logo

Wil je kennis maken met onze opleiding? Of heb je vragen?

Boek je online infosessie!

Maak jij kans op een beurs in je eerste jaar?

Klik hier voor meer informatie!

WAT ZEGT JOUW (TAAL)GEVOEL?

Ben je gefascineerd door talen en literatuur? Zie je een job als taaladviseur of copywriter binnen een uitgeverij wel zitten? Wil je je passie voor taal overbrengen voor een klas? Of droom je van een job in de media of de bedrijfswereld? Als taal- en letterkundige kan je heel wat kanten op!

Voor m/v/x's met ta(a)lent en polyglotten in wo(o)rding

Je hebt talent voor taal en verslindt boeken? Je pikt snel andere talen op? Je leest graag boeken en dan liefst in de oorspronkelijke taal? Je hebt inzicht in grammatica en taalsystemen en kan dit ook zonder veel problemen toepassen? Je hebt een ongebreidelde interesse in de manier waarop taal en literatuur uiting geven aan cultuurverschillen? Wel, dan is de kans groot dat jij over een talenknobbel beschikt! En een dergelijk talent moet je benutten.

Je wil je blik verruimen

Taal is functioneel. Maar ook sierlijk. Waardegeladen. Verbonden met identiteit. Als je taal- en letterkunde studeert, ontleed je dus heel wat meer dan zinnen. Je ontleedt betekenis, in de breedst mogelijke zin van het woord. Je krijgt toegang tot andere culturen en verbreedt je gezichtsveld. Door de ligging van de VUB in een meertalige stad als Brussel kan je dit ook zelf beleven. Internationale literatuurfestivals, Italiaanse films, Duits theater of lezingen in het Spaans? Dagelijkse kost in Brussel!

 

"Taal- en letterkunde studeren in Brussel was voor mij een evidente keuze omdat je nergens anders zo veel mogelijkheden hebt om je onder te dompelen in de talen die je studeert." (Britt, Engels-Spaans)

Je wil internationaal sterk staan

In de hedendaagse samenleving zijn internationale contacten niet meer weg te denken. Talenkennis is daarbij dan ook geen overbodige luxe, maar eerder een onbetwistbare noodzaak. Droom je van een carrière in een meertalige omgeving? Dan is deze studie alvast een goed begin.

Brussel is niet zomaar jouw permanente taalbad. Het is ook de ideale afzetmarkt voor je taaltalent, want onze hoofdstad is de gastheer voor bijzonder veel internationale instellingen, ngo's, koepelverenigingen, bedrijven en scholen. De ideale habitat voor een polyglot van jouw kaliber.

Brussel: jouw permanente taalbad

Taal vind je niet alleen in poëziebundels of cursussen. Taal leeft, zeker in Brussel. Nergens anders in België hoor je zoveel talen spreken. Brussel is dus de ideale habitat voor een polyglot. Op de compacte VUB-campus kost het weinig moeite om een gesprek in een andere taal aan te knopen. Je kan ook op verkenning gaan in de Europese wijk rond het Schumanplein of in het toeristische oude centrum, en zelf ervaren hoe in Brussel de Europese gedachte van "eenheid in verscheidenheid" tot leven komt.

Ook je professoren nemen je graag op sleeptouw in de hoofdstad van Europa. Dat klinkt onwaarschijnlijk, maar vergis je niet: de VUB gaat prat op een persoonlijke aanpak. De nadruk ligt op zelfstandige, actieve werkvormen, waarbij interactie met je medestudenten en je docenten centraal staat. In het eerste jaar heb je gemiddeld 25 lesuren per week en krijg je les in groepen van 20-80 studenten per taal. 

Wat zeggen onze studenten?

“Mijn keuze om Taal- en Letterkunde aan de VUB te studeren was snel gemaakt: één opendeurdag en ik was verkocht. De sfeer, de groene campus en de omgang met de professoren spraken me direct aan. Tijdens de openlesdagen ontdekte ik het voordeel om les te krijgen in kleine groepen waardoor je een taal al doende leert." (Sofie, Engels-Duits)

"Op de VUB heb je een echt Amerikaans 'college-gevoel'. Dat sprak me enorm aan!" (Annelies, schakelprogramma Nederlands)

"De groepssfeer, de laagdrempelige contacten met de proffen en het flexibele programma aan de VUB zijn zeker een aanrader!” (Sofie, Nederlands)

“I acquired insight into the world's history and the frame of mind of entire generations of authors.” (Alexandra, English, Spanish & German)

"Met een masterdiploma erbij kan ik nu in de 3e graad lesgeven. Ik had ook een unieke studie-ervaring in Brussel." (Sofie, Nederlands)

Faculteit


Letteren en Wijsbegeerte

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-maitlje. We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Volg ons op social media!


Instagram: @VUBTALK

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

In Taal- en Letterkunde staat de wetenschappelijke studie van taal, cultuur, literatuur en theater centraal.

Hoe zit de Bacheloropleiding in elkaar?

Aan de VUB kan je 6 Europese talen studeren: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands en Spaans. Bij het begin van je opleiding kies je er 2 uit (vrij te kiezen en te combineren). Deze talen vormen de basis van jouw programma, dat uit 60 credits of studiepunten (ECTS) bestaat. 1 credit komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Acht je jezelf tot meer in staat? Vanaf het 2e jaar kan je, indien gewenst, een 3e taal toevoegen.

Voor elke van je gekozen talen staan taalbeheersing, de studie van de taal (taalkunde) en van de literatuur (letterkunde) centraal.

 • Tijdens de lessen taalbeheersing krijg je zowel mondelinge als schriftelijke taalverwervingslessen én lessen grammatica. Zo word jij in een mum van tijd vloeiend in jouw gekozen talen!
 • Daarnaast bestudeer je aan de ene kant taalsystemen. Je verwerft inzicht in de structuur van de door jou gekozen talen. Al spoedig speel je met begrippen als syntaxis, spelling, morfologie, fonetiek, socio- en psycholinguïstiek. Je ontdekt de geschiedenis van de taal, de verschillende dialecten en de invloed van talen op elkaar.
 • Aan de andere kant maak je tijdens de lessen literatuur kennis met verschillende literaire stromingen en belangrijke schrijvers van vroeger en nu. Je verwerft inzicht in de rijke cultuur van de door jou gekozen talen en je leert op welke manier literatuur, film, beeldende kunst en muziek elkaar beïnvloeden.

