Een team onderzoekers van het Spatial Epidemiology Lab (SpELL) van de Université Libre de Bruxelles (ULB) en de bclimate group van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) tonen in een nieuwe publicatie de bijdrage van de klimaatverandering tot de ruimtelijke uitbreiding van het West-Nijlvirus in Europa aan.

Het West-Nijlvirus wordt overgedragen door vogels en muggen, waarbij zoogdieren - vooral mensen en paarden - fungeren als eindgastheren die het virus niet opnieuw kunnen overdragen aan muggen. Hoewel infecties bij mensen vaak onopgemerkt blijven, ontwikkelt ongeveer 25% van de slachtoffers symptomen zoals koorts en hoofdpijn, en minder dan 1% ontwikkelt ernstigere neurologische complicaties die tot de dood kunnen leiden.

Klimaatverandering werd in het verleden al genoemd als mogelijke reden van de opmars van het West-Nijlvirus in Europa, maar tot nu ontbrak de formele vaststelling van dit verband. "Onze resultaten wijzen op de grote rol van klimaatverandering bij de opmars van het West-Nijlvirus in het zuidoosten van Europa", legt Diana Erazo, hoofdauteur van het onderzoek en postdoctoraal onderzoekster aan het Spatial Epidemiology Lab, uit. "Onze resultaten laten ook een recente en drastische toename zien van het aantal mensen dat risico loopt op blootstelling. Dat is deels te wijten aan een toename van de bevolkingsdichtheid, maar klimaatverandering blijft een cruciale factor die het risico op blootstelling beïnvloedt."

“Dit is het gezicht van de klimaatverandering”, zegt prof. Wim Thiery, klimaatwetenschapper aan de VUB en medeauteur van de studie, “naast escalerende klimaatextremen is ook het opduiken van tropische ziektes in Europa helaas één van de vele logische gevolgen van onze verslaving aan (aard)olie, kolen en gas."

Het onderzoek werd mogelijk dankzij de samenwerking van onderzoekers met verschillende expertise en is het resultaat van een interdisciplinaire aanpak. "Ons werk illustreert hoe klimaatgegevens effectief kunnen worden gebruikt in een epidemiologische context", zegt Simon Dellicour, coördinator van het onderzoek en hoofd van het Spatial Epidemiology Lab. "Klimaatverandering vormt een steeds grotere uitdaging voor de volksgezondheid, daarom moeten we, om correcte surveillance- en interventiestrategieën te hanteren, de evolutie van de verspreiding van infectieziektes onder verschillende scenario's van toekomstige klimaatverandering verder onderzoeken."

Reference: ​ Erazo D, Grant L, Ghisbain G, Marini G, Colón-González FJ, Wint W, Rizzoli A, Van Bortel W, Vogels CBF, Grubaugh ND, Mengel M, Frieler K, Thiery W, Dellicour S (2024). Contribution of climate change to the spatial expansion of West Nile virus in Europe. Nature Communications 15: 1196 https://doi.org/10.1038/s41467-024-45290-3