Vak- en onderzoeksgroepen

Onze faculteit telt 6 vakgroepen die zich toespitsen op een specifiek domein van de economische en sociale wetenschappen. Bij elke vakgroep horen een of meerdere onderzoeksgroepen. Ontdek ze allemaal hieronder.

Applied Economics

Over de vakgroep

Het onderwijs en onderzoek van het departement Applied Economics (APEC) richt zich in hoofdzaak op de toepassing van micro- en macro-economische theorieĆ«n op een veelheid aan verschijnselen in de samenleving. Momenteel verrichten we onderzoek met betrekking tot e-commerce, betalingsverkeer, financiĆ«le geletterdheid, het Europese mededingingsbeleid en de economie van mededinging, economische groei, de economie van de politiek, sociaal kapitaal, internationale handel, en het gedrag van zowel bedrijven, non-profitorganisaties als overheden. 

APEC staat onder leiding van prof. dr. Leo Van Hove.

Aangesloten onderzoeksgroepen en -instituten
 • Brussels Center for Competition Policy (BCCP)

De vakgroep APEC herbergt ook het Brussels Center for Competition Policy (BCCP), het kenniscentrum voor interdisciplinair onderzoek op het gebied van het Europese mededingingsbeleid.

Meer info

Department of Business

Over de vakgroep

Het Department of Business (BUSI) is verantwoordelijk voor zowel onderwijs- als onderzoeksactiviteiten op het gebied van management, marketing, finance en accounting. De vakgroep staat in voor de cursussen die in deze domeinen worden aangeboden binnen de opleidingen Toegepaste Economische Wetenschappen, Handelsingenieur, Bedrijfskunde, Management en Business & Technology.

BUSI staat onder leiding van prof. dr. Bert Schreurs.

Meer info

Aangesloten onderzoeksgroepen en -instituten
 • Management en strategie (MAST) 

De MAST-cluster verricht onderzoek op het vlak van strategisch management voor duurzame bedrijfsontwikkeling en biedt beleidsadvies op 3 gebieden: stakeholdermanagement, duurzame mobiliteit en infrastructuurbeheer, en internationaal strategisch management. 

Meer info

 • Marketing en consumentengedrag (MARK)

Binnen de cluster Marketing gebeurt onderzoek naar consumentengedrag. Het onderzoek richt zich op retailmarketing en winkelgedrag, zowel off- als online. We bestuderen vraagstukken met betrekking tot shoppertypologieƫn, winkelmotivaties, klantemoties en -ervaringen, tevredenheid en loyaliteit.

Meer info

 • FinanciĆ«n en verzekeringen (FINS) 

De onderzoeksgroep Finance & Insurance (FINS) verricht onderzoek op het gebied van corporate finance, financial engineering, econometrie en verzekeringswiskunde. De onderzoekseenheid ontvangt regelmatig internationale bezoekers en heeft uitstekende onderzoekspartnerschappen met de financiƫle sector.

Meer info

 • Boekhouding en auditing (ACCO) 

De onderzoeksgroep Accounting & Auditing (ACCO) verricht hoofdzakelijk onderzoek naar vraagstukken op het gebied van financiĆ«le verslaggeving en de kwaliteit van accountantscontroles. De groep bestudeert een breed scala aan onderwerpen, zoals de vergelijkbaarheid van de geconsolideerde jaarrekeningen van Europese beursgenoteerde ondernemingen en de determinanten en gevolgen van vrijwillige financiĆ«le informatieverstrekking door kmoā€™s en micro-entiteiten. 

Meer info

Business Technology & Operations

Over de vakgroep

Het onderzoek en onderwijs van het departement Business Technology & Operations (BUTO) is gericht op de toepassing van wiskundige modellen en innovatiestrategieƫn in verschillende domeinen: logistiek, personeelsplanning, bedrijfsinformatica, data-analyse, technologie, locatieanalyse en geomarketing. Interdisciplinair onderzoek is in deze domeinen een must.

BUTO staat onder leiding van prof. dr. Thomas Crispeels.Meer info

Aangesloten onderzoeksgroepen en -instituten
 • Data Analytics Lab

Het Data Analytics Lab is een multidisciplinaire groep van onderzoekers die data-analyse en complexe systemen gebruiken om interdisciplinaire vraagstukken te analyseren. Het lab werkt samen met verschillende academische en industriĆ«le partners en heeft sterke banden met de onderzoeksgroep MOBI, het Artificial Intelligence Lab en de Applied Physics-onderzoeksgroep. 

