NULL

Lees ook de getuigenissen van Modar Saad en Antoine Bakhas die zich als eersten inschreven voor het Welcome student-refugee programme.

 

Het aantal inschrijvingen stijgt jaar na jaar. Voor het academiejaar 2016/17 schreven zich 49 studenten in, voor dit academiejaar (2017/18) waren dat er 66 en voor 2018/19 zijn het er bijna 100.

 

Het gros van de vluchteling-studenten (62) kwamen uit Syrië, gevolgd door 18 uit Irak, 14 uit Palestina, 7 uit Afghanistan, 5 uit Somalië, 2 uit Iran en telkens 1 student uit Jamaica, Kosovo, Myanmar, Venezuela, Yemen, Rwanda, en Egypte. 87 vluchteling-studenten startten een master-opleiding en 28 een bacheloropleiding. Het grootste aantal studenten schreef zich in aan de faculteit Economische & Sociale Wetenschappen (51), gevolgd door ingenieurswetenschappen (23), kunst- en filosofische wetenschappen (19), wetenschappen en bio-ingenieurswetenschappen (12) en medische wetenschappen (10).

 

De VUB is pionier in het integratieproces van vluchtelingen via studies aan de universiteit. Al sinds 2015 biedt de VUB toekomstige studenten met een vluchtelingenachtergrond de mogelijkheid universitaire studies aan te vatten of verder te zetten. Met dat Welcome Student Refugee Programma was de VUB een van de allereerste universiteiten die aparte inspanningen deed om student-vluchtelingen aan te moedigen of bij te staan in dat proces.

 

De VUB wil elke erkende vluchteling, net als de Belgen, dezelfde kansen geven om te studeren. Het is een onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Heel wat vluchtelingen zijn immers geschoold en ook hun talenten, kennis en vaardigheden krijgen bij ons een kans om zich verder te ontwikkelen. Dit komt zowel de student-vluchtelingen als onze samenleving ten goede,” aldus programma-manager Marie Aurousseau.

 

Snellere integratie door lagere drempel

 

De VUB wil de drempel voor student-vluchtelingen nog verlagen met het InCampus programma. Dit bereidt de student-vluchtelingen voor op hun verdere academische studies door hen de benodigde taal- en studievaardigheden bij te brengen en psychologische bijstand te verlenen om een universitaire opleiding succesvol af te ronden. Voor het komende academiejaar stelden zich 30 student-vluchtelingen kandidaat om aan het InCampus traject deel te nemen. De herkomst van de studenten ligt in lijn met het Welcome Student Refugee Programma. Ongeveer 70% komt uit Syrië, Irak, Afghanistan en Palestina. Hetzelfde gaat op voor de spreiding over de verschillende faculteiten. Ongeveer evenveel kandidaten kiezen voor het Nederlandstalige (46%) als voor het Engelstalige traject (54%). De man (65%) – vrouw (35%) verhouding is het gevolg van het overwicht in het algemeen van mannelijke vluchtelingen.

 

Integratie via onderwijs is een krachtige hefboom om mensen te laten deelnemen aan onze maatschappij. Dankzij het Welcome Student Refugee programma en het InCampus initiatief ondersteunen we student-vluchtelingen gedurende deze bijzonder zware periode in hun leven. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om een positieve bijdrage te leveren in de vluchtelingenuitdaging. We doen dit door ons te richten op waar we goed in zijn: onderwijs en wetenschap. Het grote succes van onze inspanningen is een sterke motivatie om ons verder in te zetten,” besluit Marie Aurousseau.

 

Meer informatie over de programma’s voor student-vluchtelingen:

 

http://www.vub.ac.be/en/welcome-student-refugees-programme#home

http://www.vub.ac.be/en/welcome-student-refugees-programme#incampus