Deze vakken worden allemaal in de doeltaal gedoceerd, maar voor Duits, Italiaans en Spaans wordt er rekening gehouden met het mogelijks ontbreken van voorkennis. Daarnaast krijg je ook algemene vakken in het Nederlands, zoals Europese Letterkunde en Algemene Taalwetenschap.

Kies de keuzemodule die bij jou past!

Vanaf het 2de jaar kan je het basisprogramma aanvullen met keuzemodules. Je hebt keuze uit niet minder dan 8 modules! Zo kan je je eigen accenten, bijvoorbeeld:

 • Je opteert voor een 3de taal, waardoor je in een bijkomend jaar een 2de bachelordiploma in deze 3de taal kan behalen.
 • Je kiest ervoor om je hoofdtalen verder uit te diepen met extra vakken.
 • Je opteert voor een module Onderwijs.
 • Je wendt je keuze aan om je blik op de wereld nog verder te verruimen dankzij de module Chinese taal, cultuur en maatschappij.
 • Je kiest een keuzemodule uit één van de andere opleidingen aan onze faculteit, bv. Geschiedenis, Kunstwetenschappen & Archeologie, Wijsgebeerte & Moraalwetenschappen of Journalistiek!

Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de bachelor opleiding? Lees er hier meer over.

Licht je in, vraag rond

Wil je je kans op slagen zo groot mogelijk maken? Dan maak je best een goede studiekeuze. Maar hoe doe je dat precies? Door actief aan de slag te gaan! Een doordachte studiekeuze vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig helpt de VUB je door het bos de bomen te zien.

Studeren in semesters


2 x 13 weken les. Dan 2 weken blok. Dan 3 weken examens. De examens zijn in januari en juni. De tweede zit van eind augustus tot midden september.

Flexibel studeren


De vakken waarvoor je niet slaagt, neem je mee naar het volgende jaar en combineer je met nieuwe vakken. Zo krijg je een geïndividualiseerd studietraject. Sommige studenten nemen bewust een deeltijds programma op, bijvoorbeeld om te combineren met een job.

Academische competenties


Uit gegevens gefundeerde conclusies trekken, onderzoek opzetten, uit een probleemstelling de kern halen en helder weergeven. Nieuwe, onverwachte verbanden... Dat zijn allemaal academische competenties en een universiteit als de VUB is dé plaats om die aan te leren.

Hoe ziet de Masteropleiding eruit?

De masteropleiding Taal- en Letterkunde duurt 1 jaar en je kan zelf je accenten leggen. Je kiest voor 1 of 2 talen en dit in combinatie met een profiel naar keuze: Letterkunde, Taalkunde, Intermedialiteit, Meertaligheid en vreemdetaalverwerving, Psycho- en neurolinguïstiek.

Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de masteropleiding? Lees er hier meer over.

Wil je een Engelstalig diploma? Dan kies je voor de Multilingual Master (Master of Arts in Linguistics and Literary Studies). Hier worden de taalgebonden vakken in de doeltaal gedoceerd, zoals in de gewone master, maar het algemene, onderzoeksmethodologische vak in het Engels (in plaats van het Nederlands).

Als je je Master hebt behaald, zijn er nog tal van mogelijkheden. Zo kan je bv. doorstromen naar de Educatieve Master, naar de Master Journalistiek of kan je een Master in je 3e taal behalen. Bekijk je opties onderaan het tabblad "Na je studies".

Ben je een professionele bachelor en wil je een masterdiploma?

Heb je al een leraren- of talendiploma op zak en wil je meer? Kies dan voor het schakelprogramma Taal- en Letterkunde aan de VUB (60 SP). Daarna stap je in het 1-jarige masterprogramma “Master in de Taal- en Letterkunde” (1 taal) (60 SP) of in het tweejarige programma “Educatieve Master” (1 taal) (120 SP).

Toelatingsvoorwaarden: voor houders van volgende professionele bachelordiploma’s: office management, bedrijfsmanagement (opties talen, vertalen, tolken); onderwijs: secundair onderwijs (optie talen).

Meer weten? Beluister deze podcast met onze Masterstudente Annelies Houtteman en kom te weten waarom zij als schakelstudente koos voor Taal- en Letterkunde aan de VUB!!

"I really enjoyed the courses I took, including the extra activities, such as the international guest lectures and the workshop with the writer in residence." (Theresia, MA English & German Literary Studies)

Masterprofielen

Letterkunde
In dit profiel ga je dieper in op de literatuur van één of meerdere talen. Na je literatuurbasis van de bachelor neem je specifieke literaire onderwerpen onder de loep. Je leest literaire werken en beoordeelt deze in het licht van de gegeven stroming, periode, cultuur... Denk hier bijvoorbeeld aan postkoloniale literatuur, de verbeelding van de stad (Brussel) in de literatuur, of de relatie tussen literatuur en de kunsten (film, theater...).

Taalkunde
In het profiel Taalkunde verfijn je niet enkel je kennis van de verschillende onderzoeksdomeinen binnen de beschrijvende en theoretische taalkunde, zoals de morfo-syntaxis en pragmatiek, maar maak je nader kennis met een aantal belangrijke taalkundige subdisciplines uit de taalkunde, zoals de sociolinguïstiek, corpuslinguïstiek, de psycholinguïstiek en de neurolinguïstiek.  Je behandelt thema’s zoals de historische evolutie van talen en dialecten,  taalcontact en taalplanning,  vreemdetaalverwerving, meertaligheid, de rol van het brein in de verwerking en verwerving van taal, en taalstoornissen.

Intermedialiteit
In dit profiel ga je dieper in op de intermediale en/of intertekstuele relatie tussen literatuur en andere kunstvormen, zoals theater, dans, opera, film of andere vormen van beeldende kunst. Je kan een korte stage in je programma opnemen, bv. in een theaterhuis. 

Meertaligheid en vreemdetaalverwerving
Dit profiel belicht meertaligheid zowel vanuit sociaal als cognitief perspectief. Je bestudeert de rol van expliciete en impliciete vreemdetaalverwerving. Je kan tijdens een korte stage je theoretische kennis omzetten in de praktijk.

