Studenten van de Vrije Universiteit Brussel werden slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag gepleegd door een student. Omdat dergelijk gedrag onaanvaardbaar is werd na het ontvangen van de klachten een onderzoek en tuchtprocedure opgestart. Terwijl de procedure liep werden aan de betrokken student bewarende maatregelen opgelegd. De student werd verwezen naar de tuchtcommissie die oordeelde dat hij een jaar lang enkel nog toegang krijgt tot de verplichte onderwijsactiviteiten, geen toegang meer kijgt tot alle facilteiten voor studenten en zich, met uitzondering van de verplichte lessen en examens, niet op de campussen van de VUB mag vertonen. Wanneer deze student zich niet houdt aan de opgelegde tuchtsanctie zal hij uitgesloten worden van de VUB voor een periode van 3 jaar.
 
Ondanks deze zware sanctie en het correct doorlopen van de procedure is de VUB er zich zeer van bewust dat het traject voor de slachtoffers emotioneel bijzonder zwaar en frustrerend is. Daarom werkt de VUB sinds dit academiejaar aan een vernieuwde procedure en werking van het meldpunt en vooral aan de begeleiding van de slachtoffers tijdens dit proces. 
 
Deze vernieuwde aanpak zal bij de start van het volgend academiejaar in werking treden. Met deze maatregelen wil de VUB de veiligheid en persoonlijke integriteit van al haar studenten verzekeren en tegelijk ook de procedures versnellen en hierbij de slachtoffers beter omkaderen. Deze aanpak blijft vandaag en in de toekomst een prioritair aandachts- en werkpunt, waarbij de VUB, ook binnen het kader van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), overlegt met de andere universiteiten.