Mentor & Professional Anthony Manu over onderzoek voeren naar taal aan de VUB

Wil jij net zoals Anthony Taal- en Letterkunde studeren? Ontdek dan snel de opleiding!

Anthony Manu behaalde in 2019 zijn tweede masterdiploma in de Taal- en Letterkunde nadat hij twee jaar voordien de meertalige master Nederlands-Frans afrondde. Op het einde van het middelbaar twijfelde hij tussen twee uitersten: natuurwetenschappen studeren of talen. Het was zijn liefde voor creatief schrijven die ervoor zorgde dat Anthony zich inschreef voor Taal- en Letterkunde aan de VUB. Hij begon met de talen Nederlands en Frans en voegde daar later nog Spaans aan toe. Door zijn studies heen ontwikkelde Anthony een grote interesse in hoe humor werkt en hij besloot dan ook om zich daar als wetenschappelijk onderzoeker de komende jaren grondig in te verdiepen. 

“Toen ik in het middelbaar een toneelstuk moest schrijven, zag ik plots in dat creatief schrijven echt mijn ding was. Ik verdiepte mij geïnteresseerd in de opdracht en vond het een heel leuke taak. Ook in mijn vrije tijd schrijf ik nog poëzie. Ik ben blij dat ik voor Taal- en Letterkunde ben gegaan. Als je de juiste richting hebt gevolgd, dan gaat die ook deel van je uitmaken als persoon. Ik zou mezelf niet meer los kunnen zien van de wereld die ik tijdens mijn opleiding heb ontdekt.” 

De aanzet tot onderzoek 

Tijdens zijn opleiding kreeg Anthony de drang om alles wat hij hoort en ziet te ontleden. Hij leerde boodschappen analyseren en hun dieperliggende betekenis onderzoeken. Taal is zo alomtegenwoordig dat hij die vaardigheid ook meenam naar het dagelijks leven. Zo kreeg hij langzaam maar zeker de wil om te gaan onderzoeken en antwoorden op zijn prangende vragen te vinden. 

“Tijdens de opleiding ben je heel sterk bezig met ontleden. Je neemt boodschappen niet meer voor zich, maar gaat onderzoeken wat erachter schuilt. Vroeger was ik heel absoluut in mijn denken over taal. Ik dacht bijvoorbeeld dat je de werkelijkheid altijd op een juiste of foute manier kon beschrijven en dat je argumentaties enkel juist of fout opgebouwd konden zijn. Nu zie ik in dat alles wat je zegt implicaties en een context heeft en bovendien een persoonlijke manier van denken weerspiegelt.” 

De wetenschappelijke methode 

Voor zijn bachelor- en masterproef legde Anthony zich toe op de werking van humor. Op dit ogenblik gaat hij verder op hetzelfde spoor en onderzoekt hij hoe humor aanwezig is in poëzie uit de 19e eeuw. Vorig jaar diende Anthony een beursaanvraag in voor een doctoraatsonderzoek. Die werd niet goedgekeurd, maar dankzij een beurs van de VUB kan hij zich nog een jaar over zijn onderwerp buigen en opnieuw een aanvraag indienen. Anthony vindt het geweldig om zich te kunnen verdiepen in zijn onderwerp. Het werk is ongelooflijk complex en alles staat en valt met het formuleren van een goed afgebakende onderzoeksvraag. 

“Als je begint als onderzoeker heb je enorm veel vrijheid, maar dat is ook een uitdaging. Je moet ervoor zorgen dat je onderzoeksvraag goed afgebakend is in het brede domein. Een slecht geformuleerde vraag kan je hele onderzoek en resultaten tenietdoen. Daarna ga je op zoek naar een geschikte methodologie om een antwoord te vinden. Soms bestaat er nog geen geschikte methodologie voor jouw onderzoek, en dan moet je die zelf nog ontwikkelen. Je moet op een heel systematische manier te werk gaan, enkel zo kan je tot sluitende conclusies komen. Die hele wetenschappelijke methode leer je toepassen tijdens je studies via onderzoekvakken, maar vooral door zelf onderzoek te voeren in je masterproef.” 

