Tegen begin december zullen er ca. 680 zonnepanelen met een capaciteit van 370 KWp op de gebouwen B en C van de VUB-campus in Etterbeek liggen. Die komen er na een grondige dakrenovatie. Met deze maatregelen maakt de VUB haar campus energiezuiniger: de zonnepanelen verminderen de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk en de renovatie zorgt voor een betere infrastructuur voor die zonnepanelen. De twee acties kaderen binnen het ambitieuze Klimaatactieplan van de universiteit. 

De VUB heeft de ambitie om tegen ten laatste 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Om tegemoet te komen aan de milieu- en klimaatuitdagingen, lanceerde ze het Klimaatactieplan. “Het plan zorgt ervoor dat onze universiteit tegen 2030 tussentijdse doelen realiseert die in lijn liggen met wat nodig is om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken. Een van de acties die kaderen binnen die doelen, is de installatie van zonnepanelen. De renovatie van de dakbedekking zorgt ervoor dat de zonnepanelen voor een lange tijd kunnen blijven staan, zonder dat men die moet verplaatsen om het dak te vernieuwen”, aldus Maarten Cumps, verantwoordelijke voor het energiebeleid bij de VUB.

Die renovatie was broodnodig, want er was sprake van waterinfiltratie tot in de bib en lekken tot bij de isolatie. Daarom liet de VUB zo’n 2800 m2 dak behandelen. Dat gebeurde in zones tot op de draagstructuur. Die zijn strategisch ingedeeld zodat ze makkelijk waterdicht konden gemaakt worden. Men brak onder andere het dak tot op het beton af, zoog het grind af en verwijderde de roofing. Ook kreeg het dak een isolatie, om te voldoen aan de huidige isolatiestandaard, op de toplaag en een randafwerking. Die laatste is erop voorzien dat men bij gevelisolatie niet aan het dak hoeft te komen. Ten slotte werd er een witte roofing geïnstalleerd die het binnenklimaat in het gebouw koeler maakt tegenover zwarte dakbedekking. Daardoor is het voor de studenten en het personeel minder warm tijdens de zomer en is het rendement van de zonnepanelen dankzij de lagere temperatuur op het dak hoger.

Na de grondige renovatie zal de firma Earth ca. 680 zonnepanelen istalleren. Allen samen produceren ze 320 MWh per jaar, wat een equivalent van een verbruik van 100 huishoudens inhoudt. Dat zorgt ervoor dat de VUB jaarlijks 125 ton CO2 minder uitstoot. Voor de campus in Etterbeek komt dit op een vermindering van 2,2% voor jaarlijks elektriciteitsverbruik.