Niet klein te krijgen

De inhoud van 'Het lied van geen taal' is voor de jongere generatie studenten hier en daar wellicht wat minder duidelijk. Zinsnedes als “Klauwaert ende Geus” en “kaloot of een bekrompen franskiljon” klinken vandaag verouderd. De melodie van Het Lied van Geen Taal daarentegen is alombekend: dat van het oud Amerikaans lied, Say, Brothers, Will You Meet Us? uit de jaren 1850. Het lied is het officiële lied van het Brussels Studentengenootschap en het officieuze lied van de VUB.

Hoe oud ook de melodie, het studentenlied is nooit in onbruik geraakt. Meer nog: bij elke poging om de tekst te actualiseren reageerden (oud-)studenten afwijzend. De verbondenheid met de voorafgaande lichtingen studenten en de geschiedenis van de VUB is belangrijk. Bovendien vat de gekende derde strofe het DNA van de VUB’ers van vroeger, nu en straks zo mooi samen.

2013_Lied van geen Taal_Academische Opening_VU

Klassieke afsluiting van elke academische openingszitting

Ieder jaar openen we het academiejaar met een officiële academische openingszitting. Die sluiten we steevast af met het Lied Van Geen Taal. Veel VUB’ers staan dan recht en zingen het lied luidkeels mee. Ook tijdens het Vrijzinnig Zangfeest dat ieder jaar plaatsvindt in december, is het een traditie onder vrijzinnige VUB-studenten.