Naar aanleiding van het Israëlisch-Palestijns conflict screent de VUB momenteel Europese onderzoeksprojecten waarbij een Israëlische partner betrokken is. In het totaal zijn dat zeven projecten. Voor 1 project is de screening al afgrond en besliste de universiteit vorige week al om uit het project te stappen. Twee programma’s lopen over enkele maanden af. Het gaat om grotere onderzoeksprojecten met tientallen partners. Elk project ondergaat individueel de mensenrechtentoets zoals afgesproken in de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). De VUB heeft geen rechtstreekse, bilaterale samenwerking met Israëlische partners.

De VUB heeft vanaf het begin van het conflict de kant gekozen van het internationale recht. We veroordelen alle geweld en schending van mensenrechten aan beide zijden. 

De VUB wenst geen algemene academische boycot, omdat we meer heil zien in dialoog met kritische stemmen in Israël. Vaak zijn universiteiten plaatsen van verzet, of van minstens een kritische blik naar gezagsdragers. 

 

Projecten bij de ethische commissie 

We kiezen voor volledige transparantie over onze samenwerkingen met Israëlische partners. Onze projecten hebben nooit militaire doelstellingen, maar we bekijken wel mogelijke risico’s en maken ethische overwegingen.

 Een onafhankelijke ethische commissie bekijkt de projecten volgens de procedure van de mensenrechtentoets, die ook de VLIR gebruikt. Zij kijkt naar de situatie rond mensenrechten in de betrokken landen, de positie van de specifieke partner hierin en de inhoud van het project.  

 De risico-analyse volgt de escalatie van het conflict. Voor 7 oktober voerden we reeds een reguliere controle uit op vlak van militair gebruik, misbruik en dual use, het gebruik voor een andere dan het vooropgestelde doel. Sinds oktober 2023 wordt een veel strikter beleid gevoerd tegenover Israël en zijn de adviezen aangepast aan de evoluerende situatie.

 De VUB is in elk van deze zeven projecten deelnemer, naast verschillende andere partners. Twee van de zeven projecten lopen weldra af. Eén pas gestart project zet de VUB stop, na negatief advies van de ethische commissie.

Voor vier projecten wachten we momenteel nog het advies af. Indien de commissie een negatief advies uitvaardigt, of een eerder advies herziet door de gewijzigde omstandigheden, zullen we als VUB de nodige stappen zetten.  Als de VUB eenzijdig uit zo’n contract met de EU stapt, is dat geen lichte beslissing.

De volledige lijst van de zeven projecten

 Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals

 • Topic: security materials and products related to medicine 
 • Timing: 01-05/2022 – 30/04/2029 
 • Partners: 175 
 • Contributor: Agence Nationale de la sécurité sanitaire de l’Alimentation de l’environnement et du travail (France) 
 • Israel organisations: Ministry of health 
 • The screening process is currently ongoing

 

THERMOBREAST: An innovative non-contact and harmless screening modality set to change the course of breast cancer detection and patient monitoring

 • Timing: 01/01/2023 – 31/12/2026 
 • Partners: 14 
 • Contributor: Thermomind LTD (Israel) 
 • Israel organisations: Technion – Israël institute of technology, Assuta Medical Centers LTD, Medical Research Infrastructure Development and Health Services Fund by the Sheba Medical Center 
 • The screening process is currently ongoing

 

Foundations of Trustworthy AI - Integrating Reasoning, Learning and Optimization

 • Timing: 01/09/2020-31/08/2024 
 • Partners: 58 
 • Contributor: Linkopings Universitet 
 • Israel organisations: Bar Ilan University 

 

n-ary spintronics-based edge computing co-processor for artificial intelligence

 • Timing: 01/02/2024-31/01/2027 
 • Partners: 5 
 • Contributor: Bar Ilan University (Israel) 
 • Israel organisations: Spinedge LTD 
 • Decision after screening: VUB starts procedure withdrawal from project 

  

Multidisciplinary Expert System for the Assessment & Management of Complex Brain Disorders

 • Timing: 01/04/2021-30/09/2024 
 • Partners: 13 
 • Contributor: Ethnicon Metsovion Polytechnion (Greece) 
 • Israel organisations: Clalit Health Services 

 

AI enabled healthcare services during cross-border medical emergencies and regular patient services

 • Topic: crisis management and help in industrial disasters 
 • Timing: 01/01/2024-31/12/2026 
 • Partners: 10 
 • Contributor: Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Greece) 
 • Israel organisations: Magen David Adom in Israel 
 • The screening process is currently ongoing 

 

ALUNA : Child-protection based strategies to fight against sexual abuse and exploitation crimes

 • Timing: 01/06/2023-31/05/2025 
 • Partners: 16 
 • Contributor: Universidad Complutense de Madrid (Spain) 
 • Israel organisations: Ministry of Public Security (joined the project after the initial proposal submission in early 2022)
 • The screening process is currently ongoing