Een maand lang autominderen? Wees maar zeker! Samen met alle andere deelnemers verdeeld over heel Vlaanderen gaan we voor 350.000 niet gereden autokilometers in de maand juni. Een interview met ambassadeur prof. dr. Cathy Macharis.

De uitdaging is simpel: de hele maand juni zo weinig mogelijk met je auto rijden. Zowel tijdens je route van en naar het werk, maar liefst ook buiten je werkcontext. Heb je al zin om mee te doen? Schrijf je dan snel hier in en voeg je bij de VUB-groep! Vul na je inschrijving zeker ook even de enquête in om toegang te krijgen tot mooie voordelen van partners zoals Cambio, Blue-bike en De Lijn. Dit jaar wordt er ook samengewerkt met de Scone-app, die deelnemers kunnen downloaden om lid te worden van de ‘30 Dagen Minder Wagen’ Scone community. Zo kunnen deelnemers spelenderwijs hun mobiliteitsgedrag verduurzamen en anderen motiveren en zijn er meer data om mee aan de slag te gaan.

Nog niet helemaal overtuigd? Dan geven we graag het woord aan prof. dr. Cathy Macharis, oprichtster van de onderzoeksgroep Mobilise aan onze faculteit Economie. Cathy heeft een passie voor duurzaamheid en onze (trage, maar hopelijk gestage) transitie naar een duurzamere wereld. Haar onderzoek is gepubliceerd in meerdere hoogstaande wetenschappelijke tijdschriften en gepopulariseerd in verschillende boeken over mobiliteit en duurzaamheid. Tegelijkertijd zet Cathy zich ook in voor het beleid, ze is namelijk voorzitter van de Brusselse Mobiliteitscommissie en lid van het hoog comité voor rechtvaardige transitie van de federale overheid. Kortom, een veelzijdige en sterke ambassadeur voor duurzamere VUB campussen!

Dag Cathy, kan je kort toelichten welk onderzoek jullie precies voeren binnen de onderzoeksgroep Mobilise?

Onze missie met Mobilise is om de transitie naar een duurzaam en inclusief mobiliteitssysteem te versnellen door in te zetten op ‘analysing sustainability’ en ‘mobilising people’. Wat houdt dit in? Ten eerste, analyseren we wat duurzaam is door de impact van nieuwe concepten en toekomstige scenario’s in kaart te brengen. Ten tweede, betrekken we zoveel mogelijk mensen in deze transitie en mobiliseren we hen voor een duurzamer leven. Op deze manier verkrijgen we een beter inzicht in wat er leeft bij alle belanghebbenden. We zijn daarnaast recent beginnen samenwerken met drie groepen van de Brussels School of Governance (VUB) in de onderzoeksgroep ‘Advancing Sustainable Transitions’, waarbij zij vooral bijdragen met hun expertise rond duurzaamheidsbeleid (governing the change).   

Je bent ook actief in heel wat beslissingsraden m.b.t. duurzaamheid en mobiliteit. Op welke manier heeft jouw onderzoek een impact op het beleid dat hierrond wordt gevoerd in Brussel? Hoe ziet volgens jou de ideale wisselwerking tussen onderzoek en beleid eruit?

Net door te gaan kijken wat de werkelijke impact is van maatregelen en ook door mogelijke toekomstscenario’s te ontwikkelen. Maar ook door aan de overheid inzicht te geven in wat er leeft bij al de stakeholdergroepen. Daar hebben we verschillende methodes voor ontwikkeld. Zulke kennis stroomt ook door in de adviesraden en dan is het maar hopen dat de minister het oppikt en er verder iets mee doet.

Hoe is het initiatief ‘30 dagen minder wagen’ ontstaan? Wat is de bedoeling van deze campagne?

Een tijdje terug vroeg een journalist van De Standaard of ik een idee kon pitchen in het kader van de goede voornemens voor 2022. Ik bracht daar mijn idee om in juni 30 dagen de wagen minder te gebruiken. Dit werd met een groot enthousiasme onthaald waarna we ons voornamen om dit idee verder uit te werken. Kort daarna stond ik voor het Netwerk Duurzame Mobiliteit een presentatie te geven waarbij ik ook het voorstel tot ‘30 dagen minder wagen’ toelichtte. Dit kwam heel goed uit, want zij waren op dat moment net bezig met het indienen van een dossier bij de Vlaamse Overheid om een dergelijke campagne te organiseren. We hebben toen de handen in elkaar geslagen en de campagne samen opgezet. De bedoeling van deze campagne is om mensen te stimuleren, maar ook wel uit te dagen, om 30 dagen lang letterlijk minder met de eigen wagen te rijden. Duurzamere alternatieven zoals carpoolen of autodelen kunnen uiteraard wel nog. Op deze manier willen we duidelijk maken dat je ook met andere duurzamere vervoersmiddelen, zoals het openbaar vervoer of de fiets, al een heel eind komt. Vorig jaar deden er meer dan 6.000 mensen mee! Dit jaar mikken we op een nog groter animo waarbij deelnemers zich ook als groep kunnen inschrijven. Schrijf je dus zeker in voor de VUB-groep op de website!

Welke duurzame, maar tegelijk ook toegankelijke, alternatieven voor de wagen raad je aan voor het woon-werk verkeer van onze collega’s?

Er zijn echt heel wat alternatieven die duurzaam én toegankelijk zijn. Zo kan je eens gebruik maken van je eigen fiets, deelfietsen, de step of het openbaar vervoer. Je kan ook deelwagens uitproberen; Cambio Vlaanderen is bijvoorbeeld een officiële partner van onze campagne en geeft extra voordelen aan deelnemers. In Brussel zijn er ook andere aanbieders zoals Poppy en Miles. Naar de VUB Campus Etterbeek komen er al heel wat collega’s met het openbaar vervoer. Een goede 68% van onze medewerkers maakt gebruik van de trein en/of bus en tram om hier te geraken. Op onze VUB Health Campus in Jette ligt dit cijfer helaas lager. Daar komen nog 52,71% van onze collega’s met de wagen. Dat is te wijten aan verschillende factoren zoals de bereikbaarheid van de campus. Maar dan kan het erg interessant zijn om met iemand mee te rijden. Dat bespaart onnodige kilometers op de teller en je kan je collega’s nog eens beter leren kennen! Wist je trouwens dat de VUB een mogelijkheid tot carpoolen voorziet? Neem zeker eens een kijkje via deze link en schrijf je in voor meer gezelligheid onderweg!

Welke boodschap wil je meegeven om geïnteresseerden te motiveren tot deelname aan de campagne ‘30 dagen minder wagen’?

Gewoon doen! Niet enkel voor de logische redenen zoals je gezondheid en portemonnee. Maar ook voor de verandering, aangezien jouw deelname echt wel kan doorwegen op het beleid, en uiteraard voor het avontuur! Je kan dit jaar zelfs samen met je VUB-collega’s deelnemen wat de uitdaging alleen maar leuker en haalbaarder maakt. Duurzaamheid is en blijft een belangrijke pijler binnen onze universiteit, dus dit is een unieke kans om ons engagement voor het klimaat en de biodiversiteit nog eens te benadrukken.