Tijdens onze Academische Opening kondigde rector Jan Danckaert de oprichting van PACT aan, de Caroline Pauwels Academy of Critical Thinking.

Caroline Pauwels heeft zich tijdens haar rectormandaat (2016-2022) mateloos ingezet om de dialoog, de wisselwerking en de verbinding met de samenleving naar een hoger niveau te tillen. Daarom draagt de nieuwe VUB academy haar naam: de Caroline Pauwels Academy of Critical Thinking of kortweg PACT.

PACT was het laatste grote project dat Caroline Pauwels voor ogen had voordat ze op 5 augustus van dit jaar overleed. Haar grote idee achter deze academie - die oorspronkelijk de Poincaré Academy of Critical Thinking zou heten – is de uitvoering van de principes van de Verlichting: kritisch denken, vrij onderzoek en radicaal humanisme.

Wat wil PACT?
Met PACT wil de VUB voor een zo breed mogelijk publiek duidelijk maken dat twijfel, onzekerheid en voortschrijdend inzicht geen zwakten zijn, maar net de motor van echte wetenschappelijke en maatschappelijke vooruitgang. Alleen zo kunnen we een antwoord bieden op de almaar groter wordende uitdagingen die in de samenleving en in de wereld opdoemen.

PACT zal onder andere lezingen organiseren voor mensen die ‘willen begrijpen’, die naar anderen willen luisteren, omdat die wel eens gelijk zouden kunnen hebben en die door dialoog, zelfreflectie en zelfonderzoek vrije denkers willen worden. De PACT-lezingen willen een beter inzicht bieden in de belangrijkste problemen in de samenleving en de wereld, en bovenal ideeën aan te reiken over hoe die problemen aan te pakken. De PACT-lezingen zijn daarmee uitdrukkelijk een alternatief voor fatalistische doemscenario’s en zwartgallige toekomstperspectieven.

Doet u mee?
PACT wil een zo breed mogelijke waaier aan stemmen laten horen, met wetenschappers en denkers uit alle continenten, met een resoluut internationaal perspectief, met aandacht voor dekolonisering. Maar naast een interessant lezingenprogramma zal PACT ook allerlei andere activiteiten organiseren die haar intenties onderschrijven. Iedereen die zich aangesproken voelt door het Manifesto van Caroline Pauwels – de basis voor PACT – kan deelnemen.

Contact: pact@vub.be