Diversiteit in het curriculum

Diversiteit in academische curricula wordt vandaag in tal van onderwijsinstellingen, nationaal en internationaal, bediscussieerd. De huidige academische curricula zijn vaak disproportioneel gericht op uitsluitend Westerse perspectieven en thematieken die (onbewust) specifieke groepen uitsluiten. De VUB sluit zich aan bij dit debat over inclusieve curricula en lespraktijken en dekolonisatie van de universiteiten met haar project ‘Diversiteit in het Curriculum’. Het doel van dit project is om een reflexief bewustwordingsproces op gang te brengen over hoe we onze curricula diversiteitsbevorderend kunnen maken. Afgelopen jaar werkte het Equality Team dit project uit en maakte het studenten en academisch personeel warm om samen na te denken over hoe ze de aanwezigheid van diverse thematieken en stemmen kunnen vergroten in het curriculum en hoe het curriculum beter kan aansluiten bij de referentiekaders van de diverse studentenpopulatie. Tijdens een online evenement op 19 november worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd en wordt er samen met jullie en met de initiatiefnemers van #WedecolonizeVUB gesproken over hoe de VUB hier verder gevolg aan kan geven.

Met co-creatie naar meer inclusiviteit

Het project ‘Diversiteit in het Curriculum’ en de bevindingen zullen worden gepresenteerd tijdens een online presentatie door projectonderzoekster Christil Asamoah. Na de presentatie volgt er een gesprek met Christil en VUB-studente en initiatiefnemer van #WeDecolonizeVUB Latifah Abdou over het belang van het dekoloniseren van de VUB en de verdere stappen. Zij geven tijdens de online sessie concrete aanbevelingen en lanceren een oproep naar VUB'ers om er zelf mee aan de slag te gaan. 

Denk jij graag mee over het belang van het diversifiëren en dekoloniseren van de VUB, het curriculum en de lespraktijk? Wil je mee je tanden zetten in een traject om de VUB te verbeteren op vlak van gelijkheid en inclusiviteit? Ben jij de geknipte persoon om mee vorm te geven aan het beleid in de vorm van een gelijkheidsactieplan? Schrijf je dan in voor het online evenement op 19 november en ontdek wat jouw rol kan zijn! 

Praktisch: 

  • Donderdag 19 november, 17u-18u30
  • Online, via Zoom
  • In het Engels

     

Inschrijven*

* Nadat je bent ingeschreven ontvang je een link voor de Zoom sessie.

*Als Urban Engaged University roepen we onze VUB-community op om mee te bouwen aan een betere wereld via maatschappelijk engagement. Op het platform “De Wereld Heeft Je Nodig”  verzamelt de VUB maatschappelijk zinvolle projecten, waar studenten, medewerkers, alumni en sympathisanten rond kunnen samenwerken. Deze projecten vertegenwoordigen de universiteit niet. De initiatieven en communicatie zijn voor rekening van de organisatoren van het project, en vertolken geen standpunt van de universiteit.