Meer info

 • Mobilise

35 professoren en onderzoekers op het gebied van stedelijke mobiliteit en duurzame logistiek richtten in september 2022 de onderzoeksgroep Mobilise op. Het Urban Mobility Team analyseert het gedrag van transportgebruikers en de belemmeringen voor de overstap naar duurzame vervoerswijzen, terwijl het Sustainable Logistics Team onderzoek doet naar manieren om externe effecten te verminderen door transportacties te vermijden, bewustzijn te creƫren bij stakeholders, te anticiperen op nieuwe technologieƫn en de vraag te verschuiven naar duurzamere vervoerswijzen.

Meer info

Politieke Wetenschappen

Over de vakgroep

Het departement Politieke Wetenschappen (POLI) verzamelt een brede waaier van toonaangevende onderzoekers. Hun onderzoeksactiviteit richt zich op themaā€™s die van belang zijn in de politieke wetenschappen Ć©n in de echte wereldpolitiek. Er is een verdeling per onderzoeksthema: Migratie en Diversiteit, Politieke Vertegenwoordiging, Politieke Socialisatie, Democratische Innovaties, Federalisme, Naties en Nationalisme, Europese Integratie en Europeanisering, Politieke Partijen en Verkiezingen, Klimaat- en Energiebeleid, Gender, Etniciteit en Religie, Brusselse Politiek en Beleid, Internationale Betrekkingen. 

POLI staat onder leiding van prof. dr. Karen Celis.
Meer info 

Aangesloten onderzoeksgroepen en -instituten
 • Brussels School of Governance (BSoG)

De Brussels School of Governance (BSoG) is een samenwerkingsverband tussen het Instituut voor Europese Studies (IES), dat een langdurige reputatie heeft op het gebied van postdoctoraal onderwijs en onderzoek, en het Vesalius College, dat een solide aanbod aan bachelor- en masteropleidingen heeft. De BSoG voert interdisciplinair onderzoek uit, organiseert volledig geaccrediteerde programmaā€™s voor hoger onderwijs en levert een brede waaier van academische diensten in diverse beleidsrelevante domeinen, waaronder energie en milieu, veiligheid en diplomatie, migratie en diversiteit, en digitalisering en democratie.ā€Æ 
Meer info 

 • Expertisecentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit (RHEA) 

RHEA, het Centre of Expertise Gender, Diversity & Intersectionality, is een multidisciplinaire en interfacultaire onderzoeksgroep die wil bijdragen tot het genereren van kennis over gender, diversiteit en intersectionaliteit, via wetenschappelijk en interdisciplinair onderzoek en onderwijs. RHEA biedt een platform voor onderzoekers uit de hele universiteit. Het speelt een belangrijke rol in het adviseren van beleidsmakers aan de universiteit en in de politieke wereld, en biedt expertise over gelijke kansen en diversiteitsbeleid.  
Meer info

 • Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO) 

Het BRIO is een centrum voor informatie, documentatie en onderzoek over Brussel met als voornaamste doelstelling de kennis over Brussel en de omliggende gemeenten te vergroten. Dit gebeurt via wetenschappelijk, interdisciplinair en beleidsondersteunend onderzoek. Het BRIO initieert, ontwikkelt en verspreidt wetenschappelijk onderzoek en bevordert onderzoekssamenwerking en informatie-uitwisseling. 
Meer info

 • Brussels Interdisciplinary Research Centre on Migration & Minorities (BIRMM) 

Het Brussels Interdisciplinary Research Centre on Migration & Minorities (BIRMM) verenigt meer dan 100 VUB-onderzoekers uit 11 disciplines, waaronder politieke wetenschappen, recht, sociologie, criminologie, geografie, medische wetenschappen, communicatiewetenschappen, linguĆÆstiek, psychologie en pedagogische wetenschappen, filosofie en geschiedenis. Het onderzoekscentrum verricht onderzoek rond onderwerpen die gerelateerd zijn aan migratie, minderheden en diversiteit.
Meer info

Communicatiewetenschappen

Over de vakgroep

Het departement Communicatiewetenschappen (SCOM) staat in voor het onderwijs en onderzoek in de communicatiestudies. De onderzoeksactiviteiten van de afdeling vallen samen met het werk van de onderzoeksgroepen DESIRE, ECHO en SMIT. De leden van de vakgroep Communicatiewetenschappen werken dan ook nauw samen met deze 3 onderzoekscentra. 