Psycho- en neurolinguïstiek
Het profiel Psycho- en neurolinguïstiek is uniek in Vlaanderen en wordt dus enkel aangeboden aan de Vrije Universiteit Brussel. Hier wordt de studie van taal verbonden met neurologie en psychologie. Je gaat bijvoorbeeld bekijken wat er met de taalvaardigheid gebeurt bij een spraakgebrek of na een ongeluk of beroerte.

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobmogelijkheden

Met een talendiploma op zak kan je overal terecht. Masters in de Taal- en Letterkunde worden veel gevraagd in het dag- en avondonderwijs. Is lesgeven niet direct je ding? Ook de schrijvende pers, radio en televisie, grote bedrijven en de financiële sector hebben er belang bij taalspecialisten in huis te hebben. Dit geldt ook voor de toeristische en de culturele sector, de overheid en internationale instellingen. Qua tewerkstelling scoort de opleiding Taal- en letterkunde dan ook uitstekend, beter zelfs dan de gemiddelde academische master.

Alumnus Davy Hanegreefs over zijn job

Ooit een student taal- en letterkunde, nu het hoofd digitale strategie bij Cinematek!

Nog meer inspiratie van onze alumni!

Hieronder vind je nog meer tips & tricks van onze alumni.

Jan Gatz


Spokesperson and Corporate Communication Officer bij Actiris

"Houd je opties open"

Anne Renders


Projectmedewerker UZ Brussel

"Doe zoveel mogelijk ervaring op"

Günther Brants


Copywriter, journalist en docent aan de Erasmushogeschool

"Leg een netwerk van contacten aan"

Anthony Manu


Onderzoeker aan de VUB

"Pin je niet op voorhand vast"

Pascal Waegeneire


Leerkracht en onderwijsontwikkelaar in Nederland

"Een heel breed diploma dat heel specifiek kan zijn"

Ines Van De Velde


Personal Assistant van de CEO van voetbalclub Union Saint-Gilloise

"Investeer in een stage, zelfs wanneer die veel tijd opslorpt."

Jouw naam?


SCHRIJF JE SNEL IN OF VOEG JE NAAM TOE AAN ONZE LIJST

Ontdek onze 'wall of faces'

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, is een hele prestatie. Maar ook daarna kan je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit een 20-tal master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Er zijn talrijke opties als je zin hebt om verder te studeren:

BEHAAL EEN MASTERDIPLOMA IN EEN DERDE TAAL

Als je in je tweede bachelorjaar een derde taal aan je programma hebt toegevoegd, kan je één jaar na het behalen van je master ook voor deze derde taal nog een masterdiploma behalen.

MASTER NA MASTER IN DE LITERATUURWETENSCHAPPEN

De éénjarige interuniversitaire master na master in de Literatuurwetenschappen diept de verschillende literatuurwetenschappelijke methoden van de opleiding Taal- en Letterkunde verder uit en bereidt je voor op zelfstandig wetenschappelijk onderzoek. De master wordt gedoceerd door specialisten van verschillende universiteiten, waaronder de VUB.

MASTER IN DE GENDER EN DIVERSITEIT

De éénjarige interuniversitaire master in Gender en Diversiteit biedt een verdiepende vorming in de genderstudies. De nadruk ligt daarbij op de relatie tussen gender en andere vormen van diversiteit zoals etniciteit, seksuele oriëntatie, socio-economische status, levensbeschouwing en functiebeperking. De master wordt gedoceerd door specialisten van verschillende universiteiten, waaronder de VUB.

MASTER JOURNALISTIEK

De éénjarige master Journalistiek kan je na het beëindigen van Taal- en Letterkunde zonder voorbereidingsprogramma toevoegen aan je studie. Hier leer je de knepen van het journalistieke vak en word je opgeleid tot journalist voor radio, tv, gedrukte of onlinemedia. Deze master heeft een hoog praktijkgehalte en vormt je tot een kritische journalist met een open geest. In de achtergrondvakken krijg je een overzicht van journalistieke concepten en theorieën en denk je na over de taak van de journalist in de maatschappij.

EDUCATIEVE MASTER

Zou je graag voor de klas staan om je passie voor taal en literatuur over te brengen aan jongeren of volwassenen? Kies dan voor een Educatieve Master van 60 studiepunten.

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Op zoek naar je droomjob?


De VUB laat haar studenten niet los na afstuderen. In de jobteaser bundelen we allerlei boeiende vacatures voor pasafgestudeerden.

Check onze jobteaser

Doctoreren?


VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

Dr in spe

Lees snel de volgende 13 weetjes over de opleiding Taal- en Letterkunde!

Aan de VUB kan je ook een derde taal aan je programma toevoegen.

Vind je het moeilijk om te kiezen en wil je liever 3 talen studeren? Aan de VUB kan je vanaf je 2de bachelorjaar ook een 3de taal aan je programma toevoegen. Je kan dan 1 jaar na het behalen van je 1ste master ook voor deze 3de taal nog een masterdiploma behalen.

Onze opleiding scoort uitstekend qua tewerkstelling!

In het schoolverlatersrapport van de VDAB (2019, gegevens 2018) scoort de opleiding Taal- en letterkunde qua tewerkstelling beter dan ooit tevoren. Het aantal afgestudeerden (MA/TALK) dat één jaar na afstuderen nog werkloos is, is maar 4,0%. Voor de vrouwelijke afgestudeerden ligt het getal zelfs nog lager: 2,7%. Daarmee doen onze alumnae het zelfs beter dan het gemiddelde van alle academische masters.

Vanaf je tweede bachelorjaar kan je kiezen voor een keuzemodule Chinese taal, cultuur en maatschappij.

In de loop van de laatste decennia heeft Chinees zich ontpopt tot wereldtaal. Met de keuzemodule Chinees versterk je je CV en maak je kennis met de rijke Chinese geschiedenis, cultuur en filosofie. Chinees leren wordt gezien als een hele uitdaging omwille van de toongevoelige uitspraak en de Chinese karakters. Wie deze basis beheerst, merkt echter dat de Chinese grammatica veel eenvoudiger is dan die van Westerse talen. Het oefenen en schrijven van Chinese karakters heeft bovendien een meditatief effect. In de cursussen Chinese geschiedenis en cultuur kom je in aanraking met een fascinerend cultuurpatrimonium. Kortom, Chinees leren is kiezen voor avontuur.

