Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving.

Onze troeven

  • Sterke focus op methodologie: doorheen het hele curriculum is veel aandacht voor methodologie., Hierdoor kunnen de studenten zich tijdens de masterproef richten op een breed scala aan sub-domeinen, waaronder neuro-linguïstiek.

  • Enthousiaste docenten: het onderwijsteam van de Bachelor- en Masteropleiding bestaat uit ambitieuze docenten met sterke groepscohesie, die via/dankzij taalplatformen continu in nauw contact staan met de studenten binnen elke taalrichting.

 

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we ook onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we ook met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

2022_Taal-_en_letterkunde_Kwaliteitscyclus_VUB

Ontwikkelkansen

  • Een profilering waarbij de mogelijkheid geboden wordt om een taal te combineren met een ander, aangrenzend, vakgebied biedt mogelijkheden om de instroom te vergroten.

  • Het aanscherpen van de contacten met de ULB kan zowel inhoudelijk voordelen bieden als ook meer mogelijkheden voor Internationalisering@home.

  • Waar mogelijk gebruik maken van alumni om meer inzicht te krijgen in hoe het geboden onderwijs de aansluiting met het werkveld kan blijven verbeteren.

 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

  • Het integreren van taaltesten en interviews in de aanmelding van nieuwe studenten om het startniveau van studenten te bepalen, en op basis hiervan aanvullende ondersteuning te bieden waar nodig.
  • De opleiding is een benchmarking met meerdere nationale en internationale opleidingen aan het uitvoeren, waarbij verkend wordt welke aanvullende ontwikkelkansen voor de eigen programma’s benut kunnen worden in de toekomst.

 

Bovenstaande publieke informatie maakt deel uit van de kwaliteitscyclus en werd goedgekeurd door de opleidingsraad in 2021.