De Vrije Universiteit Brussel (VUB), het UZ Brussel en Flanders Technology & Innovation bundelen hun krachten om van Research Park Zellik in de Vlaamse Rand een toonaangevende innovatiehub te maken voor heel Vlaanderen. ​ De VUB en het UZ Brussel bouwen er een innovatiecampus uit waar onderzoekers en bedrijven samenwerken aan maatschappelijk belangrijke oplossingen. Hiermee benadrukken de partners hun ambitie om samen in de Vlaamse Rand een proeftuin uit te bouwen voor onder meer decarbonisatie, robotica en medische spitstechnologie.

Research Park Zellik is nog in volle opbouw, maar de unieke digitale infrastructuur die ze zal huisvesten maakt haar nu al een ‘state-of-the-art’ innovatiecampus. ​

“Een duurzaam CO2-neutraal Nexus datacenter van circa 10.000 m² zal niet alleen de servers van de VUB en het UZ Brussel huisvesten, maar ook de eerstvolgende Vlaamse Supercomputer, een zogenaamde Tier-1 supercomputer”, verklaart Elvira Haezendonck, voorzitter van Green Energy Park vzw. “Onderzoekers en bedrijven van over heel Vlaanderen krijgen hier de kans om op grote schaal complexe berekeningen uit te voeren en baanbrekend onderzoek te verrichten, innovatieve oplossingen te ontwikkelen en bij te dragen aan domeinen als energie en klimaat, gezondheid en platformtechnologieën.” ​

Flanders Technology & Innovation, het wervend toekomstproject van de Vlaamse Regering zet zich mee achter de plannen van VUB en het UZ Brussel om Research Park Zellik verder te doen uitgroeien tot een innovatiehub voor heel Vlaanderen. Hun gezamenlijke ambitie is om technologiebedrijven samen te brengen en de Vlaamse Rand in de verf te zetten als innovatieve regio. De maatschappelijke hoofdzetel van Flanders Technology & Innovatie BV bevindt zich trouwens op het Research Park.

“Het verheugt mij dat de VUB en het UZ Brussel de handen in elkaar slaan om in de Vlaamse Rand een hoogtechnologisch wetenschapspark te ontwikkelen”, zegt de Vlaams Minister-president. “Zellik Research Park sluit zich op die manier aan bij het FTI-project dat we deze week in heel Vlaanderen op gang trekken. FTI wil een golf van enthousiasme voor technologie en innovatie door Vlaanderen jagen. Door het doelgericht inzetten van technologie en innovatie wil Vlaanderen in 2030 het beste plekje van de wereld worden om te leven, te wonen, te werken en te ontspannen. FTI moet een beweging worden die ook de komende jaren technologie en innovatie blijft aanjagen om de vele uitdagingen in de samenleving aan te pakken en het leven van de Vlaming te verbeteren.”

“De Vlaamse Rand is de ideale locatie om een duurzame innovatiecampus uit te bouwen”, zegt de minister van Vlaamse Rand. “Onze streek is Vlaams en groen, maar van oudsher ook de bakermat van veel ondernemingszin en creativiteit. Het onderzoekscomplex in Zellik wordt nu een nieuw visitekaartje voor Vlaanderen in het algemeen en de Vlaamse Rand in het bijzonder. Een verouderd bedrijventerrein krijgt hiermee een fantastische nieuwe invulling. We zijn heel ambitieus en leggen de lat bewust hoog. Dit wordt een project om heel fier op te zijn”.

“De VUB is pionier in domeinen als elektrische voertuigen, klimaattechnologie en robotica”, vult Jan Danckaert, rector van de VUB, aan. “Met de innovatiecampus in Zellik maken we het mogelijk voor Vlaamse en internationale technologiebedrijven om heel centraal, vlakbij Brussels Airport, met ons samen te werken. We brengen een aantal primeurs samen: het eerste Vlaamse Instituut voor Decarbonisatie, waar 200 onderzoekers de klimaattechnologie van morgen ontwikkelen; de eerste roboticacluster in Vlaanderen; en de meest geavanceerde medische scanner die in onze regio te vinden is, de 7Tesla MRI. Onze topfaciliteiten worden ook opengesteld voor bedrijven en de andere universiteiten. De VUB was al een Vlaamse universiteit in Brussel, met deze ontwikkeling wordt ze ook een Brusselse universiteit in Vlaanderen.”

 

Meer info

Het Research Park Zellik is een groen wetenschapspark in beheer van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Historisch gezien was dit gebied een brownfield dat is getransformeerd tot een bloeiende hub voor wetenschap en innovatie. Het park is strategisch gelegen in de Vlaamse Rand, vlakbij Brussel en belangrijke transportverbindingen zoals de luchthaven Brussels Airport en de E40 snelweg. Momenteel zijn 70 onderzoeksgedreven bedrijven actief. De infrastructuur en topfaciliteiten worden ook opengesteld voor bedrijven en andere universiteiten.

Green Energy Park vzw is opgericht in een samenwerking tussen de Vrije Universiteit Brussel en het Universitair Ziekenhuis Brussel.   

Als strategisch Proeftuincentrum, gelegen in het Researchpark van Zellik, stimuleert Green Energy Park vzw de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en eindgebruikers door hen unieke proeftuinen of living labs aan te bieden waar ze hun innovatieve ontwikkelingen kunnen testen en verfijnen in een realistische omgeving. Met deze proeftuinen en haar kennis-, expertise- en opleidingscentrum wil Green Energy Park vzw de brug vormen tussen onderzoek en economie.  

Green Energy Park vzw legt haar focus in drie domeinen: “Energie en klimaat”, “Gezondheid”,  en “Platformtechnologieën”.