Verruim je talenkennis met een taalbuddy!

Als je deelneemt aan het Tandemproject, kan je buiten de lesuren afspreken met een student van de Franstalige instellingen ULB en ISTI. Je wisselt je moedertaalkennis uit en bent meteen in goed gezelschap om je vreemdetalenkennis te verruimen. Je kan dit zowel voor Frans als voor andere talen. Of je wordt buddy van een Erasmusstudent en oefent je vreemde taal terwijl je een buitenlandse student wegwijs maakt op de campus en in Brussel.

Aan de VUB verschilt de vereiste voorkennis van taal tot taal.

De vereiste voorkennis van de taalbeheersing verschilt in de beginfase van de opleiding. Zo gelden voor Nederlands, Frans en Engels de eindtermen van het Algemeen Secundair Onderwijs als richtlijn voor het aanvangsniveau. Voor Duits, Italiaans en Spaans is voorkennis vanzelfsprekend nuttig, maar niet noodzakelijk.

Spreid je vleugels en volg een deel van je studie in het buitenland!

Brussel is een wereldstad met een enorm potentieel voor taalliefhebbers en de thuishaven van menig multinational. Maar je kan ook je vleugels uitslaan en via uitwisselingsprogramma’s een deel van je opleiding aan een andere Europese universiteit verder zetten. Zo kan je naar o.a. Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Nederland, Spanje,...

In ons lesprogramma worden hedendaagse communicatiemiddelen ingezet.

Docenten maken lesopnames via Panopto; studenten Spaans werken aan een taalkundige opdracht met studenten van een Spaanse partneruniversiteit en overleggen via Skype; studenten Engelse letterkunde actualiseren een bibliografische website over zwart-Britse schrijfsters voor internationale webgebruikers; studenten Frans maken een videoclip in het kader van hun lessen taalbeheersing,...

New Zealand writer in residence Paula Morris

Ook buitenlandse docenten en schrijvers dragen hun steentje bij aan onze opleiding.

Ook op de eigen campus streeft de VUB naar internationalisering. In het kader van de Emile Lorandleerstoel krijgen studenten Spaans en Italiaans een semester lang les van buitenlandse specialisten. In samenwerking met Passa Porta, het internationale huis van de literatuur in Brussel, heeft de VUB regelmatig writers-in-residence te gast. Hun creative writing workshops, lezingen en/of discussieseminiaries geven de opleiding Taal- en Letterkunde extra kleur.

Wist je dat je bij ons ook een Engelstalig masterdiploma kan behalen?

Als je kiest voor de multilingual master (Master of Arts in Linguistics and Literary Studies) worden je taalgebonden vakken in de doeltaal gedoceerd, zoals in de gewone master. Je algemene vakken worden gegeven in het Engels (in plaats van het Nederlands).

Tijdens je opleiding worden er heel wat cultuuruitstappen georganiseerd.

Aan de VUB nemen professoren en assistenten je ook graag mee de stad in, voor een toneelstuk, een lezing door een buitenlandse auteur, een bezoek aan een tentoonstelling.  Dat klinkt onwaarschijnlijk, maar vergis je niet: de VUB gaat prat op een persoonlijke aanpak en een sterke band met Brussel. Tijdens de weKONEKT.brussels-week krijg je les op locatie en kan je je laten inspireren door lezingen en rondleidingen in onze universiteitsstad. Sommige docenten gaan nog een stapje verder. Afhankelijk van je gekozen taal, ga je samen met je medestudenten op verkenning in Berlijn, Londen, Parijs, Rome,...

Onze studenten worden tijdens hun studies aangemoedigd met verschillende prijzen.

Voor de studenten Duits, Engels en Nederlands zijn er jaarlijks de Jeanne Lonnoy-aanmoedingsbeurs Letterkunde en de Jeanne Lonnoy-aanmoedigingsbeurs Taalkunde. Studenten Frans, Italiaans en Spaans komen jaarlijks in aanmerking voor de Emile Lorandprijs. VUB-legaten maken zo een concreet verschil voor studenten Taal- en Letterkunde.

Ook in het studentenrestaurant kan je je talen oefenen!

In het restaurant is er een speciaal plekje voorzien voor onze Taaltafels. Hier wordt er tijdens de lunch elke dag een andere taal gesproken. Iedereen kan aanschuiven, waardoor je in gesprek kan komen met native speakers die bijvoorbeeld onderzoek doen aan de VUB of als internationale uitwisselingsstudent in Brussel studeren.

De opleiding Taal- en Letterkunde aan de VUB wordt ondersteund door 2 grote onderzoekscentra.

De docenten van de opleidingen Taal- en Letterkunde zijn verbonden aan 2 grote onderzoekscentra. Bij het Centre for Literary and Intermedial Crossings wordt ondermeer onderzoek verricht naar de stad (Brussel) in de literatuur en intermedialiteit (bijv. kruisbestuivingen tussen literatuur en theater). Bij het Centre for Linguistics staat o.a. onderzoek naar de linguïstische en neurologische processen van taalgedrag en meertalige taalverwerving centraal.

Onze groene landschapscampus biedt een brede waaier aan faciliteiten!

Op de campus is het aangenaam flaneren tussen je les, het restaurant, het sportveld, het zwembad en de bib. Je hoeft geen verkeer te ontwijken en de brede esplanade en grasvelden geven een écht campusgevoel. Zo win je tijd en leg je makkelijk contact, ook met studenten van andere richtingen. Hierdoor voel je je snel thuis aan de VUB.

Vragen? We helpen je graag verder!

Studeren aan de universiteit brengt heel wat vragen met zich mee. Vind je het antwoord op je vraag hieronder niet terug? Je kan ons steeds bereiken via info@vub.be voor algemene vragen over studeren aan de VUB of via talk@vub.be voor vragen die gerelateerd zijn aan de opleiding Taal- en Letterkunde. We helpen je graag verder!

Wat houdt de opleiding Taal- en Letterkunde in? Waaraan kan je je verwachten?

