Onderzoekers van de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de VUB willen van hun spinoff Konligo een honderd procent circulair bedrijf maken. Bij Konligo wordt event-infrastructuur gemaakt volgens ingenieuze geometrische modellen, vooral tentconstructies en shelters, waarvan elk onderdeel binnenkort vervangbaar en recycleerbaar zal zijn en bovendien lokaal gemaakt zal worden met gerecycleerde grondstoffen. Konligo is daarmee een trendsetter in de eventsector.

De bouwsector is wereldwijd de grootste vervuiler, met grote volumes grondstoffen die gebruikt worden en die ook weer naar de stortplaats verdwijnen bij de sloop van gebouwen en infrastructuur. Het klinkt onwaarschijnlijk maar als het over afval gaat is de eventsector de tweede grootste vervuiler. Wie achter de schermen kijkt bij festivals en grote events ziet er containers vol met troep, waarvan een flink deel eigenlijk nog perfect bruikbaar is. En dat moet volgens Konligo fundamenteel anders.

“Onze tentconstructies en shelters waren altijd al duurzaam”, zegt professor en ir-architect Niels De Temmerman van het departement Architectonische Ingenieurswetenschappen van de VUB. “Toen we met Konligo begonnen in 2018 hadden we het plan opgevat om ons te focussen op materiaal dat bruikbaar was voor disaster relief bij grote rampen. Onze technologie is daarvoor ontworpen. Elk van onze constructies kan volledig gedemonteerd worden en elk onderdeel is apart vervangbaar. De constructies zijn modulair en zo ontworpen dat ze heel lang herbruikbaar zijn. En ze zijn licht, makkelijk te transporteren en op te zetten.”

Tijdens de corona-pandemie viel de productie bij Konligo nagenoeg helemaal stil. Dat betekende geenszins dat ook de hersenen van de medewerkers stil vielen. “We hebben van die periode gebruik gemaakt om nieuwe modellen aan onze portfolio toe te voegen maar ook om onze business te verduurzamen”, zegt De Temmerman. “Onze producten waren al herbruikbaar, ze werden al lokaal geproduceerd uit gerecycleerd aluminium, waarbij we gebruik maakten van lokale spelers voor de assemblage. Voor onze technische oplossingen doen we nu ook een beroep op maatwerkbedrijven en op bedrijven die werken met kansengroepen. Na corona groeide onze spinoff van een piepklein bedrijfje met de vier founders naar een kleine startup met 10 medewerkers. We willen nu alle principes die gehanteerd worden bij het circulaire bouwen vertalen naar de eventsector en zo bijdragen tot een sector waar op termijn geen afval meer wordt geproduceerd. Dat betekent ook dat we voor elke onderdeel van Konligo-producten de hele levenscyclus, van productie tot recyclage, al in kaart brengen en optimaliseren voor we met de productie beginnen. Dat circulaire is overigens de rode draad door onze hele opleiding Architectuur aan de VUB.”

Konligo kreeg recent van Innoviris, het Brussels Agentschap voor Technologie en Innovatie een Innovative Starters Award (ISA), ter waarde van 500.000€, om die circulaire ambities waar te maken. De ISA volgde op de Startup of the year-award eerder in 2022, die uitgereikt wordt aan de startup met de grootste positieve maatschappelijke impact in Brussel. 

“We kunnen nu langzaam doorgroeien en volwassen worden”, besluit De Temmerman. “Als we wat meer body hebben zouden we ons ook graag richten op het ontwikkelen van shelters voor noodsituaties, nog steeds de droom van onze CEO Aushim Koumar. Maar ook daar dan alles volledig circulair.”