbaar om klaar te zijn voor de uitdagingen die ons staan te wachten.ā€

Bekijk alle foto's van de officiƫle aankondiging op Flickr.

Het vereiste aantal kiezers werd ruimschoots bereikt in alle categorieƫn. Alle personeelsleden van VUB en UZ Brussel Ʃn alle VUB-studenten konden deelnemen aan de rectorverkiezing.

De nieuw verkozen rector Jan Danckaert zet een duidelijke visie op de VUB neer:
ā€œIk wil koesteren wat goed is en versterken wat moet. Steunend op onze waarden en samen met de hele VUB-gemeenschap wil ik onze universiteit verder laten bloeien, met aandacht voor wetenschappelijke vrijheid, maatschappelijke impact en administratieve vereenvoudiging.ā€

De focus van Jan Danckaert ligt op de kernopdrachten onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact. De uitdagingen waar de universiteiten in het huidig tijdsgewricht voor staan, zijn groot. Jan Danckaert: ā€œHoezeer ik de behoefte aan rust ook begrijp, toch moeten we ook beseffen dat er nog moeilijke tijden voor de deur staan. We beleven maatschappelijk turbulente tijden, en ingrijpende keuzes zullen moeten worden gemaakt. Dat zal niet anders zijn voor onze universiteit. Daarom moeten we onze slagkracht en wendbaarheid verhogen. Dat doen we door de administratieve processen te vereenvoudigen, de bestuursstructuren lichter maken. Door de krachten te bundelen, samen te werken in sterke partnerschappen, waar nodig de schaal te vergroten. Ook moeten de transversale themaā€™s, waaronder welzijn, duurzaamheid, inclusie en diversiteit, hoger op de beleidsagenda.ā€

Dankwoord Jan Danckaert

Jan Danckaert bedankte uitdrukkelijk de vrouwen die zijn carriĆØrepad mee bepaald hebben: zijn zus, die hem destijds wees op een vacature voor assistent aan de VUB. VUB-professor emeritusĀ Irina Veretennicoff die hem begeleidde in zijn doctoraatsonderzoek en zijn waarden voor onderzoek en onderwijs versterkte. En prorector Caroline Pauwels, aan wiens zijde hij als vicerector de afgelopen zes jaar het onderwijs- en studentenbeleid van de VUB vormgaf.

Uiteraard waren en ook woorden van dank voor de VUB-gemeenschap:"Ik wil iedereen, studenten, medewerkers, medebestuurders, bedanken voor het vertrouwen, want vertrouwen is wat we nodig hebben in deze turbulente maatschappelijke tijden. Ik reken op iedereen om onze universiteit mee te besturen. Ook op onze decanen - niet in het minst Dirk Devroey, decaan van one faculteit Geneeskunde en Farmacie - en vicerectoren. Ik maak vandaag nog geen namen van de nieuwe bestuursploeg bekend, maar geef wel mee dat ikĀ samen met academisch coƶrdinatoren ook sterk wil inzetten opĀ onze transversale thema's: welzijn, duurzaamheid, gelijkheid en inclusie, en meertaligheid. Daarnaast moet onze universitet ook nog meer data-driven worden."

Lees verder onder de afbeelding.
Jan Danckaert: "Ik reken op iedereen om onze universiteit mee te besturen."

Felicitaties Caroline Pauwels

Prorector Caroline Pauwels bedankt beide kandidaten voor hun engagement en feliciteert Jan Danckaert met zijn verkiezing. ā€œRector mogen zijn van deze mooie VUB is een privilege, en voor mij was het ook een waar cadeau. Ik heb het iedere dag graag gedaan, en ik wens datzelfde plezier toe aan Jan Danckaert. Evenzeer wens ik de VUB haar eigenzinnige trots toe, en het opeisen van haar noodzakelijke en unieke rol in het wetenschappelijke excellentieveld, alsook haar belangrijke rol in Brussel en de bredere maatschappij. Wij moeten geen universiteit zijn zoals een andere, maar een met een eigen missie en smoel.ā€

Lees verder onder de afbeelding.Pro- en ererector Caroline Pauwels overhandigde bloemen aan beide kandidaat-rectoren.

Felicitaties Dirk Devroey

Ook tegenkandidaat Dirk Devroey sprak de nieuwe rector toe: "Jan kreeg een duidelijk mandaat van de VUB-gemeenschap. De afgelopen weken verschilden we soms van mening, maar nu is het tijd om de rangen opnieuw te sluiten en eensgezind achter de VUB te staan."

Lees verder onder de afbeelding.Jan Danckaert (l) neemt felicitaties van Dirk Devroey (r) in ontvangst.

Good to great

Voorzitter Karsten De Clerck overhandigde het boek 'Good to great'Ā aan Jan Danckaert. "Jan was een goede vicerectorĀ en nadat hij dit boek van Jim CollinsĀ gelezen heeft, wordt hij een nog betere rector," voegde De Clerck daar knipogend aan toe.

Lees verder onder de afbeelding.
Van voorzitter Karsten De Clerck kreeg Jan Danckaert het boek 'GoodĀ to great'.

Na de officiƫle aankondiging stond rector-elect Jan Danckaert nog de pers te woord.

Lees verder onder de afbeeldingen.

CarriĆØre Jan Danckaert

Jan Danckaert (Ā° 6 juli 1964) studeerde fysica aan de UAntwerpen. Daarna werd hij assistent bij de Ingenieurswetenschappen aan de VUB. In 1992 promoveerde hij op de niet-lineaire optica.

Na een periode als postdoctoraal onderzoeker bij het FWO, werd hij in 2005 voltijds hoogleraar aan de VUB bij de Wetenschappen en (Bio-)Ingenieurswetenschappen, waar hij nu inleidende cursussen fysica doceert. Hij staat aan het hoofd van een 15-tal onderzoekers in de interdisciplinaire onderzoeksgroep Toegepaste Natuurkunde (APHY) die complexe systemen in verschillende domeinen van wetenschap en technologie bestudeert. Hij heeft bijgedragen tot 24 succesvolle doctoraten. Veel van hen bekleden nu vooraanstaande posities in Belgiƫ en daarbuiten.

Als vicerector begeleidde hij in tijden van corona de VUB succesvol door de instellingsreview. Het internationale expertenpanel sprak zich bijzonder lovend uit over de VUB en over de positionering als urban engaged university. Sinds het terugtreden van Caroline Pauwels is hij vanaf begin maart rector ad-interim.

Bekijk alle foto's van de officiƫle aankondiging op Flickr.