Ben je benieuwd wat de opleiding Taal- en Letterkunde onderscheidt van andere opleidingen? Wat de VUB zo bijzonder maakt? Twijfel je nog over welke talen je zou studeren? Of wat de verdere uitwegen zijn? Bekijk onze FAQs hieronder!

In beide opleidingen worden verschillende accenten gelegd.

Toegepaste Taalkunde is een hands-on opleiding waar een praktijkgerichte aanpak centraal staat, met veel ruimte voor oefening in de gekozen talen. Naast woordenschatverwerving, grammatica, spelling en de brede algemene kennis van een taalgebied, hecht de opleiding veel belang aan het versterken van de communicatieve vaardigheden van de studenten in de gekozen talen én in het Nederlands. Want zelfs als je Nederlands niet als een van je hoofdtalen kiest, wordt er gewerkt aan je mondelinge en schriftelijke beheersing van die taal. Dat is namelijk essentieel voor toekomstige taalprofessionals in België. De lessen verlopen uiteraard steeds in de door jou gekozen talen met veel aandacht voor het echte vertaalwerk. Je leert in deze opleiding dus niet alleen om je talen actief te gebruiken maar ook om cultuur- en contextbewust te communiceren en te vertalen.

Bij Taal- en Letterkunde verlopen de lessen ook steeds in de door jou gekozen talen, maar in deze opleiding ga je veel minder contrasterend te werk. Het accent ligt hier helemaal op de studie van taal en literatuur in de talen van jouw keuze. Aan de ene kant bestudeer je dus taal en taalsystemen. Denk hierbij aan de geschiedenis van de taal, de studie van de verschillende dialecten, de invloed van talen op elkaar, enz. Aan de andere kant krijg je inzicht in de brede diversiteit aan cultuur, literatuur en theater in je gekozen talen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de invloed van andere kunsten op de literatuur, zoals beeldende kunst, muziek, of film. 

Aan jou dus om te kijken waar je interesses liggen.

Ondanks de verschillen tussen de twee opleidingen, hebben Taal- en Letterkunde en Toegepaste taalkunde ook heel wat gemeenschappelijk.

- Taalvakken

Mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid komen in beide opleidingen op een gelijkwaardige manier aan bod. Je zal na beide opleidingen de taal dus even goed beheersen. Je krijgt de vakken ook steeds in de door jou gekozen taal waardoor je taalkennis nog sneller verbetert!

- Algemene vakken

De opleidingen delen een aantal algemene vakken, waaronder Inleiding tot de algemene taalwetenschap en Meertalige en interculturele communicatie. Ook taalveranderingen (Variatielinguïstiek) en de psychologische processen in je brein bij taalverwerving (Psycho- en neurolinguïstiek) komen aan bod. 

Je leert bovendien, onder begeleiding, zelf onderzoek doen en daarover communiceren (Onderzoeksmethodologie). 

Deze algemene vakken zorgen ervoor dat je als (toekomstige) taalexpert een sterke wetenschappelijke basis mee krijgt. 

- Algemene vaardigheden

Doorheen deze universitaire opleidingen verwerf je verschillende vaardigheden die essentieel zijn in je latere professionele carrière, zoals kritisch denken, analyseren en argumenteren.

- Op de arbeidsmarkt?

Taalexperten zijn in heel veel verschillende sectoren gegeerd. Dus met een diploma Taal- en Letterkunde of Toegepaste Taalkunde kan je werkelijk alle kanten op!

Studenten met een diploma Taal- en Letterkunde scoren heel erg goed qua tewerkstelling op de arbeidsmarkt. Volgens cijfers van de VDAB (van het jaar 2018) was na 1 jaar 96% van de Taal- en Letterkundigen aan het werk. Dit is hoger dan het Vlaamse gemiddelde van alle opleidingen!

Veel werkgevers zijn op zoek naar taalexperten en werkkrachten die out-of-the-box kunnen denken. Onze alumni komen dan ook in allerlei sectoren terecht: in de media, het onderwijs, onderzoek, de uitgeverswereld, de culturele sector, toerisme, de bedrijfswereld, de non-profitsector of bij de overheid!

Concrete voorbeelden van jobuitwegen zijn mederwerker bij de ambassade, assistent Europees Parlement, medewerker bij de Senaat, redacteur, journalist, managing director, game writer, deskundige toerisme en evenementen, beleidsmedewerker Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid, Human Ressources, regieassistent, vertaler, reporter, uitgever, communicatieverantwoordelijke, steward,...

Kortom, met een diploma Taal- en Letterkunde kan je alle kanten uit. Ook tijdens je loopbaan is een carrièreswitch dus gemakkelijk gemaakt!

 • De VUB staat erom bekend dat de afstand tussen studenten en docenten erg klein is. Voor algemene vakken zal je wel eens in een grote aula terechtkomen, maar de taalspecifieke vakken krijg je steeds in kleine groepen. Je krijgt zo een intensieve begeleiding waardoor je al heel snel je gekozen talen vloeiend beheerst.
 • Aan de VUB speelt het leven zich grotendeels op de campus zelf af! Onze campus is een klein, groen dorp waar je alles vindt. Naast al je leslokalen en de bibliotheek, vind je er het beste studentenrestaurant van Vlaanderen, cafés, een zwembad, een looppiste en andere sportfaciliteiten, het cultureel centrum Pilar, een bank, een copy center en noem maar op!
 • Toch bereik je ook het centrum van Brussel in een mum van tijd! En zeg nu zelf, waar kan je beter talen studeren dan in deze meertalige en multiculturele omgeving?
 • De VUB is vlot bereikbaar met de tram, de metro en de trein. Van zodra je uitstapt, zie je de gebouwen van onze campus al voor je liggen.
 • Een korte wandeling brengt je in de bruisende wijk tussen het kerkhof van Elsene en de ULB (Campus Solbosch). Ontdek hier leuke winkels en trendy bars en restaurants!
 • Je opleiding en je behaalde diploma zijn aan de verschillende universiteiten gelijkwaardig. 
 • In functie van de expertises van de docenten aan de verschillende instellingen, is het wel mogelijk dat de focus van de vakken soms verschilt. Om dit na te gaan, leg je best de verschillende opleidingen en vakbeschrijvingen naast elkaar.
 • De module 3e taal aan de VUB bedraagt 30 ECTS. Dit is veel meer dan aan de andere Vlaamse universiteiten. Op die manier kan je aan de VUB met een relatief beperkt voorbereidingsprogramma ook een bijkomende master in je 3e taal behalen. Zo heb je snel een extra taal onder de knie en een extra diploma op zak!
 • Uniek aan de VUB is de keuzemodule “Chinese taal, cultuur en maatschappij”.
 • Ook het masterprofiel "Psycho- en neurolinguïstiek" is uniek aan de VUB. In dit profiel wordt de studie van taal verbonden met neurologie en psychologie. Je gaat bijvoorbeeld bekijken wat er met de taalvaardigheid gebeurt bij een spraakgebrek of na een ongeluk of beroerte.
 • Je kan ook kiezen voor een Engelstalig masterdiploma met de “Multilingual Master in Linguistics and Literary Studies”. Hier worden de algemene vakken in het Engels aangeboden; alle andere vakken worden gedoceerd in de taal of talen die je studeert.

