Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving.

Onderstaande publieke informatie maakt deel uit van het kwaliteitszorgsysteem van de Vrije Universiteit Brussel en werd bekrachtigd door de Academische Raad op 23/01/2023.

Troeven van de opleiding

 • Uniek profiel: de opleiding onderscheidt zich van andere opleidingen in Vlaanderen door de unieke combinatie van wiskunde en het hedendaags en alomtegenwoordig toepassingsgebied Data Science.

 • Verschillende doorstroommogelijkheden na de bachelor: studenten kunnen na de bacheloropleiding niet alleen kiezen voor de Master wiskunde, maar kunnen via een samenwerking ook terecht in de International Bachelor YGREC Data Science by Design in Cergy-Pontoise (Parijs), de Educatieve Master wetenschappen en technologie of – mits ze de profielen computerwetenschappen opnemen in de bachelor – de Master ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen.

 • Nauw contact tussen lesgevers en studenten: studenten appreciëren het laagdrempelig en persoonlijk contact met hun docenten en assistenten zeer. De kleinschaligheid maakt het mogelijk om studenten individueel te begeleiden en om flankerende sociale activiteiten te organiseren.

 • Interuniversitair en internationaal: de samenwerking met de Universiteit Antwerpen zorgt ervoor dat de sterke expertise van beide instellingen ingezet kan worden in de masteropleiding. Bovendien kunnen studenten dankzij Erasmusuitwisselingen ook met buitenlandse opleidingen kennismaken. In het kader van de samenwerking binnen EUTOPIA kan dit o.a. zowel in derde bachelor als eerste master met de International Bachelor Ygrec Data Science by Design in Cergy-Pontoise.

 

Ontwikkelkansen

 • Updaten van de communicatie over de opleiding zoals de website, brochure en de opleidingsspecifieke leerresultaten.
 • Nauwer samenwerken met de bedrijfswereld door het aanbieden van stages, het stimuleren van het maken van masterproeven in samenwerking met de bedrijfswereld en/of het oprichten van een industriële adviesraad waarin vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven

  input kunnen leveren over het programma.
 • De opleiding organiseert verschillende activiteiten om meer toekomstige studenten te motiveren voor een opleiding wiskunde. Het evalueren van de effectiviteit van deze activiteiten, die veel inspanningen van de lesgevers vragen, en trachten leerlingen te bereiken die voordien nog niet aan een opleiding wiskunde dachten, is een ontwikkelkans.

 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

 • Nu de bacheloropleiding hervormd is naar een Bachelor wiskunde en Data Science, wil de opleiding het toepassingsgebied Data Science ook prominenter aanwezig maken in de masteropleiding. De opleiding is momenteel deze curriculumhervorming aan het uitdenken, waarbij ook onderzocht wordt of er vakken met andere partners uitgewisseld kunnen worden.
 • Aan de hand van een werkveldbevraging zal de opleiding de integratie van het toepassingsgebied Data Science in de opleidingen aftoetsen aan de verwachtingen vanuit het werkveld.
 • Om drop-out te beperken, probeert de opleiding instromende studenten zo goed mogelijk te monitoren en de opleiding nog meer af te stemmen op het wiskundeonderwijs in het secundair. Zo speelt de VUB een trekkende rol in de ontwikkeling van de centrale toetsen in

  het secundair onderwijs en werkt de opleiding mee aan het opstellen van de starttoetsen die van instromende studenten worden afgenomen. Bovendien zal de opleiding didactische manieren onderzoeken om de overstap tussen het secundair onderwijs en de opleiding te vergemakkelijken.

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

Als universiteit bieden we onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over hun opleiding tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze docenten en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Om steeds de vinger aan de pols te houden, bevragen we regelmatig onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland. Elke zes jaar vindt een Peer Review plaats waarbij een panel van experten sterktes bevestigt en aanbevelingen kan formuleren. Tot slot maakt de Kwaliteitsraad Onderwijs een finale beoordeling in een Borgingsbesluit.

 

Kwaliteitscyclus

Elke opleiding doorloopt een zesjaarlijkse cyclus om de onderwijskwaliteit te garanderen. De planning voor deze opleiding wordt in onderstaande tijdslijn weergegeven.

Kwaliteitscyclus Wiskunde