Mentor & Professional Rob Heyman over filosoferen en maatschappelijk nut

Wil jij net zoals Rob Wijsbegeerte & Moraalwetenschappen studeren? Ontdek de opleiding!

Rob Heyman toonde al in het middelbaar een grote interesse in filosofie en wou dan ook graag dat spoor verderzetten tijdens zijn studies. Zijn ouders dachten daar daarentegen anders over. Uiteindelijk kwamen ze samen tot een compromis: Rob zou een major-minor volgen met Communicatiewetenschappen als hoofdstudie en Filosofie als complementaire studie. Daarvoor kwam hij per toeval terecht op de VUB en die campussen heeft hij sindsdien niet meer verlaten. Sinds zijn doctoraat is Rob verbonden aan het SMIT-onderzoekscentrum van de universiteit en is hij onderzoeker en docent gespecialiseerd in media- en datastudies.  

“De combinatie van mijn enorme interesse in filosofie en de antiklerikale fase die ik doormaakte op het einde van mijn middelbare studies hebben mij uiteindelijk naar de VUB gebracht. Ik ben pas voor de eerste keer op de campussen geweest toen ik eigenlijk al ingeschreven was. De keuze voor de universiteit heb ik gemaakt op basis van de opleidingsmogelijkheid om Communicatiewetenschappen en Filosofie te combineren. Het vrijzinnige gedachtegoed van de universiteit was natuurlijk mooi meegenomen en paste perfect bij mijn attitude van dat moment.” 

Je werk durven tonen helpt 

Volgens Rob is hard werk de key to succes, maar enkel en alleen als ook anderen je werk kunnen appreciëren. Iets realiseren dat op geen enkele manier bijdraagt tot de maatschappij, heeft weinig nut. Rob haalt er voldoening uit om zijn kennis te vertalen naar concrete zaken die mensen kunnen helpen. Door de jaren heen heeft hij ontdekt dat het daarom belangrijk is om je werk regelmatig te durven tonen aan anderen. Zonder feedback kan je je werk niet bijsturen en kan je niet verder groeien. 

“Aan de VUB heb ik geleerd dat studeren, filosoferen en nadenken alleen maar goed is als je daar ook effectief iets mee kan doen voor je medemens. Om er zeker van te zijn dat je werk en kennis ook betekenis hebben voor anderen, moet je wel regelmatig bij die anderen polsen wat zij ervan denken. Toen ik doctoreerde heb ik mijn werk bijna aan niemand getoond tot het bijna af was. Door op die manier onderzoek te voeren, heb je natuurlijk weinig ruimte om te groeien. Ik heb geleerd dat je niet tot het laatste moment moet wachten om na te gaan of het wel relevant is wat je doet. Als blijkt dat anderen ergens een andere kijk op hebben dan jou, aanvaard dan hun kritiek gewoon en ga door.” 

Filosofie in werk en privé 

Tijdens zijn studies aan de VUB besliste Rob al vroeg dat hij professor wou worden en zich wou specialiseren in een vakgebied. Dat heeft hij kunnen doen dankzij het doctoraat dat hij voerde aan het imec-SMIT-onderzoekscentrum. Hoewel hij in zijn studie bestudeerde hoe Facebook omging met persoonsgegevens en hij nu specialist is in sociale media en dataverwerking, komt ook zijn passie voor filosofie en zijn kennis in het redeneren van pas in zijn job. Hij vindt de theoretische kaders uit filosofie nog steeds bijzonder relevant voor zijn professioneel leven én privéleven. 

“Alles wat ik geleerd heb in Filosofie heeft een praktisch nut gehad voor mij en kon ik gebruiken in mijn doctoraat en werk. Wat ik zo leuk en bruikbaar vind aan het vak is de ruimte die het geeft om eigenzinnig te zijn. Je mag de dingen altijd vanuit je eigen positie benaderen en er is nooit een juist antwoord. Je kan gewoon een eigen attitude kweken en jezelf voldoende ruimte geven om na te denken over alles.” 

Robs tips & tricks

Voor generatiestudenten: Overwin je angst om te bellen. Als je iets wil vragen of te weten wil komen, kan je mensen het best gewoon direct aanspreken. Door de telefoon in je hand te nemen of door op iemand af te stappen kom je het snelst het meest te weten. Kennis en connecties zitten vaak bij andere mensen, maar die hebben meestal geen enkel probleem om jou daarin te laten delen. Het enige wat je moet doen is ernaar vragen. 

Voor laatstejaarsstudenten: Houd niet te hard vast aan dat groot carrièreplan dat in je hoofd zit. Veel studenten hebben grote verwachtingen om onmiddellijk juist te landen, maar ik geloof eerlijk gezegd niet dat dat kan. De beste jobs zijn die waar je spontaan inrolt. Ga wel bij elk bedrijf na of er collega’s zijn die je kunnen helpen om dingen te leren of om je te helpen groeien. Zo kom je er uiteindelijk ook wel.

Een dag op de job van Rob 

Net zoals in mijn studententijd, zak ik nog dagelijks af naar de VUB-campus in Etterbeek. Ik begroet mijn collega’s, zet mijn computer aan en bereid mij voor op de werkdag. Ik heb enorm veel vrijheid om mijn dagen zelf in te plannen en dat vind ik het tofste aan mijn job. Er is niemand die mij vertelt wat ik moet doen en hoe ik dat moet doen. In het begin kan dat natuurlijk ook een nadeel zijn en ervoor zorgen dat je weleens verloren loopt, maar door de jaren heen leer je goed met die vrijheid omgaan. Ik kan dus meestal zelf bepalen waar ik zin in heb om aan te werken. Ik zit ook vaak in vergaderingen of geef les, maar dat verschilt van dag tot dag. De grootste uitdaging aan mijn job is ervoor zorgen dat je als onderzoeker relevant werk blijft leveren voor de bevolking. De studies die je als wetenschapper kan voeren worden meestal gefinancierd met belastinggeld. Ik vind het dan ook belangrijk om ervoor te zorgen dat mijn onderzoek iets bereikt waardoor dat geld terugvloeit naar de maatschappij. Die focus probeer ik niet uit het oog te verliezen.

Geïnspireerd door Rob? Ontdek de opleiding Wijsbegeerte & Moraalwetenschappen of contacteer Rob via LinkedIn