Dat kan! Als je al een professionele bachelor op zak hebt en je graag een masterdiploma wilt behalen, dan kies je voor het schakelprogramma Taal- en Letterkunde. Het schakelprogramma aan de VUB telt slechts 60 studiepunten. Door het aantrekkelijk programma hebben we binnen onze opleiding best veel ervaring met de specifieke noden van deze doelgroep. Na je schakelprogramma stap je in het 1-jarige masterprogramma “Master in de Taal- en Letterkunde” (1 taal) (60 SP).

Toelatingsvoorwaarden: voor houders van volgende professionele bachelordiploma’s: office management, bedrijfsmanagement (opties talen, vertalen, tolken); onderwijs: secundair onderwijs (optie talen).

Dat kan! Je kan inschrijven voor de Master Journalistiek na het behalen van je Master Taal- en Letterkunde. Je kan ook na je Bachelordiploma al rechtstreeks doorstromen naar de Master Journalistiek. Aan jou de keuze! Maar je hoeft pas te beslissen na het behalen van je Bachelor Taal- en Letterkunde. Meer informatie over de Master Journalistiek aan de VUB vind je hier

De Master Journalistiek aan de VUB bereidt je voor op een job in de Nederlandstalige pers. Je hebt de keuze tussen geschreven pers of radio en televisie. In het eerste semester krijg je voornamelijk algemene vakken. Het tweede semester bestaat voor het grootste deel uit je stage en het schrijven van je masterproef.

