European Flags

Welkom bij Research Funding Europe!

RFE biedt ondersteuning bij Europese onderzoeksfinanciering en -projecten op het vlak van fundamenteel onderzoek. RFE adviseert hierbij onderzoekers bij strategische doelstellingen betreffende onderzoeksfinanciering, informeert over nieuwe oproepen binnen de pijler "Excellente Wetenschap" van het Europese Kaderprogramma Horizon Europe en communiceert over incentives van de VUB Onderzoeksraad. Vanuit RFE ondersteunen we onderzoekers zowel tijdens de indieningsfase van hun projectvoorstel, de implementatie als de eindfase van hun project.

Binnen het R&D departement vormt RFE een brug tussen de VUB onderzoeksgemeenschap en de Europese Commissie met het oog op een sterke positionering van de VUB. We geven updates over de EU beleidsmaatregelen inzake onderzoeksfinanciering, de European Research Area, Open Science, gender en diversiteit, duurzaamheid en andere Europese Onderzoek & Innovatie prioriteiten.

RFE neem eveneens actief deel aan de onderzoeksinitiatieven van de Europese Universiteiten alliantie EUTOPIA.

Interesse om je curieuzeneus te laten werken door onderzoeker te worden aan de VUB?
Word jij onze volgende ERC of MSCA beurshouder?

Ontdek de voordelen van het aanvraagproces voor een ERC beurs aan de VUB, vind een geschikt onderwerp voor je Marie Sklodowska Curie - Postdoctoral Fellowship of raak geïnspireerd door uitstekende onderzoekers en projecten...

Contacteer ons via  rfe@vub.be

Horizon Europe

Wij voorzien gespecialiseerde ondersteuning bij Horizon Europe European Research Council applications (ERC), Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA), Research Infrastructures (RI) en Strenghtening the European Research Area.

Voor Europese oproepen die behoren tot de 2de en 3de pijlers van Horizon Europe en andere opportuniteiten binnen toegepast onderzoek contacteer je het ERIS team dat deel uitmaakt van het VUB Techtransfer Office.

Andere programma's

Wij voorzien gespecialiseerde ondersteuning voor de European Regional Development Fund (ERDF), Cooperation in Science and Technology (COST) scientific cooperation networks, DG Justice grants: justice, consumer rights, gender equality, DG Life grants: environment and climate action, ERA-NET calls co-funded by FWO, JPI calls co-funded by FWO and BELSPO, European Space Agency (ESA) tenders, UCPM: civil protection.

Voor Erasmus+ oproepen contacteer je best de EU-cel van het team Internationale Relaties.

Contactpersonen

Tania Van Loon

Coordination & EU Research Policy

E-mailadres: Tania.Van.Loon@vub.be

Stien Mommaerts

European Research Council & other curiosity-driven programmes

E-mailadres: Stien.Mommaerts@vub.be

Dr. Manuela Jungmann

Marie Sklodowska Curie Actions

E-mailadres: Manuela.Jungmann@vub.be

Angélique Broux

European Research Council

E-mailadres: Angelique.Broux@vub.be

Kate Meier

Marie Sklodowska Curie Actions, EUTOPIA Science and Innovation and MORE projects

E-mailadres: Kate.Meier@vub.be