Nu donderdag 22 september start de baanbrekende Afroeuropeans Network Conference aan de Vrije Universiteit Brussel. De tweejaarlijkse conferentie is het resultaat van een lange samenwerking tussen academici, schrijvers, kunstenaars en activisten waaruit ook het International Afroeuropeans Network is ontstaan. Thema van deze achtste biënnale is "Intersectional Challenges in Afroeuropean Communities".

Wat vormt Afro-Europese gemeenschappen? Waar stopt 'ras' en etniciteit, waar begint geslacht, klasse, seksualiteit, bekwaamheid, leeftijd, burgerschapsstatus, taal... en waar ligt de gemene deler? De conferentie onderzoekt hoe diverse processen van privileges en discriminatie op elkaar inwerken, waardoor complexe en dynamische ervaringen ontstaan van wat het betekent Afro-Europeaan te zijn. En op welke manier nemen Afro-Europeanen hun plaats in als deel van de Europese samenleving en identiteit?

De conferentie gaat in op de dynamiek die voortkomt uit de groeiende dekolonisatiebewegingen en hun oproepen om de dominante wijzen van kennisproductie en representatie te heroverwegen. De conferentie wil een plaats zijn waar over zulke verschillende lagen van intersectioneel bestaan, en over activisme en wetenschap kan uitgewisseld worden.

Het veellagige en gevarieerde programma vindt u hier. Een greep uit het programma:

 • Op vrijdag 23 september vindt er om 12u30 een geleide tour plaats in de WeDecolonizeVUB Library, in gebouw F
  •  De Black Lives Matter-beweging in Europa
  • Antiracismepioniers in België
  •  Over de inrichting van een Master Dekolonialisatie in België
  •  Dekolonisatie van de Bio-ethiek
  •  Uber en ras, het huidige proletariaat   
 • Op vrijdag 23 september kan u ook de tentoonstelling bezoeken in gebouw I, gesponsored door het VUB Centrum voor Kunstgeschiedenis, Architectuur en visuele Cultuur: “Love and Intimacy in in Postcolonial Era”, door Iyallda Iffy Tillieu

Keynote speakers bij de start van de conferentie zijn

Olivette Otele, professor aan het SOAS, University of London. Haar onderzoeksexpertise is de geschiedenis van de Afrikaanse diaspora en de Atlantische slavenhandel. Haar laatste publicaties zijn een co-edited volume Post-Conflict Memorialisation: Missing Memorials and Absent Bodies en African Europeans: An untold History. Kehinde Andrews is academicus, activist, auteur en een van de belangrijkste zwarte politieke stemmen in Groot-Brittannië. Zijn belangrijkste boeken zijn Back to Black: Retelling Black Radicalism for the 21st Century en Resisting Racism: Race, Inequality, and the Black Supplementary School Movement. Mireille-Tsheusi ROBERT, wiens activisme, opleidingen en geschriften gaan over rassenkwesties. Zij is momenteel voorzitter van Bamko, een Franstalige Belgische vereniging die racisme bestrijdt. Zij draagt actief bij aan het publieke debat over rassendiscriminatie, postkoloniale herstelbetalingen, de teruggave van Afrikaanse cultuurgoederen, dekolonisatie van de openbare ruimte en de zichtbaarheid van de koloniale geschiedenis in het onderwijs.

De conferentie wordt georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel, met name door en met volgende onderzoekscentra: het Onderzoekscentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit (RHEA), Het Interdisciplinair Onderzoekscentrum voor Migratie en Minderheden (BIRMM), het Centre for Literary and Intermedial Crossings (CLIC) en de onderzoeksgroep Histories of Art, Architecture and Visual Culture (VISU). De conferentie wordt medegeorganiseerd door, onder andere, het Afrika Platform van de Associatie Universiteit Gent (GAP), het Brussels Centrum voor Stadsstudies (BCUS), het Europees Netwerk tegen Racisme (ENAR), een groot aantal andere instellingen in België.