Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving.

Onderstaande publieke informatie maakt deel uit van het kwaliteitszorgsysteem van de Vrije Universiteit Brussel en werd bekrachtigd door de Academische Raad op 27/02/2023.

Troeven van de opleiding

 • Gedreven en geëngageerd onderwijsteam: er leeft een sterke kwaliteitscultuur bij het onderwijsteam. De opleiding neemt aandachtspunten ter harte en zet actief in op innovatief onderwijs. Studenten ervaren assistenten en docenten als open en toegankelijk.
 • Vinger aan de pols bij alle actoren: het onderwijsteam heeft voeling met de actualiteit binnen het vakgebied en de bredere maatschappij. Dankzij de regelmatige input van studenten, alumni, peers en werkveld wordt de opleiding continu geactualiseerd.
 • Praktijkgericht leren, in het werkveld: via stage en opleidingsonderdelen als ‘Samen leren in detentie’, ‘International Study Field Visit’, ‘Politiestudies’, ‘Kwalitatief Criminologisch Onderzoek’, alsook bij de profielen in de master, leren studenten rechtstreeks in en met het werkveld.
 • De ligging in de hoofdstad Brussel: Brusselse (internationale) instellingen en organisaties bieden heel wat opportuniteiten, waar de opleiding gebruik van maakt. Studenten krijgen een meertalige vorming (Frans en Engels).
 • Aandacht voor communicatie: de opleiding heeft een opleidingsbrede onthaalpagina op het elektronische leerplatform. Studenten vinden er informatie over de opbouw van het programma en kunnen gebruik maken van een discussieforum.
 • Profielen in de master: in de master kiezen studenten twee profielen: ‘Penologie’, ‘Policing and Surveillance’ en/of ‘Jeugdcriminologie’. Hierbij ligt de focus op het verdiepen van kennis en professionele vaardigheden.

 

Ontwikkelkansen

 • Internationale mobiliteit: de opleiding buigt zich over de uitbreiding van het aanbod voor internationale studenten.
 • Administratieve procedures: studenten lopen soms tegen complexe administratieve processen aan en vinden niet altijd zelf hun weg. De opleiding dient blijvend in te zetten op heldere communicatie en ondersteuning.
 • De opleiding gaat na of het aanbod in de bibliotheek kan verruimd worden.

 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

 • Verkorte bachelor: de opleiding past momenteel de inhouden van de instroomtrajecten aan voor studenten met bepaalde vooropleidingen.
 • Continuïteit studentenvertegenwoordiging: de opleiding werkt aan een ondersteuningstraject voor studentenvertegenwoordigers in samenwerking met oud-studentenvertegenwoordigers.
 • Herdenken van het onderwijsmodel: onder impuls van een steeds groeiende studentenpopulatie past de opleiding het onderwijsmodel aan, zonder echter te raken aan de focus op professionele vaardigheden. Hiervoor wordt onder meer een innovatief blended learning model uitgewerkt.
 • Masterproeven: de opleiding werkt een procedure uit voor interuniversitaire benchmarking van masterproeven

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we ook onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we ook met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

 

Kwaliteitscyclus

Elke opleiding doorloopt een zesjaarlijkse cyclus om de onderwijskwaliteit te garanderen. De planning voor deze opleiding wordt in onderstaande tijdslijn weergegeven.

Kwaliteitscyclus