SCOM staat onder leiding van prof. dr. Ike Picone.

Aangesloten onderzoeksgroepen en -instituten
 • Center for the Study of Democracy, Signification and Resistance (DESIRE)

DESIRE is een internationale onderzoeksgroep die kritisch onderzoek verricht naar de politiek-democratische aard van maatschappelijke processen. Cruciaal binnen de opdracht van DESIRE is de studie van de logica van de macht. De focus van DESIRE is dus het politieke, maar dan ruim gedefinieerd als de ontologische dimensie van strijd en conflict in de samenleving, en niet beperkt tot specifieke geĆÆnstitutionaliseerde vormen van politiek. Daartoe bestudeert ze vele maatschappelijke velden waarbinnen betekenis wordt gecreĆ«erd, zoals de media, culturele instellingen en erfgoedsites, en de politiek.

Meer info

 • ECHO

ECHO wijdt zich aan de studie van ā€˜betekenisā€™ zoals die zich manifesteert in de media, cultuur en politiek en de raakvlakken ertussen. ECHO is de thuisbasis van een groep internationale wetenschappers. Het doel van ECHO is om een kritisch en genuanceerd begrip te ontwikkelen van hoe de reproductie en contestatie van betekenissen bijdraagt aan sociale, culturele en politieke verandering en continuĆÆteit.  

Meer info

 • SMIT

De onderzoeksgroep imec-SMIT-VUB verricht fundamenteel, toegepast en contractueel onderzoek rond IT, media en beleid. De focus ligt op onderzoek gerelateerd aan innovatie, beleid en socio-economische uitdagingen. Hiertoe voert imec-SMIT-VUB gebruikersonderzoek, beleidsonderzoek en bedrijfsanalyse uit, gebruikmakend van zowel kwalitatieve als kwantitatieve methodologieĆ«n. De onderzoeksgroep bestaat uit 2 onderzoeksprogrammaā€™s: Media & Maatschappij en Data & Maatschappij.

Daarnaast leidt SMIT 3 kenniscentra (Kenniscentrum Data & Maatschappij, Mediawijs, Hannah Arendt Instituut) en bekleedt het 4 academische leerstoelen (Data Protection On the Ground, Leerstoel Smart Cities, Leerstoel Personalisatie, vertrouwen & duurzame media, Leerstoel Media in een samenleving in transitie).

Meer info

Sociologie

Over de vakgroep

De vakgroep Sociologie (SOCI) staat in voor onderwijs in de bachelor- en masteropleiding in de Sociologie en de Bachelor in Social Sciences. De onderzoeksactiviteiten van de vakgroep vallen in de praktijk samen met de werkzaamheden van de onderzoeksgroep BRISPO, het Brussels Institute for Social and Population Studies.

SOCI staat onder leiding van prof. dr. Dieter Vandebroeck.

Aangesloten onderzoeksgroepen en -instituten
 • Brussels Institute for Social and Population Studies (BRISPO)

Vanaf 1 januari 2024 zijn drie onderzoeksgroepen aan de VUB - Interface Demography (ID), Tempus Omnia Revelat (TOR) en Qualitative Research in Action (QRIA) gefuseerd in de nieuwe onderzoeksgroep BRISPO. Het Brussels Institute for Social and Population Studies (BRISPO) is een interdisciplinair onderzoekscentrum bestaande uit sociologen, demografen, economen, psychologen, statistici en menselijke geografen. BRISPO voert onderzoek uit naar de socio-economische, culturele en demografische dimensies van patronen van sociale ongelijkheid in Belgiƫ, Europa en daarbuiten.

Meer info

 

Wat is het verschil tussen een vakgroep en een onderzoeksgroep?

Een faculteit is opgedeeld in vakgroepen. Zij zijn verantwoordelijk voor de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van hun wetenschappelijke specialisaties.

In onderzoeksgroepen hebben wetenschappers zich verzameld rondom een specifiek domein waarnaar ze onderzoek doen en waarop ze samenwerken. Deze wetenschappers kunnen uit verschillende vakgroepen, faculteiten en universiteiten afkomstig zijn. Onderzoeksgroepen zijn erkend door de Onderzoeksraad van de universiteit.

Wetenschappers van een onderzoeksgroep zijn vaak ook lid van een vakgroep. Op deze manier kan het onderwijsaanbod permanent worden afgestemd worden op de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen.

Meer over onze facultaire werking