Dankzij ons breed en actueel professionaliseringsaanbod kunnen leraren zich op continue basis bijscholen doorheen hun hele carrière. Ons professionaliseringsaanbod wordt gekenmerkt door:

 • Doelen en methoden die gericht zijn op duurzame verbetering van de onderwijspraktijk
 • Wetenschappelijk onderbouwde inhouden en methoden
 • Een interactieve en praktijkgerichte aanpak
 • Maatwerk: op jouw school, vanuit jouw vraag, op jouw tempo, enzovoort.
 • Professionele nascholers en experten

Jaarlijks stellen we, vanuit onze expertise en in lijn met onze missie, een programma samen dat tegemoet komt aan de actuele noden van leraren(teams). Volgende professionaliseringsinitiatieven krijgen daarin een vaste plaats:

 • MILO-studiedag

  De MILO-studiedag is een prikkelend en inspirerend event van de VUB-lerarenopleiding voor professionals in het secundair onderwijs: leraren, directeurs, pedagogische begeleiders, onderwijsondersteuners, lerarenopleiders, enzovoort.

 • Mentorendagen

  Tweemaal per jaar organiseren we in de lerarenopleiding een mentorendag. Tijdens de mentorendag inspireren mentoren en lerarenopleiders elkaar om het beginnend leraarschap op scholen en in de opleiding maximaal te ondersteunen. Deze bijeenkomsten zijn dan ook gericht op expertise delen, ontmoeten en samen opleiden. 

  • Dag van de Leraar 

   In oktober brengen we leraren en lerarenopleiders van eenzelfde vakdomein bij elkaar tijdens de Dag van de Leraar. Een voormiddag lang gaan vakcollega's samen aan de slag met een actueel vakdidactisch vraagstuk, waarin praktijk en wetenschappelijke kaders elkaar ontmoeten. Ontdek in september welk thema voor jouw vakdomein op het programma staat. 
  • Ontmoetingsdag

   Tijdens de mentorendag in maart diepen we telkens een algemeen pedagogisch-didactisch thema uit. De focus ligt daarbij op het ondersteunen van beginnende leraren, zowel stagiairs, leraren in opleiding of pas afgestudeerde leraren. Ontdek dus wat jij als mentor kan betekenen voor je startende collega's. 

    
 • Nascholingsevents en nascholingen op maat

  MILO biedt ook nascholingen aan onder de vorm van events en trajecten op maat. Events spelen in op actuele behoeften en topics en zijn voor alle scholen toegankelijk.  Check onze eventskalender onderaan deze pagina om te zien of er binnenkort een MILO-nascholingsevent plaatsvindt.  Kies je liever voor een nascholing op maat van je schoolteam en/of (vak)groep bij jou op school? Dan werken wij, op basis van jouw vragen een sessie of traject uit dat inspeelt op de noden in jouw school. In onderling overleg wordt afgesproken welke formule best past voor jouw context.
 • 1 of enkele sessies (halve of hele dag)
  • een begeleidingstraject, begeleid door een coach
  • een experttraject, begeleid door een coach en met gerichte input door een expert
 • een full experttraject, in duo begeleid door een coach en een expert 

   
 • Onderzoekende School?!

  MILO heeft ook een aanbod rond praktijkonderzoek en professionalisering voor leraren, mentoren en schoolleiders via Onderzoekende School?! Ontdek het aanbod via de aparte website van Onderzoekende School?!

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een verkennend gesprek via lerarenopleiding@vub.be of +32 2 629 24 32.

Stage- en nascholingscoördinator

Dr. Jetske Strijbos

Jetske Strijbos

Stage- en nascholingscoördinator