Afstudeerrichting agogische wetenschappen

Educatieve Master in de Gedragswetenschappen: Afstudeerrichting agogische wetenschappen

Masterjaar 1

Verplichte opleidingsonderdelen

Verplichte vakdidactieken/Onderwijstechnologie: je kiest voor 12 ECTS uit onderstaande opties

Masterjaar 2

Verplichte opleidingsonderdelen

Keuze-opleidingsonderdelen: je kiest in totaal voor 45 ECTS aan keuzevakken

Keuze-opleidingsonderdelen profiel leraarschap

Keuze-opleidingsonderdelen profiel cultuur

Keuze-opleidingsonderdelen profiel onderwijs

Keuze-opleidingsonderdelen profiel sociaal

Keuze-opleidingsonderdelen i.f.v. de vakdidactiek Psychologie en pedagogische wetenschappen

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Cultuurwetenschappen

Aanvullende keuze-opleidingsonderdelen

Totaal aantal studiepunten
120