 • Duits is de meest gesproken moedertaal binnen de EU en staat ook wereldwijd in de top 10 – als moedertaal én als gestudeerde taal: we hebben het over bijna 200 miljoen sprekers.
 • In en rond Brussel leven meer dan 25.000 Duitse moedertaalsprekers: of het nu om de Duitse ambassade of het Duitse cultuurcentrum gaat, Duitse boekenwinkels of Oostenrijkse restaurants, theater of film – contacten en cultuur te over, ook op onze campus trouwens!
 • Van cultuur gesproken: Heb je liever Goethe of Rammstein? Of misschien beide? Kom mee genieten!
 • Studeer je liever in een kleine groep, met een sterke individuele begeleiding en nauw contact met je docenten en met andere studenten? Kies dan voor de VUB!
 • Of je met of zonder voorkennis naar ons komt, we brengen elke gemotiveerde student naar de top!
 • Kom bij ons in contact met een levendige cultuur via tal van activiteiten: conversatietafels, een Duitse filmclub, een ontmoeting met een Duitstalige auteur, uitstappen naar Berlijn en andere Duitstalige steden, en noem maar op!
 • Duits is niet alleen onze derde landstaal, Duitsland is ook de belangrijkste handelspartner van België: met Duits sta je sterk op de arbeidsmarkt en in het bedrijfsleven.
 • Het Engels is een van de meest gesproken talen ter wereld. Met meer dan 300 miljoen moedertaalsprekers, is het Engels een officiële taal in meer dan 50 landen en de voertaal in talrijke andere landen. Daar komen nog eens meer dan 1,5 miljard mensen bij die de taal als vreemde taal leren! Zonder twijfel is het Engels dus de wereldtaal bij uitstek.
 • Als student Engels verruim je je blik doordat je dieper inzicht krijgt in een enorm diverse taalgemeenschap, die veel verder reikt dan de westerse cultuur van het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten, die zelf ook veel complexer is dan ze op het eerste zicht lijkt. Je gaat op een kritische en doordachte manier om met een taal met een rijke politieke, culturele, filosofische en literaire geschiedenis en staat stil bij de relatie tussen taal en maatschappij in de Engelstalige wereld vandaag. Zo leer je een open houding aannemen tegenover culturele diversiteit en bestudeer je hoe het Engels als bindmiddel kan dienen voor verschillende culturen.
 • Doorheen je studies kom je helemaal te weten hoe het Engels in elkaar zit. Hoe ontwikkelde deze taal zich en wat hebben verschillende (historische of geografische) varianten van het Engels met elkaar gemeen? Hoe komt het dat Engels zo alomtegenwoordig is? Op welke manier laat ons brein ons toe om het Engels te leren? Hoe gaan Engelstalige schrijvers creatief met hun taal om?
 • Wil je later graag een internationale carrière of reis je graag? Wil je graag een internationaal publiek bereiken met je podcast of vlog? Of volgen hoe de Nieuw-Zeelanders staan tegenover de Black Lives Matter-beweging? Ook dan is een uitstekende beheersing van het Engels een grote troef. Geen steenkolenengels dus!
 • Ook in de wetenschappen is het Engels de meest gebruikte communicatietaal. Wil je op een hoog niveau verder studeren of onderzoek doen aan een buitenlandse universiteit, dan is een doorgedreven kennis van het Engels onontbeerlijk.
 • Een taal leer je enkel tot in de puntjes beheersen als je die ook daadwerkelijk gebruikt. Door Engels te studeren in Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie en het belangrijkste economische en culturele centrum in België, krijg je talloze kansen om je Engels te oefenen.
 • Er zijn in Brussel talrijke internationale en Engelstalige winkels, organisaties en activiteiten die een ongelooflijke meerwaarde vormen voor je studies Taal- en Letterkunde, van Engelstalige boekenwinkels tot het Passa Portafestival en The American Theatre Company. Denk hier ook aan als je op zoek bent naar een studentenjob, zodat je al lerend ook een centje kan bijverdienen. Ook aan de VUB organiseren we talloze activiteiten in het Engels, zoals book clubs, wekelijkse taaltafels of een reis naar Londen.
 • Aan de VUB til je je Engels naar een hoger niveau dankzij een enthousiast en divers lerarenkorps, waaronder verschillende moedertaalsprekers.
 •  Frans wordt over de hele wereld gesproken: wist je dat er in alle werelddelen Franssprekende landen zijn en dat ze behoren tot de ‘Francophonie’ ? Buiten Europa vind je ook over het hele Afrikaanse continent Franssprekende landen, denk maar aan de Maghreb-landen in Noord-Afrika, aan Senegal en Ivoorkust in West-Afrika, of aan Rwanda en Madagascar in Midden- en Zuid-Afrika. Ook in Noord-Amerika en in sommige Zuid-Amerikaanse en Caraïbische eilandengroepen wordt Frans gesproken. Tenslotte heeft het Frans ook een belangrijke rol gespeeld in Azië, namelijk in Vietnam en in Cambodja, en zelfs in Oceanië, in Polynesië, is Frans een officiële taal.
 • In cijfers betekent dit dat voor zo’n 119 miljoen mensen Frans een moedertaal is. Daarnaast zijn er nog zo’n 274 miljoen mensen die Frans als tweede taal of vreemde taal spreken en bestuderen. Als je het Frans beheerst, word je dus automatisch een wereldburger. Soyez les bienvenus au club de la Francophonie !
 • Ook in ons kleine België speelt het Frans natuurlijk een prominente rol, als officiële landstaal, als officiële voertaal van de Franse Gemeenschap, en als meest gesproken taal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 • Het gesproken Frans in Brussel is net zo verscheiden als de Brusselaar zelf : of het nu wordt beoefend door een meertalige Europese ambtenaar, een Waalse bediende die elke dag naar de hoofdstad pendelt of door een Brusselse studente van Congolese afkomst. Deze mensen kom je tegen op en rondom de campus, en dat maakt nu net het spreken en het studeren van het Frans in Brussel en aan de VUB zo uniek.
 • Heb je dus een zwak voor de taal van Molière ? Dit verbaast ons niets, want één van de fijnste dingen aan het studeren van de Franse taal aan de VUB is dat je de juweeltjes van de Franse literatuur in de oorspronkelijke taal kunt lezen. In de lessen Franse letterkunde leer je o.a. deze werken plaatsen in de bredere cultureel-historische context. Dankzij de lessen taalkunde word je een expert in de wetenschappelijke studie van de Franse taal. Je krijgt in de twee eerste bachelorjaren ook een stevig pakket Franse grammatica en taalbeheersing, waardoor je stapsgewijs je schriftelijke en mondelinge beheersing van het Frans uit het secundair onderwijs opkrikt en uiteindelijk perfectionneert. Je wordt begeleid door een team van ervaren docenten bestaande uit moedertaalsprekers van het Frans.
 • Een goede beheersing van het Frans is ook van economisch belang, en verhoogt je kansen op de Belgische en Europese arbeidsmarkt aanzienlijk. Het is dan ook de meest gevraagde vreemde taal in Vlaamse vacatures. Alle toporganisaties in de Vlaamse bedrijfswereld (VOKA, UNIZO) benadrukken trouwens het belang van het Frans voor de Belgische economie. Het is, naast het Engels en het Duits, ook één van de vaker gebruikte talen in de belangrijkste Europese instellingen, zoals het Europees parlement.
 • In Europa is Italiaans de vierde grootste moedertaal, na Duits, Engels en Frans. Op wereldschaal is het de zesde meest bestudeerde vreemde taal. 
 • Italië is de achtste economische wereldmacht en -ook hier weer- de vierde in Europa. En Italië is de zesde belangrijkste handelspartner van België. Binnen en buiten Europa speelt het land dus een belangrijke rol. Goed in het Italiaans kunnen communiceren met professionelen uit Italië maakt een wezenlijk verschil. Het betekent de nuances van de taal kennen, hen in de communicatie opvangen en er zelf mee aan de slag gaan, zowel mondeling als schriftelijk. In het bedrijfsleven is dit een absoluut voordeel.
 • Inzicht krijgen in de rijke culturele geschiedenis van Italië is kennis maken met één van de meest invloedrijke pijlers van de Europese beschaving. Een geweldige literatuur, die vanaf de 14de eeuw meesterwerken voortbracht, waaruit alle Europese taalgebieden eeuwen lang zouden hebben geput. Het Italiaans neorealisme wijzigde de film diepgaand en blijvend. De Italiaanse kunst en architectuur uit de Renaissance en de Barok verspreidden zich over de hele Westerse wereld. Muziek en theater brachten in Italië het uniek genre van de opera voort. Italiaans design en mode maken deel uit van onze wereld.
 • Italiaans is door dit alles een taal die ook een belangrijke rol speelt bij de studie van andere disciplines: kunstwetenschappers, musicologen en historici hebben er vaak mee te maken.
 • Aan de VUB bevind je je in het hart van Europa en dus in dé uitvalsbasis bij uitstek om het Italiaans te leren. Zowel op de campus als daarbuiten kom je gemakkelijk met Italiaanse moedertaalsprekers in contact: in Brussel zijn dat er niet minder dan 30.000.
 • Als je voor de VUB kiest, kies je voor kleine studentengroepen, nauw contact met de docenten en een intensieve, individuele begeleiding. Hierdoor krijg je veel gelegenheid om zelf actief te oefenen en zal je de taal die Dante hanteerde in een niet zo bijzonder verschillende vorm als wij na een tijdje best onder de knie hebben!
 • We starten helemaal vanaf de basis. Voorkennis is dus niet vereist, al kan het je natuurlijk wel al een eind op weg helpen.
 • We organiseren tal van leuke activiteiten die met Italiaans te maken hebben, zoals de Italiaanse taaltafel (wekelijks tijdens de middagpauze in de lesweken), Italiaanse films, uitstappen naar het Italiaans Cultuurinstituut, wanneer mogelijk ook naar Italië, enz.
 • In Brussel vind je alles wat je nodig hebt als je Italiaans studeert: de Italiaanse boekenwinkels, Piola libri en Se m'ami, mét bar en restaurant inbegrepen, de Italiaanse ambassade, het Istituto Italiano di Cultura, Italiaanse theater- en filmvoorstellingen en noem maar op! 
 •  Spaans is de tweede meest gesproken taal ter wereld: van Spanje over Latijns-Amerika tot in de Filippijnen spreken ongeveer 548 miljoen mensen Spaans, als moedertaal of als tweede taal. Met je kennis van het Spaans gaan de deuren van meer dan 20 landen voor je open!
 • Als je ervoor kiest om Spaans te studeren, word je één van meer dan 20 miljoen studenten van het Spaans als vreemde taal.
 • Spaans is ook alomtegenwoordig in de populaire cultuur. Denk maar aan de succesvolle Netflix-reeksen “La casa de papel” of “Élite”. Binnenkort kan je ook zonder ondertitels genieten van deze succesreeksen!
 • Geen voorkennis? Geen probleem, je motivatie om Spaans te leren is het belangrijkste! Ons team, met meerdere moedertaalsprekers (voornamelijk uit Spanje en Mexico), zorgt ervoor dat iedereen de taal vlot leert spreken! We zetten daarbij in op een sterke individuele begeleiding en nauw contact tussen docent en student. 
 • We starten natuurlijk met het aanleren van de Spaanse woordenschat en grammatica, waarna we ons al snel verdiepen in de taalkundige analyse van het Spaans en in het rijke literaire Spaanstalige oeuvre. Ook de studie van de Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur zit verweven in de opleiding. 
 • Elk jaar worden gastschrijvers of gastdocenten uitgenodigd voor gastlezingen of in het kader van de Emile Lorand-leerstoel in Spaanse taal- en letterkunde. Deze lezingen zijn een ideale aanvulling op de colleges en laten de studenten toe om hun kennis van de Spaanse taal en literatuur verder te verdiepen.
 • De VUB is de zetel van de Vereniging van Hispanisten van de Benelux – AHBx
 • De verschillende uitwisselingsakkoorden (bijv. Erasmus) met Spaanstalige landen maken het mogelijk om een unieke ervaring in het buitenland te beleven! 
 • De VUB bevindt zich in het hart van Europa en is dus dé uitvalsbasis bij uitstek om in contact te komen met moedertaalsprekers. Ook op cultureel gebied biedt Brussel alles wat je nodig hebt om nog meer uit je studies te kunnen halen: Spaanse boekenwinkels, tentoonstellingen over Spaanse meesters, Spaanstalige theater- en filmvoorstellingen, het Instituto Cervantes, en nog zo veel meer!
 • Ten slotte zorgt ons team voor talrijke extra activiteiten: een wekelijkse Spaanse taaltafel, een jaarlijkse Spaanstalige theatervoorstelling, skype-sessies met moedertaalsprekers, een wandeling rond de Spaanse geschiedenis in Brussel en bezoeken aan Spaanstalige culturele activiteiten. Kortom, ook naast de lessen is er een rijk aanbod! 

