Mentor & Professional Álvaro Avelar over Wijsbegeerte en het vrijzinnig humanisme

Wil jij net zoals Álvaro Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen studeren? Ontdek dan snel de opleiding!

In 2014 behaalde Álvaro Avelar zijn masterdiploma in de Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen aan de VUB. Toen hij als student begon aan de universiteit, wist hij niet goed wat ‘vrijzinnig’ precies betekende. Daar kwam tijdens zijn studies al snel verandering in. Niet alleen ontdekte Álvaro waar het vrijzinnig humanisme voor staat, maar hij stelde ook vast dat hij zichzelf volledig kon vinden in het gedachtegoed. Toen hij in 2017 de kans kreeg om te werken als vrijzinnig humanistisch consulent bij het huisvandeMens in Brussel, greep hij die dan ook met beide handen aan. 

“Voor ik aan de VUB begon, had ik wel al van het vrijzinnig humanisme gehoord, maar hoewel ik altijd zedenleer had gevolgd, was het nog nooit tot mij doorgedrongen. Door aan de VUB te studeren besefte ik wel wat het vrijzinnig humanisme inhoudt en welke ideeën erachter schuilen. En dan dacht ik – achteraf eigenlijk pas –, wegens de principes en de waarden die de universiteit probeert uit te dragen, ‘ik zit hier echt op mijn plek’."

Vrij onderzoek 

Eén van de vrijzinnige principes waar Álvaro veel belang aan hecht is het vrije onderzoek. Durven en kunnen onderzoeken zonder belemmering: dat is waar een universiteit naar moet streven. Ook in zijn thesis behandelde Álvaro die thematiek. Daarin kaartte hij aan hoe de academische wereld onder druk staat door de economie en onze maatschappij. Álvaro is een wetenschapsfilosoof en het onderwerp ligt hem duidelijk nauw aan het hart. 

“Volgens mij moet een wetenschapper zich maar met één ding bezighouden en dat is: ‘Hoe voer ik mijn onderzoek op een ethische, verantwoordelijke en respectvolle manier uit’. In de huidige maatschappij moeten wetenschappers hard presteren. Ze moeten voortdurend publiceren, niet om relevant te blijven, maar wel om het geld. De impact van dat systeem op de kwaliteit van het onderzoek is enorm.” 

Een waaier aan vakken 

De brede waaier aan vakken die je in de bachelor Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen krijgt, vond Álvaro een enorme meerwaarde. Die wist namelijk deels zijn honger te stillen om ook andere wetenschappen te ontdekken. Hoewel de vakken uit de masteropleiding iets specifieker zijn, kon Álvaro ook in zijn masterjaren zijn hart ophalen. De kleine lesgroepen en het dichte contact met de proffen doorbrak de klassieke manier van lesgeven en maakte discussiëren en ideeën uitwisselen tijdens de les perfect mogelijk. 

“Het interessante aan de opleiding is dat je heel wat uiteenlopende vakken krijgt. Je kan ook veel keuzevakken uit andere disciplines opnemen in je programma. Daardoor word je helemaal ondergedompeld in de academische wereld. Je blijft niet beperkt tot filosofie, maar kan je kennis verder uitbreiden. Zelf nam ik vakken op uit de opleidingen Sociologie en Psychologie. Dat vond ik enorm interessant.”

Zoektocht naar de ideale plek 

Na zijn studies wist Álvaro, zoals zovelen, nog niet wat zijn droomjob was. Hij probeerde verschillende jobs uit, tot hij uiteindelijk stuitte op een vacature van het huisvandeMens waar ze op zoek waren naar een vrijzinnig humanistisch consulent. Nog voor hij aan het werk ging, wist Álvaro dat die functie hem op het lijf geschreven zou zijn. 

“Na mijn studies was ik nog op zoek naar wat ik wou doen met mijn leven. Enerzijds had ik een ruime achtergrond als filosoof en anderzijds was ik als student actief in de studiekring ‘Vrij Onderzoek’. Daarnaast was ik ook redacteur bij de Moeial, het studententijdschrift van de VUB. Dat totaalpakket heeft ervoor gezorgd dat ik eerst een tijdje schreef voor Vice Magazine en copywriter was. Een half jaar gaf ik les als leerkracht zedenleer, maar dat was niet mijn ding. Relatief kort daarna kwam er een vacature vrij bij het huisvandeMens om vrijzinnig humanistisch consulent te worden en ik dacht ‘dit klopt voor mij’.” 

Een dag op de job van Álvaro

Een typische dag aan het huisvandeMens bestaat niet. Iedere dag is anders. Wij hebben hier onze eigen bureaus, maar de bedoeling is dat we ons zoveel mogelijk naar de maatschappij, naar de wereld richten. Het is daar dat we onze doelen willen bereiken. Hoe doen we dat? Door evenementen te organiseren of door projecten op te starten. Zo werken we bijvoorbeeld samen met de zorgsector: we creëren awareness rond de existentiële vragen waar mensen die in een woonzorgcentrum verblijven mee zitten. Samen met Vrij Onderzoek [studiekring aan de VUB, n.v.d.r.] organiseren we de Week Van De Verlichting, inclusief een ‘scholierendag’ om kritisch en vrij denken te stimuleren bij jongeren. We gaan ook naar scholen om uitleg te geven over het vrijzinnig humanisme en het huisvandeMens.

Geïnspireerd door Álvaro? Ontdek dan de opleiding Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen!