logo

WAT ZEGT JOUW (TAAL)GEVOEL?

Ben je gefascineerd door talen en literatuur? Zie je een job als taaladviseur of copywriter binnen een uitgeverij wel zitten? Wil je je passie voor taal overbrengen voor een klas? Of droom je van een job in de media of de bedrijfswereld? Als taal- en letterkundige kan je heel wat kanten op!

Vloeiend in meertaligheid

Taal is functioneel. Maar ook sierlijk. Waardegeladen. Verbonden met identiteit. Als je taal- en letterkunde studeert, ontleed je dus heel wat meer dan zinnen. Je ontleedt betekenis, in de breedst mogelijke zin van het woord. Je krijgt toegang tot andere culturen en verbreedt je gezichtsveld. Door de ligging van de VUB in een meertalige stad als Brussel kan je dit ook zelf beleven. Internationale literatuurfestivals, Italiaanse films, Duits theater of lezingen in het Spaans? Dagelijkse kost in Brussel!

“een uitdagende opleiding die je kritisch denken en communicatievaardigheden ontwikkelt en je blik op de wereld verbreedt. Door de kleine groepen sta je dichter bij de professoren. Ook het internationale karakter van de universiteit is enorm verrijkend.” (Britt, Engels-Spaans)

Kies uw taal | Choisissez votre langue | Choose your language

Aan de VUB kan je 6 Europese talen studeren: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands en Spaans. Bij het begin van je opleiding kies je er 2 uit; 1 daarvan is Engels, Nederlands of Frans. Acht je jezelf tot meer in staat? Vanaf het 2e jaar kan je een 3e taal toevoegen of opteren voor een andere keuzemodule zoals Chinees, Journalistiek of Geschiedenis.

Taal- en literatuurstudie vormen de essentie van je opleiding. Naast mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, word je ingewijd in de taalkunde (linguïstiek). Je verwerft inzicht in de structuur van de door jou gekozen talen. Al spoedig speel je met begrippen als syntaxis, spelling, morfologie, fonetiek, socio- en psycholinguïstiek. Je maakt ook kennis met verschillende literaire stromingen en belangrijke schrijvers van vroeger en nu. Uiteraard ligt daarbij de klemtoon op de talen die je koos, maar ook de algemene literatuurstudie komt aan bod.

Brussel is de ideale habitat voor een polyglot.

Brussel: jouw permanente taalbad

Taal vind je niet alleen in poëziebundels of cursussen. Taal leeft, zeker in Brussel. Nergens anders in België hoor je zoveel talen spreken. Op de compacte VUB-campus kost het weinig moeite om een gesprek in een andere taal aan te knopen. Je kan ook op verkenning gaan in de Europese wijk rond het Schumanplein of in het toeristische oude centrum, en zelf ervaren hoe in Brussel de Europese gedachte van "eenheid in verscheidenheid" tot leven komt.

Ook je professoren nemen je graag op sleeptouw in de hoofdstad van Europa. Dat klinkt onwaarschijnlijk, maar vergis je niet: de VUB gaat prat op een persoonlijke aanpak. De nadruk ligt op zelfstandige, actieve werkvormen, waarbij interactie met je medestudenten en je docenten centraal staat. In het eerste jaar heb je gemiddeld 25 lesuren per week en krijg je les in groepen van 20-80 studenten per taal. 

Faculteit


Letteren en Wijsbegeerte

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-maitlje. We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Hoe zit de Bacheloropleiding in elkaar?

Aan de VUB kan je 2 of 3 talen kiezen uit Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans. In het eerste jaar start je met 2 talen; 1 van die talen is Engels, Frans of Nederlands (= verplichte schooltaal secundair onderwijs), zodat je sneller gevorderde academische vaardigheden verwerft.

Voor elke van je gekozen talen staan taalbeheersing, de studie van de taal (taalkunde) en van de literatuur (letterkunde) centraal. Deze vakken worden ook allemaal in de doeltaal gedoceerd, maar voor Duits, Italiaans en Spaans wordt er rekening gehouden met het mogelijks ontbreken van voorkennis. Daarnaast krijg je ook algemene vakken in het Nederlands, zoals Europese Letterkunde en Algemene Taalwetenschap.

Vanaf het 2de jaar kan je het basisprogramma aanvullen met keuzemodules. Je legt zo je eigen accenten, bijvoorbeeld:

  • Je opteert voor een 3de taal, waardoor je in een bijkomend jaar een 2de bachelordiploma in deze 3de taal kan behalen.
  • Je opteert voor modules die vakken ontlenen aan andere richtingen zoals Geschiedenis, Kunstwetenschappen en Archeologie, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Erfgoed, Journalistiek of Vertalen-Tolken.
  • Je wendt je keuze aan om je blik op de wereld nog verder te verruimen dankzij de module Chinese taal, cultuur en maatschappij.

Credits (studiepunten)

In het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) komt 1 credit overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten.

Wat na je bachelor?

De masteropleiding Taal- en Letterkunde duurt 1 jaar en je kan zelf je accenten leggen. Je kiest voor 1 of 2 talen en dit in combinatie met een profiel naar keuze: Letterkunde, Taalkunde, Intermedialiteit, Meertaligheid en vreemdetaalverwerving, Psycho- en neurolinguïstiek.

Wil je een Engelstalig diploma? Dan kies je voor de multilingual master (Master of Arts in Linguistics and Literary Studies). Hier worden de taalgebonden vakken in de doeltaal gedoceerd, zoals in de gewone master, maar het algemene, onderzoeksmethodologische vak in het Engels (in plaats van het Nederlands).

"I really enjoyed the courses I took, including the extra activities, such as the international guest lectures and the workshop with the writer in residence." (Theresia, MA English & German Literary Studies)

Masterprofielen

Letterkunde
In dit profiel ga je dieper in op de literatuur van één of meerdere talen. Na je literatuurbasis van de bachelor neem je specifieke literaire onderwerpen onder de loep. Je leest literaire werken en beoordeelt deze in het licht van de gegeven stroming, periode, cultuur... Denk hier bijvoorbeeld aan postkoloniale literatuur, de verbeelding van de stad (Brussel) in de literatuur, of de relatie tussenliteratuur en de kunsten (film, theater...).

Taalkunde
In het profiel Taalkunde verfijn je niet enkel je kennis van de verschillende onderzoeksdomeinen binnen de beschrijvende en theoretische taalkunde, zoals de morfo-syntaxis en pragmatiek, maar maak je nader kennis met een aantal belangrijke taalkundige subdisciplines uit de taalkunde, zoals de sociolinguïstiek, corpuslinguïstiek, de psycholinguïstiek en de neurolinguïstiek.  Je behandelt thema’s zoals de historische evolutie van talen en dialecten,  taalcontact en taalplanning,  vreemdetaalverwerving, meertaligheid, de rol van het brein in de verwerking en verwerving van taal, en taalstoornissen.

Intermedialiteit
In dit profiel ga je dieper in op de intermediale en/of intertekstuele relatie tussen literatuur en andere kunstvormen, zoals theater, dans, opera, film of andere vormen van beeldende kunst. Naast de traditionele benadering van het fenomeen theater, kan je een aantal vakken volgen aan het RITCS. In de master kan je een korte stage in een theaterhuis in je programma opnemen.

Meertaligheid en vreemdetaalverwerving
Dit profiel belicht meertaligheid zowel vanuit sociaal als cognitief perspectief. Je bestudeert de rol van expliciete en impliciete vreemdetaalverwerving. Je kan tijdens een korte stage je theoretische kennis omzetten in de praktijk.

Psycho- en neurolinguïstiek
Het profiel Psycho- en neurolinguïstiek is uniek in Vlaanderen en wordt dus enkel aangeboden aan de Vrije Universiteit Brussel. Hier wordt de studie van taal verbonden met neurologie en psychologie. Je gaat bijvoorbeeld bekijken wat er met de taalvaardigheid gebeurt bij een spraakgebrek of na een ongeluk of beroerte.

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de bachelor opleiding? Lees er hier meer over.

Het programma beoogt om de houders van een academisch bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Het programma beoogt om de houders van een professioneel bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de master opleiding? Lees er hier meer over.

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Wil je meer weten over de kwaliteit van het onderwijs aan de VUB of ben je benieuwd naar de kwaliteit van een specifieke opleiding, lees hier dan meer.

Onderwijskwaliteit

Voor m/v's met taalent en polyglotten in woording

Je hebt talent voor taal en verslindt boeken? Je pikt snel andere talen op? Je leest graag boeken en dan liefst in de oorspronkelijke taal? Je hebt inzicht in grammatica en taalsystemen en kan dit ook zonder veel problemen toepassen? Je hebt een ongebreidelde interesse in de manier waarop taal en literatuur uiting geven aan cultuurverschillen? Wel, dan is de kans groot dat jij over een talenknobbel beschikt! En een dergelijk talent moet je benutten.

"Taal-en letterkunde studeren in Brussel was voor mij een evidente keuze omdat je nergens anders zo veel mogelijkheden hebt om je onder te dompelen in de talen die je studeert." (Britt, Engels-Spaans)

Je wil internationaal sterk staan

In de hedendaagse samenleving zijn internationale contacten niet meer weg te denken. Talenkennis is daarbij dan ook geen overbodige luxe, maar eerder een onbetwistbare noodzaak. Droom je van een carrière in een meertalige omgeving? Dan is deze studie alvast een goed begin.

Brussel is niet zomaar jouw permanente taalbad. Het is ook de ideale afzetmarkt voor je taaltalent, want onze hoofdstad is de gastheer voor bijzonder veel internationale instellingen, ngo's, koepelverenigingen, bedrijven en scholen. De ideale habitat voor een polyglot van jouw kaliber.

“By studying the linguistic and literary origin and development of English and Spanish I acquired insight into the world's history and the frame of mind of entire generations of authors.” (Alexandra, English, Spanish & German)

Wat is het verschil tussen Taal- en Letterkunde en Toegepaste Taalkunde?

Waarin verschilt Taal- en Letterkunde van Toegepaste Taalkunde? En welke studie past het best bij mij? De mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid komen gelijkaardig aan bod. Bij Toegepaste Taalkunde ligt de nadruk op de praktijkgerichte studie van taal en cultuur. Literatuur komt niet aan bod in het basisprogramma. 

Bij Taal- en Letterkunde staat de wetenschappelijke studie van taal, cultuur, literatuur en theater centraal. Je verwerft algemene theoretische inzichten en past ze toe bij de studie van historische en hedendaagse taal- en literatuurvoorbeelden. Je krijgt een brede culturele en wetenschappelijke vorming waarmee je in verschillende sectoren terechtkan. Aan jou dus om te kijken waar je interesses liggen.

"Met een masterdiploma erbij kan ik nu in de 3e graad lesgeven. Ik had ook een unieke studie-ervaring in Brussel. De groepssfeer, de laagdrempelige contacten met de proffen en het flexibele programma zijn zeker een aanrader!” (Sofie, BA in het onderwijs: Secundair 0nderwijs Nederlands/wiskunde en MA Taal- en Letterkunde: Nederlands)

Ben je een professionele bachelor en wil je een masterdiploma?

Heb je al een leraren- of talendiploma op zak en wil je meer? Kies dan voor het schakelprogramma Taal- en Letterkunde aan de VUB (60 SP). Daarna stap je in het 1-jarige masterprogramma “Master in de Taal- en Letterkunde” (1 taal) (60 SP) of in het tweejarige programma “Educatieve Master” (1 taal) (120 SP).

Toelatingsvoorwaarden:voor houders van volgende professionele bachelordiploma’s: office management, bedrijfsmanagement (opties talen),  vertalen, tolken; onderwijs: secundair onderwijs (optie talen).

Licht je in, vraag rond

Wil je je kans op slagen zo groot mogelijk maken? Dan maak je best een goede studiekeuze. Maar hoe doe je dat precies? Door actief aan de slag te gaan! Een doordachte studiekeuze vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig helpt de VUB je door het bos de bomen te zien.

Studeren in semesters


2 x 13 weken les. Dan 2 weken blok. Dan 3 weken examens. De examens zijn in januari en juni. De tweede zit van eind augustus tot midden september.

Flexibel studeren


De vakken waarvoor je niet slaagt, neem je mee naar het volgende jaar en combineer je met nieuwe vakken. Zo krijg je een geïndividualiseerd studietraject. Sommige studenten nemen bewust een deeltijds programma op, bijvoorbeeld om te combineren met een job.

Academische competenties


Uit gegevens gefundeerde conclusies trekken, onderzoek opzetten, uit een probleemstelling de kern halen en helder weergeven. Nieuwe, onverwachte verbanden... Dat zijn allemaal academische competenties en een universiteit als de VUB is dé plaats om die aan te leren.

“Mijn keuze om Taal- en Letterkunde aan de VUB te studeren was snel gemaakt: één opendeurdag en ik was verkocht. De sfeer, de groene campus en de omgang met de professoren spraken me direct aan. Tijdens de openlesdagen ontdekte ik het voordeel om les te krijgen in kleine groepen waardoor je een taal al doende leert.” (Sofie, Engels-Duits)

Bereid je voor

De VUB organiseert allerlei voorbereidingsactiviteiten om je klaar te stomen voor de start aan de universiteit.

OPENLESDAGEN

Weten waar je aan begint. Wanneer jij van je welverdiende krokusvakantie geniet, gooien wij al onze deuren open. Precies, je leest het goed: tijdens de oplesdagen je kan gewoon onze aula’s binnenwandelen, een klapstoeltje uitkiezen en de les mee volgen. Geen voorkeursbehandeling, geen aangepaste workshop: gewoon het leven zoals het is aan de VUB.

dinsdag 9 oktober, 19:30

Verwonderd: Lotgenotengroep Zelfverwondend Gedrag

Heb jij je in het verleden jezelf verwond? Of verwond je jezelf nog steeds op dit moment en zou je graag samen met lotgenoten zoeken naar hoe je hiermee kan omgaan? Dan kan je bij Verwonderd terecht. Elke tweede dinsdag van de maand organiseren we een praatavond waar we onze...

Heb jij je in het verleden jezelf verwond? Of verwond je jezelf nog steeds op dit moment en zou j...

woensdag 16 oktober, 14:00 - 17:00 U

Thesis Café 2019-2020

Let’s write together...

Let’s write together...

zaterdag 19 oktober, 15:00

Diploma-uitreiking Geneeskunde & Farmacie

Prof. dr. P. in‘t Veld, decaan van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie nodigt u uit op de plechtige diploma-uitreiking 2018-2019  

Prof. dr. P. in‘t Veld, decaan van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie nodigt u uit op de ple...

maandag 21 oktober, 17:00

Shedding new light on the cacao pollinator puzzle Towards a reliable identification of cacao pollinators and their breeding habitats

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van mevr. Mathil VandrommePromotor: Prof. dr. Bram Vanschoenwinkel

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van ...

dinsdag 22 oktober, 15:00

Towards Spaces of Openness: Cultural Infrastructures and New Forms of Publicness in Istanbul

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van mevr. R. Gökçe SanulPromotor: prof. dr. Bas Van Heur

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van ...

dinsdag 22 oktober, 17:00

Investigation of self-healing actuators for Robotics

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Sciences of Mr. Seppe Terryn. In attachment you can find the invitation.

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Scie...

woensdag 23 oktober, 13:30

Mini Open Science Fair

Mini Open Science Fair: from researcher to researcherWednesday 23 October 2019, 1:30-6:00 pm, at the green room of the VUB U-ResidenceJoint organisation by ULB Library, VUB and ULB Research Departments

Mini Open Science Fair: from researcher to researcherWednesday 23 October 2019, 1:30-6:00 pm, at ...

donderdag 24 oktober, 13:30

Paddle demosessie voor onderzoeksgroepen

Na de analyse van de online communicatienoden van de onderzoeksgroepen zocht Marcom een intuïtief systeem dat aan zoveel mogelijk van de verzamelde noden voldoet. Paddle is hiervoor hét beste platform. Het Paddle CMS is een op Drupal gebaseerd Content Management Systeem met focus...

Na de analyse van de online communicatienoden van de onderzoeksgroepen zocht Marcom een intuïtie...

vrijdag 25 oktober, 08:30 - 22:00 U

17th Annual HUMANE Alumni Network Seminar

The 17th Seminar "A European Higher Education Area? From vision to action" will be hosted by the Vrije Universiteit Brussel at the Brussels Humanities, Sciences and Engineering Campus....

The 17th Seminar "A European Higher Education Area? From vision to action" will be hosted by the...

vrijdag 25 oktober, 12:00

Food for (Interdisciplinary) Thought

The world community is confronted with the immense challenge of ensuring an adequate food supply in a sustainable manner, while simultaneously addressing the escalating pressures of climate change and environmental degradation.  As a 2019 UN report on sustainable food systems...

The world community is confronted with the immense challenge of ensuring an adequate food supply ...

vrijdag 25 oktober, 13:00

The League of Nations and International Law during the Interbellum

  The League of Nations and International Law during the Interbellum, 25-26 October 2019, Brussels  The centennial of the outbreak of the First World War has witnessed renewed academic interest in the League of Nations, as one of the major international institutions that followed ...

  The League of Nations and International Law during the Interbellum, 25-26 October 2019, Bruss...

maandag 28 oktober, 08:00 - 17:00 U

Openlesdagen Plus in de herfstvakantie

Kom naar de openlesdagen Plus in de herfstvakantie.

Kom naar de openlesdagen Plus in de herfstvakantie.

dinsdag 29 oktober, 00:00

VUB op de boekenbeurs / VUB at book fair

VUB en VUBPress slaan de handen in elkaar. // VUB and VUBPress are working together.

VUB en VUBPress slaan de handen in elkaar. // VUB and VUBPress are working together.

dinsdag 29 oktober, 16:00

Moeraswandeling naar de Zennetuin

Redelijk Eigenzinnig/Reason and Engage is een interdisciplinair keuzevak voor studenten en een lezingen- / activiteitencyclus voor het brede publiek. De vijfde editie (2019-2020) focust op klimaatactie, burgerprotest en klimaattransitie. De wandeling naar de Zennetuin is de...

Redelijk Eigenzinnig/Reason and Engage is een interdisciplinair keuzevak voor studenten en een le...

dinsdag 29 oktober, 18:00

Philippe Claeys, Natacha Brion & Bas Smets: Before the flood

Redelijk Eigenzinnig / Reason and Engage (VUB) is an interdisciplinary course for students and a series of lectures and activities open to all. The fifth edition (2019-2020) focuses on climate action, citizen protests and climate transition. In this lecture Philippe Claeys, Natacha...

Redelijk Eigenzinnig / Reason and Engage (VUB) is an interdisciplinary course for students and a ...

donderdag 31 oktober, 09:30

Bourgain Day

Deelname aan dit event is gratis, maar registratie is verplicht. Registreren kan onderaan de pagina. De registratie is open tot 20 oktober....

Deelname aan dit event is gratis, maar registratie is verplicht. Registreren kan onderaan de pagi...

donderdag 31 oktober, 16:00

The effects of counterdispositional behavior: An integrative approach to personality.

Public defense to obtain the degree of Doctor of Psychology of Ms. Jennifer Pickett....

Public defense to obtain the degree of Doctor of Psychology of Ms. Jennifer Pickett....

maandag 4 november, 14:00 - 17:00 U

Verplichte bijscholing stagemeesters

De Train de Trainer voor ziekenhuisopleiders is een samenwerking tussen de Master Specialistische Geneeskunde en het UZ Brussel. Daar waar de basisopleiding ingaat op vaardigheden voor de alledaagse begeleiding op de werkvloer, wordt in deze sessie de nadruk gelegd op thema's die...

De Train de Trainer voor ziekenhuisopleiders is een samenwerking tussen de Master Specialistische...

maandag 4 november, 16:00

Belgische kinderen en hun moeders in vluchtelingenkampen

Studienamiddag georganiseerd door VOICe (Voicing youth at social risk, interdisciplinaire onderzoeksgroep, VUB)...

Studienamiddag georganiseerd door VOICe (Voicing youth at social risk, interdisciplinaire onderz...

dinsdag 5 november, 10:00 - 16:00 U

Fotosessie voor onderzoeksgroepen

Als onderdeel van het online communicatietraject dat Marcom doorloopt met de onderzoeksgroepen worden ook fotosessies georganiseerd. Deze foto's dienen om de onderzoekers te voorzien van een professioneel portret op hun online CV / profielen....

Als onderdeel van het online communicatietraject dat Marcom doorloopt met de onderzoeksgroepen wo...

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobmogelijkheden

Met een talendiploma op zak kan je overal terecht. Masters in de Taal- en Letterkunde worden veel gevraagd in het dag- en avondonderwijs. Is lesgeven niet direct je ding? Ook de schrijvende pers, radio en televisie, grote bedrijven en de financiële sector hebben er belang bij taalspecialisten in huis te hebben. Dit geldt ook voor de toeristische en de culturele sector, de overheid en internationale instellingen. Qua tewerkstelling scoort de opleiding Taal- en letterkunde dan ook uitstekend, beter zelfs dan de gemiddelde academische master.

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, is een hele prestatie. Maar ook daarna kan je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Er zijn talrijke opties als je zin hebt om verder te studeren:

BEHAAL EEN MASTERDIPLOMA IN EEN DERDE TAAL

Als je in je tweede bachelorjaar een derde taal aan je programma hebt toegevoegd, kan je één jaar na het behalen van je master ook voor deze derde taal nog een masterdiploma behalen.

MASTER NA MASTER IN DE LITERATUURWETENSCHAPPEN

Deze éénjarige interuniversitaire master na master diept de verschillende literatuurwetenschappelijke methoden van de opleiding Taal- en Letterkunde verder uit en bereidt je voor op zelfstandig wetenschappelijk onderzoek. De master wordt gedoceerd door specialisten van verschillende universiteiten, waaronder de VUB.

MASTER IN DE GENDER EN DIVERSITEIT

Deze éénjarige interuniversitaire master biedt een verdiepende vorming in de genderstudies. De nadruk ligt daarbij op de relatie tussen gender en andere vormen van diversiteit zoals etniciteit, seksuele oriëntatie, socio-economische status, levensbeschouwing en functiebeperking. De master wordt gedoceerd door specialisten van verschillende universiteiten, waaronder de VUB.

MASTER JOURNALISTIEK

De éénjarige master Journalistiek kan je na het beëindigen van Taal- en Letterkunde zonder voorbereidingsprogramma toevoegen aan je studie. Hier leer je de knepen van het journalistieke vak en word je opgeleid tot journalist voor radio, tv, gedrukte of onlinemedia. Deze master heeft een hoog praktijkgehalte en vormt je tot een kritische journalist met een open geest. In de achtergrondvakken krijg je een overzicht van journalistieke concepten en theorieën en denk je na over de taak van de journalist in de maatschappij.

LERARENOPLEIDING

Zou je graag voor de klas staan om je passie voor taal en literatuur over te brengen aan jongeren of volwassenen? Zorg dan dat je de Specifieke Lerarenopleiding aan je diploma toevoegt. Deze opleiding bestaat uit 60 studiepunten waarvan de helft theorie en de helft stage. Je kan de Specifieke Lerarenopleiding ook spreiden over meerdere academiejaren.

International student goodbye 2019

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Careercenter


Individueel advies rond cv’s, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!

Check de website

Doctoreren?


VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

Dr in spe

Lees snel de volgende 13 weetjes over de opleiding Taal- en Letterkunde!

Wist je dat je aan de VUB ook een derde taal aan je programma kan toevoegen?

Vind je het moeilijk om te kiezen en wil je liever 3 talen studeren? Aan de VUB kan je vanaf je 2de bachelorjaar ook een 3de taal aan je programma toevoegen. Je kan dan 1 jaar na het behalen van je 1ste master ook voor deze 3de taal nog een masterdiploma behalen.

Wist je dat onze opleiding qua tewerkstelling uitstekend scoort?

In het schoolverlatersrapport van de VDAB (2019, gegevens 2018) scoort de opleiding Taal- en letterkunde qua tewerkstelling beter dan ooit tevoren. Het aantal afgestudeerden (MA/TALK) dat één jaar na afstuderen nog werkloos is, is maar 4,0%. Voor de vrouwelijke afgestudeerden ligt het getal zelfs nog lager:2,7%. Daarmee doen onze alumnae het zelfs beter dan het gemiddelde van alle academische masters.

Wist je dat je in de Bachelor kan kiezen voor een keuzemodule Chinese taal; cultuur en maatschappij?

De Chinese populatie omvat een vijfde van de wereldbevolking. Met deze keuzemodule versterk je je CV en maak je kennis met de rijke Chinese geschiedenis, cultuur en filosofie. Chinees leren wordt gezien als een hele uitdaging omwille van de toongevoelige uitspraak en de Chinese karakters. Wie deze basis beheerst, merkt echter dat de Chinese grammatica veel eenvoudiger is dan die van Westerse talen. Het oefenen en schrijven van Chinese karakters heeft bovendien een meditatief effect. Kortom, Chinees leren is kiezen voor avontuur. Je krijgt toegang tot een wereld buiten je comfortzone en de kans om voordelig met het Confucius Instituut aan de VUB op reis te gaan naar China.

Wist je dat je je talenkennis kan verruimen met een taalbuddy?

Als je deelneemt aan het Tandemproject, kan je buiten de lesuren afspreken met een student van de Franstalige instellingen ULB en ISTI. Je wisselt je moedertaalkennis uit en bent meteen in goed gezelschap om je vreemdetalenkennis te verruimen. Je kan dit zowel voor Frans als voor andere talen. Of je wordt buddy van een Erasmusstudent en oefent je vreemde taal terwijl je een buitenlandse student wegwijs maakt op de campus en in Brussel.

Wist je dat de vereiste voorkennis verschilt van taal tot taal?

De vereiste voorkennis van de taalbeheersing verschilt in de beginfase van de opleiding. Zo gelden voor Nederlands, Frans en Engels de eindtermen van het Algemeen Secundair Onderwijs als richtlijn voor het aanvangsniveau. Voor Duits, Italiaans en Spaans is voorkennis vanzelfsprekend nuttig, maar niet noodzakelijk.

Wist je dat je een deel van je studie in het buitenland kan doen?

Brussel is een wereldstad met een enorm potentieel voor taalliefhebbers en de thuishaven van menig multinational. Maar je kan ook je vleugels uitslaan en via uitwisselingsprogramma’s een deel van je opleiding aan een andere Europese universiteit verder zetten. Zo kan je naar o.a. Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk ...

Wist je dat hedendaagse communicatiemiddelen ingezet worden in het lesprogramma?

Masterstudenten gebruiken Powerpoint om hun onderzoeksvoorstel te presenteren op de jaarlijkse scriptiedag; studenten Spaans werken aan een taalkundige opdracht met studenten van een Spaanse partneruniversiteit en overleggen via Skype; studenten Engelse letterkunde actualiseren een bibliografische website over zwart-Britse schrijfsters voor internationale webgebruikers; studenten Frans maken een videoclip in het kader van hun lessen taalbeheersing,...

New Zealand writer in residence Paula Morris

Wist je dat je ook buitenlandse docenten en schrijvers hun steentje bijdragen aan je opleiding?

Ook op de eigen campus streeft de VUB naar internationalisering. In het kader van de Emile Lorandleerstoel krijgen studenten Spaans en Italiaans een semester lang les van buitenlandse specialisten. In samenwerking met Passa Porta, het internationale huis van de literatuur in Brussel, heeft de VUB regelmatig writers-in-residence te gast. Hun creative writing workshops, lezingen en/of discussieseminiaries geven de opleiding Taal- en Letterkunde extra kleur.

Wist je dat je ook een Engelstalig masterdiploma kan behalen?

Als je kiest voor de multilingual master (Master of Arts in Linguistics and Literary Studies) worden je taalgebonden vakken in de doeltaal gedoceerd, zoals in de gewone master. Je algemene vakken worden gegeven in het Engels (in plaats van het Nederlands).

Wist je dat er heel wat cultuuruitstappen georganiseerd worden tijdens je opleiding?

Aan de VUB nemen professoren en assistenten je ook graag mee de stad in, voor een toneelstuk, een lezing door een buitenlandse auteur, een bezoek aan een tentoonstelling.  Dat klinkt onwaarschijnlijk, maar vergis je niet: de VUB gaat prat op een persoonlijke aanpak en een sterke band meet Brussel. Tijdens de weKONEKT.brussels-week krijg je les op locatie en kan je je laten inspireren door lezingen en rondleidingen in onze universiteitsstad. Sommige docenten gaan nog een stapje verder. Afhankelijk van je gekozen taal, ga je samen met je medestudenten op verkenning in Berlijn, Londen, Parijs, Rome,...

Wist je dat we onze studenten aanmoedigen met verschillende prijzen?

Voor de studenten Duits, Engels en Nederlands zijn er jaarlijjks de Jeanne Lonnoy-aanmoedingsbeurs Letterkunde en de Jeanne Lonnoy-aanmoedigingsbeurs Taalkunde. Studenten Frans, Italiaans en Spaans komen jaarlijks in aanmerking voor de Emile Lorandprijs. VUB-legaten maken zo een concreet verschil voor studenten Taal- en Letterkunde.

Wist je dat je ook in het studentenrestaurant je talen kan oefenen?

In het restaurant is er een speciaal plekje voorzien voor onze Taaltafels. Hier wordt er tijdens de lunch elke dag een andere taal gesproken. Iedereen kan aanschuiven, waardoor je in gesprek kan komen met native speakers die bijvoorbeeld onderzoek doen aan de VUB of als internationale uitwisselingsstudent in Brussel studeren.

Wist je dat de opleidingen Taal- en Letterkunde ondersteund worden door 2 grote onderzoekscentra?

De docenten van de opleidingen Taal- en Letterkunde zijn verbonden aan 2 grote onderzoekscentra. Bij het Centre for Literary and Intermedial Crossings wordt ondermeer onderzoek verricht naar de stad (Brussel) in de literatuur en intermedialiteit (bijv. kruisbestuivingen tussen literatuur en theater). Bij het Centre for Linguistics staat o.a. onderzoek naar de linguïstische en neurologische processen van taalgedrag en meertalige taalverwerving centraal.

Wist je dat de groene landschapscampus een brede waaier aan faciltieiten biedt?

Op de campus is het aangenaam flaneren tussen je les, het restaurant, het sportveld, het zwembad en de bib. Je hoeft geen verkeer te ontwijken en de brede esplanade en grasvelden geven een écht campusgevoel. Zo win je tijd en leg je makkelijk contact, ook met studenten van andere richtingen. Hierdoor voel je je snel thuis aan de VUB.

Een vliegende start

De lessen starten in de tweede helft van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Leerkrediet

Alsjeblieft, je krijgt 140 studiepunten. Bij wijze van welkom bij aanvang van een initiële bacheor- of masteropleiding. Die 140 studiepunten maken je leerkrediet uit. Dat krediet gebruik je om vakken te 'kopen' uit je studietraject. Slaag je voor die vakken, dan krijg je je punten terug. Meer nog: de eerste 60 studiepunten die je terugkrijgt, worden verdubbeld (alsjeblieft bis). Slaag je niet voor een of meer vakken, dan ben je de studiepunten die deze vakken 'waard' zijn, kwijt En moet je opnieuw studiepunten van je leerkrediet 'afgeven' om ervoor te kunnen herkansen. Te vermijden, zoiets, want zo slinkt je leerkrediet.

Toelatingsvoorwaarden en geïndividualiseerde studietrajecten

Met een diploma secundair onderwijs kan je starten in elke bacheloropleiding (met uitzondering van Geneeskunde). Wil je graag meer info over specifieke toelatingsvoorwaarden voor bijvoorbeeld het schakelprogramma of directe toegang tot de master, kijk dan op de VUB-website bij de opleiding van jou voorkeur. Hier vind je een lijst met de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen. Heb je vragen rond toelating, vrijstellingen en vakkenpakketten, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding. Het samenstellen van je individueel studietraject gebeurt altijd samen met je studietrajectbegeleider.

Studiegeld en Sociale Dienst Studenten

Je studiegeld wordt berekend opbasis van het aantal studiepunten dat je opneemt, je nationaltieti, opleiding en contracttype. Studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER) die zich voor een intiële bachelor- of masteropleiding inschrijven, betalen een standaard vast bedrag en een variabel bedrag per studiepunt. Elk jaar wordt het studiegeld opnieuw berekend. De exacte berekeing vindt je hier. Zit je in een financieel moeilijke situatie, dan neem je best contact op met de Sociale Dienst Studenten van de VUB. Zij bekijken per dossier hoe je geholpen kan worden.

Schrijf je in bij de VUB

Je kunt je het hele jaar online aanmelden voor jouw opleiding aan de VUB. Start nu je inschrijving! Heb je nog een concrete vraag? Contacteer ons via talk@vub.be.

De brochure van Taal- en Letterkunde ontvangen


Kies op de brochurepagina voor Taal- en Letterkunde: twee talen

Klik hier om naar de brochurepagina te gaan