Onderzoek voeren doe je niet alleen 

Onderzoek voeren mag dan misschien wel eenzaam lijken, dat is het zeker niet altijd. Als onderzoeker maak je deel uit van een groot netwerk academici die elkaar ontmoeten, tips geven en ideeën uitwisselen. Anthony ervaart het als een uitdaging om te communiceren over zijn onderzoek met anderen. Hij gaat regelmatig naar conferenties en krijgt daar de kans om auteurs van belangrijke wetenschappelijke werken in levenden lijve te ontmoeten. Dat is een kans die je volgens hem moet ten volle moet benutten. Bovendien beklemt Anthony dat onderzoekers op een bepaalde manier ook samenwerken wanneer ze elkaar niet ontmoeten. Onderzoeken doe je dus eigenlijk nooit alleen.  

“Soms kan het zijn dat je geen antwoord vindt op je vraag, maar dat wil niet zeggen dat je hele onderzoek voor niets is geweest. Zo weten andere onderzoekers dat ze een andere methode dan de jouwe moeten toepassen in de toekomst. Niemands inzichten zijn ooit volledig toereikend. Jij baseert je op vorige onderzoekers en toekomstige onderzoekers zullen zich op jou baseren.” 

Anthony’s tips & tricks 

Voor generatiestudenten: Pin je niet op voorhand vast op iets dat je later zou willen doen. Het werkt meestal niet om al vanaf het begin van je studies een vast stappenplan op te stellen voor de rest van je leven. Je opleiding is niet gewoon een opstapje naar je carrière, maar maakt er al deel van uit. Kijk ieder jaar naar wat je op dat moment het best lijkt om te doen. Je kan er nooit zeker van zijn wat de toekomst zal brengen, maar je weet wel zeker wat op een bepaald moment het best aanvoelt voor jou. Hou daar rekening mee. 

Voor laatstejaarsstudenten: Het laatste jaar is meestal zwaar omdat er heel wat zekerheden wegvallen. Je bent de afgelopen jaren non-stop bezig geweest met jezelf te ontwikkelen en het is vreemd als je studies dan plots afgelopen zijn. Probeer vooral op een punt te komen waarop je tevreden bent met alle vaardigheden die je verworven hebt. Als je het gevoel hebt dat je nog iets extra wil bijleren, doe dat dan door verder te studeren of een job te zoeken in de richting die je interesseert.

Een dag op de job van Anthony 

Normaal kom ik tussen 8u en 9u aan op kantoor op de VUB. Dan begin ik met de stappen van mijn onderzoek uit te voeren. Ik werk vooral met boeken en digitale bronnen. Die neem ik grondig door en als ik niet vind wat ik zoek, moet ik op zoek gaan naar andere bronnen. Mijn bureau bevindt zich enkele verdiepingen boven de bibliotheek dus daar ben ik vaak terug te vinden. Tussen de bedrijven door neem ik soms ook eens de tijd om een wandeling te doen. Dat helpt om mijn gedachten op een rijtje te zetten en mijn geest weer helder te krijgen. 

Er zijn ook dagen waarop ik niet lees of schrijf, maar naar conferenties ga of samenzit met mijn promotor. Die moet je begeleiden bij je onderzoek en je opnieuw op het juiste spoor brengen als je wat afdwaalt. Het gebeurt weleens dat je vast raakt en heel ver afdwaalt. Dan heb je de nuchtere blik van je promotor nodig die je toont hoe je terug verder kan. Als je een doctoraat schrijft, heb je relatief veel vrijheid. Je mag over het algemeen je eigen deadlines bepalen, maar je mag daarbij niet uit het oog verliezen dat je doctoraat op tijd af moet zijn. De organisatie die je onderzoek financiert kan je voortgang ook evalueren. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren na twee jaar. Dan gaat men na of je effectief op tijd tot resultaten zal komen met je project. Als dat het geval is, krijg je weer een beurs voor de volgende twee jaar en kan je verder.

Geïnspireerd door Anthony? Ontdek dan snel de opleiding Taal- en Letterkunde!