Praktische info

Een studie aan de universiteit aanvatten, brengt ook heel wat vragen van praktische aard met zich mee. De antwoorden op de FAQs hieronder brengen je alvast een eind op weg!

De COVID19-crisis heeft ons leven grondig veranderd. Ook de universiteiten moeten zich voortdurend heruitvinden. Hoe volgend academiejaar er zal uitzien, zijn we nog volop aan het uitdokteren. Wel staat vast dat je docenten steeds even goed bereikbaar blijven, of het nu fysiek of digitaal is. Zo staan jullie er als student nooit alleen voor en komt jullie studieloopbaan niet in het gedrang. Alle informatie over het academiejaar 2021-2022 vind je via volgende link.

De lessen starten in de tweede helft van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. 

Alsjeblieft, je krijgt 140 studiepunten. Bij wijze van welkom bij aanvang van een initiële bacheor- of masteropleiding. Die 140 studiepunten maken je leerkrediet uit. Dat krediet gebruik je om vakken te 'kopen' uit je studietraject. Slaag je voor die vakken, dan krijg je je punten terug. Meer nog: de eerste 60 studiepunten die je terugkrijgt, worden verdubbeld (alsjeblieft bis). Slaag je niet voor een of meer vakken, dan ben je de studiepunten die deze vakken 'waard' zijn, kwijt En moet je opnieuw studiepunten van je leerkrediet 'afgeven' om ervoor te kunnen herkansen. Te vermijden, zoiets, want zo slinkt je leerkrediet. Meer informatie over het leerkrediet vind je hier.

Met een diploma secundair onderwijs kan je starten in elke bacheloropleiding (met uitzondering van Geneeskunde). Wil je graag meer info over specifieke toelatingsvoorwaarden voor bijvoorbeeld het schakelprogramma of directe toegang tot de master, kijk dan op de VUB-website bij de opleiding van jou voorkeur. Hier vind je een lijst met de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen.

Als je vragen hebt rond vrijstellingen en vakkenpakketten, dan neem je best contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding. Het samenstellen van je individueel studietraject gebeurt altijd samen met je studietrajectbegeleider.

Je studiegeld wordt berekend op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt, je nationaliteit, opleiding en contracttype. Studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER) die zich voor een intiële bachelor- of masteropleiding inschrijven, betalen een standaard vast bedrag en een variabel bedrag per studiepunt. Elk jaar wordt het studiegeld opnieuw berekend. De exacte berekening vind je hier. Zit je in een financieel moeilijke situatie, dan neem je best contact op met de Sociale Dienst Studenten van de VUB. Zij bekijken per dossier hoe je geholpen kan worden.

Je kunt je het hele jaar online aanmelden voor jouw opleiding aan de VUB. Start nu je inschrijving! Heb je nog een concrete vraag? Contacteer ons via talk@vub.be.

Meer weten over onze voorzieningen?

Boek je infosessie

De brochure van Taal- en Letterkunde ontvangen


Kies op de brochurepagina voor Taal- en Letterkunde: twee talen

Klik hier om naar de brochurepagina te gaan