POINcaré

Alle grote uitdagingen waar onze samenleving mee te maken heeft, vereisen een multidisciplinaire aanpak. En toch zijn nagenoeg al onze wetenschappelijke instituten georganiseerd binnen de grenzen van 1 discipline. Om daar verandering in te brengen hebben we in het najaar van 2016 een groep onderzoekers samengebracht, van alle leeftijden en werkzaam in heel uiteenlopende wetenschapsgebieden. Stilaan zijn 2 projectgroepen ontstaan: een eerste over het idee van een humane stad, een tweede over de maatschappelijke gevolgen van robotisering.

De denkgroep POINcaré is een los-vast samenwerkingsverband van onderzoekers, die dagelijks met heel andere dingen bezig zijn. Maar wat hen verbindt en drijft is dat ze, geïnspireerd door de waarden die eigen zijn aan onze universiteit, oog hebben voor wat er vandaag maatschappelijk op het spel staat.

Het onderwijs, het onderzoek en de maatschappelijke dienstverlening van de VUB gaan uit van een radicaal humanisme dat zich vertaalt in de principes van vrijheid, gelijkheid en verbondenheid.

  • Vrijheid staat voor ons voor vrij onderzoek: de verwerping van elk louter gezagsargument en de waarborg van de vrije oordeelvorming.
  • Gelijkheid staat voor ons voor gelijkwaardigheid en erkenning van diversiteit.
  • Verbondenheid staat voor onze betrokkenheid bij de grote maatschappelijke uitdagingen en onze zorg voor een respectvolle omgang met onze medemens en met de wereld.

Die waarden lopen als een rode draad doorheen de initiatieven van denktank POINcaré. We stellen telkens de vraag welke impact te verwachten ontwikkelingen hebben op onze waarden en hoe we ze het best kunnen vrijwaren.

POINcaré boeken

Dat denktank POINcaré de voorbije jaren niet heeft stilgezeten, blijkt duidelijk uit deze lijst met publicaties die ontstaan zijn dankzij de onderlinge samenwerking tussen academici uit verschillende hoeken:

Migration, Equality & Racism. 44 Opinions.

Het boek bestaat uit 44 stimulerende en geïnformeerde opiniestukken die vaste aannames over migratie, gelijkheid en racisme in vraag stellen en oplossingen voorstellen die ontregelend kunnen zijn. Migration, Equality and Racism is het werk van VUB-denktank POINcaré en werd geschreven onder leiding van Ilke Adam, Tundé Adefioye, Serena D’Agostino, Florian Trauner en Nick Schuermans. Meer dan 80 academische medewerkers en co-auteurs hebben meegewerkt aan de publicatie.

Download de gratis digitale versie van het boek

Post viraal naar een nieuw normaal

De coronacrisis had een bijzonder grote impact op onze samenleving. Maar in welke mate zal onze maatschappij ook voorgoed veranderen door COVID-19? Wat zijn de korte- en langetermijneffecten op socio-economisch en politiek vlak, op het gebied van volksgezondheid, kansarmoede, onderwijs, digitalisering, mobiliteit, sport? Welke kansen brengt deze crisis met zich mee?

De VUB-denktank POINcaré bracht meer dan 60 proffen en onderzoekers bijeen die, elk vanuit hun eigen discipline, antwoorden zochten op deze vraagstukken. Het resultaat daarvan is dit e-book, onder redactie van prof. Malaika Brengman. Het e-book bevat 35 artikels en bespreekt een brede waaier aan onderwerpen: gaande van het asielbeleid, digitalisering, hr en toerisme tot economie, robotica en privacy.

Download het boek hier

Homo Roboticus

Technologie heeft de unieke kracht om economische groei te versterken en maatschappijen te transformeren. Dat zal met de opkomende robotica meer dan ooit het geval zijn. Mens en robot zullen met elkaar moeten samenleven. De toepassingen zijn alomtegenwoordig: van robots in fabrieken, het ombouwen van mensen tot cyborgs, zelfrijdende voertuigen tot killerbots.

Onderzoeksgroep Brubotics van de VUB heeft dit initiatief gestart. Vanuit hun onderzoeksvisie en interesse bestuderen meer dan 30 VUB-proffen en onderzoekers de multidisciplinaire facetten van deze ontwikkelingen. Het Nederlandstalige boek beantwoordt 30 prikkelende vragen voor een breed publiek.

Download het boek hier

De Humane Stad

Wat is een humane toekomst voor onze steden? Hoe ziet de toekomst van de stedelijke samenleving eruit? Waar moeten onze beleidsmakers zich op richten? Wat kunnen burgers, maatschappelijk middenveld en economische spelers verwezenlijken? Wat zijn wetenschappelijke inzichten die het maatschappelijk en politiek debat kunnen vooruithelpen?

Dit boek is het werk van 20 academici van de VUB en een VUB-fellow. De geografen, architecten, juristen, economen, natuurkundigen, historici, filosofen, moraal- en communicatiewetenschappers binnen dit project bekeken stedelijkheid vanuit alle mogelijke disciplines en hebben slechts 1 ding gemeen: de ambitie om bij te dragen tot het ‘humanistisch onderzoek’. In het boek presenteren zij een ‘verkiezingsprogramma’ voor de humane stad. Geen partijpolitiek, wel 30 ambitieuze en concrete voorstellen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, die onze steden terug menselijker kunnen maken.

Download het boek hier