De wetenschappelijke hoogtepunten aan de VUB in het academiejaar 2022-2023 zijn gebundeld in een nieuw magazine. De perswerking van de VUB gaat elke dag op zoek naar wetenschapsnieuws en verzamelde een selectie in een glossy publicatie. Het tijdschrift wordt twee keer per jaar uitgegeven, zowel digitaal als op papier.

De Vrije Universiteit Brussel herbergt een schat aan wetenschappelijke kennis en innovaties die kunnen bijdragen aan antwoorden op hedendaagse uitdagingen. De VUB wil die kennis delen met het brede publiek. Ze wil iedereen de kans om deel te nemen aan het maatschappelijk debat, met standpunten die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderbouwde argumenten. Wetenschap biedt een betere toekomst in een getroebleerde wereld.

VUB-rector Jan Danckaert is trots op het onderzoek dat de wereld en de maatschappij vooruit helpt. Wetenschapscommunicatie is daarbij van eminent belang.  “Het is essentieel om wetenschap bij het grote publiek te brengen en om het draagvlak voor de wetenschappelijke methodes te verstevigen. De VUB-wetenschappers doen alvast meer dan hun deel. Dat blijkt uit de indrukwekkende reeks onderzoeksresultaten en -initiatieven die het voorbije jaar – in vele gevallen interdisciplinair – naar buiten zijn gebracht.”

De nieuwe uitgave bevat wetenschapsnieuws over het verleden, zoals de archeoloog die ongekende vuurtorens ontdekt in een antieke Romeinse haven in Cyprus, tot nieuws over de toekomst, zoals het 3D-model dat 200.000 gletsjers tot het jaar 2300 in beeld moet brengen. Er staan verrassende ontdekkingen in, zoals de ondergrondse amfibieën die immuun werden voor het gif van hun predatoren, maar ook verontrustende bevindingen, zoals dat vrouwen worden blootgesteld aan allergenen door geparfumeerde menstruatieproducten. Het bevat beloftevol onderzoek, zoals de veelbelovende therapie die hersengeneeskunde fundamenteel kan veranderen, maar ook teleurstellende bevindingen, zoals dat stikstofneerslag de diversiteit van de fauna erger aantast dan verwacht.

Blader hier door het Wetenschapsmagazine.