VUB-professor Cornelis J. Schilt nodigt internationale topwetenschappers uit die ons mee terugnemen in de tijd en stil blijven staan bij de ontwikkeling van onze kennis in verschillende vakdomeinen: geschiedenis, filosofie, kunstwetenschappen, natuurwetenschappen, geneeskunde, artificiële intelligentie, noem maar op. 

In 2024 nodigt hij ook filosofe en auteur Alicja Gescinska uit. Zij gaat in dialoog met de topwetenschappers en daagt hen uit om hun historische kijk op kennis te vertalen naar de samenleving vandaag. Welke lessen trekken we uit het verleden? Welke denkwijzen en ideeën uit het verleden zouden we beter opnieuw introduceren? 

Wetenschapper kijkt naar ijsberg

14 februari 2024 | Wetenschap in een veranderend klimaat

Hoe beïnvloedt de geschiedenis onze kennis over de klimaatverandering vandaag? Hoe beïnvloeden culturen, ideeën, overtuigingen en intellectuele stromingen de manier waarop we klimaatverandering begrijpen, interpreteren en erop reageren? Amerikaans professor en wetenschapshistoricus Jan Golinski neemt ons mee terug in de tijd en plaatst onze kennis over klimaatverandering in een historisch en internationaal perspectief.

Lees meer over deze lezing

Persoon gooit mondmasker weg

28 februari 2024 | De prijs van vrijheid: wat we leren van Covid-19 en andere pandemieën

Van de builenpest in de middeleeuwen en HIV in de jaren ’80 tot de coronapandemie in de jaren 2020. De rol van epi- en pandemieën in onze wereldgeschiedenis is nauwelijks te overschatten. Ze hadden en hebben grote gevolgen voor mens en samenleving. Preventieve maatregelen en veiligheidsprotocollen moeten voorkomen dat ziektes zich verder verspreiden, maar beperken tegelijkertijd de vrijheden van de mensen die ze beschermen. Wat is veroorloofd en wat is overroepen? 

Lees meer over deze lezing

AI

13 maart 2024: AI, vloek of zegen?

In een wereld waar Kunstmatige Intelligentie (AI) niet meer weg te denken is, staan we op het kruispunt van ongekende mogelijkheden en uitdagingen. Van revolutionaire doorbraken in de medische wereld tot de ethische dilemma's van een door technologie gedomineerde toekomst - de impact van AI is overal. Het is hoog tijd voor een open dialoog over de richting die we opgaan. 

Lees meer over deze lezing.

 

Stilleven van middeleeuwse maaltijd

27 maart 2024 | Voedselgeschiedenis als geschiedenis van kennis

Voedsel en eten bestuderen we binnen de antropologie al sinds de 19e eeuw. Tegenwoordig kijkt men in voedselstudies kritisch naar voedsel en hoe dit past binnen wetenschap, kunst, geschiedenis en samenleving. Deze studies zijn veelzijdig en experts gebruiken diverse methoden voor hun onderzoek. Ze focussen vaak op etnografie, de geschiedenis van specifieke producten, de invloed van voedsel op sociale verandering, voedselonzekerheid, en de rol van voedsel in onze identiteit.

Lees meer over deze lezing.

De wereld heeft je nodig

Dit initiatief maakt deel uit van het publieksprogramma van de VUB: een programma voor iedereen die vindt dat het anders kan in de wereld en gelooft dat wetenschappelijke inzichten, kritisch denken en dialoog een belangrijke eerste stap zijn om je stempel te drukken op jouw omgeving en de wereld. 

Als Urban Engaged University wil de Vrije Universiteit Brussel een drijvende kracht van verandering in de wereld te zijn. Met ons academisch onderwijs en ons innovatief onderzoek dragen we bij aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en drukken we mee onze stempel op de toekomst.

Creëer mee(r) impact

Cornelis J. Schilt

Over professor Cornelis J. Schilt

Professor Cornelis J. Schilt is historicus en kennisfilosoof, gespecialiseerd in Renaissance, vroegmoderne kennisvorming in het algemeen en het leven en de geschriften van Isaac Newton in het bijzonder. In 2022 ontving hij een prestigieuze ERC-startbeurs. Daarmee startte hij het project VERITRACE waarin hij onderzoekt wat de invloed is van oude wijsheidsgeschriften op de ontwikkeling van de vroegmoderne natuurfilosofie.

PACT-curator Alicja Gescinska tijdens de opening in Flagey

Over Alicja Gescinska

Alicja Gescinska is gastcurator van PACT, de Pauwels Academy of Critical Thinking van de VUB. Alicja is een Pools-Belgische filosofe, schrijfster en dichteres en niet meer weg te denken uit het publieke debat in Vlaanderen en daarbuiten. Ze schreef tal van bekroonde boeken, maakte tv-programma’s en is Fellow van de VUB. Haar publicaties getuigen van een groot humanistisch engagement en vooral van een groot geloof in de waarde van het vrije denken en de vrije meningsuiting.