logo

Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde - Elektrotechniek

Ben je gefascineerd door de werking van motoren, elektrische auto’s, vliegtuigen, spaceshuttles, robots of artificiële spieren? Wil je voorbereid zijn op een internationale werkomgeving? Wil je meebouwen aan een betere wereld met schonere en duurzamere technologieën?

Ben Lotry, Student Ingenieurswetenschappen

Ben Lotry gaat voor de kleinere groepen, de studiebegeleiding op maat en het betere contact met proffen en assistenten. Maar ook Brussel zelf heeft naar zijn smaak heel wat meer te bieden dan mensen vaak denken.

"Mensen vragen mij wel eens of ik geen spijt heb dat ik aan de Vrije Universiteit Brussel ben komen studeren. Brussel was indertijd geen evidente keuze voor mij. Het grootste deel van mijn vriendenkring bleef in Antwerpen, of trok richting Gent om te studeren, want Gent, ja dat was studeren (en studentenleven). En hoewel ik het contact met de vrienden van vroeger wel eens mis, heb ik absoluut geen spijt dat ik hier studeer en niet ginder. Waarom dan wel?

Zeer simpel: ten eerste (op studiegebied) zijn er op de Vrije Universiteit Brussel kleinere groepen, met andere woorden studiebegeleiding op maat en een beter contact met professoren en assistenten.

Ten tweede (op studentikoos gebied, ook niet onbelangrijk) heeft Brussel veel meer te bieden dan de meeste (jonge) mensen denken: ook hier zijn er cantussen, td’s en cafés.

Dat het allemaal wat kleinschaliger is dan op de andere grote Vlaamse universiteiten doet niets af aan de pret die er beleefd wordt, integendeel zelfs. In plaats van besloten cantussen, hebben wij vooral open cantussen, waardoor het contact met andere richtingen en faculteiten veel beter is dan in eender welke andere studentenstad. In plaats van mega-TD’s waar je amper iemand (her)kent, zijn er in Brussel TD’s op studentenmaat, waar je echte vrienden maakt en of dat nog niet genoeg is, halen we ook regelmatig de band aan met onze Franstalige collega’s op de ULB, over verruiming gesproken ... In plaats van ingewanden en bijtende producten op een doop hebben wij (oh ja, ook hier kennen we de studentendoop) een eigen visie omtrent het opnemen van nieuwe studenten in ons midden.

Het grote verschil is dat Leuven en Gent steden zijn (of dat denken ze toch), waar ook studenten rondlopen, terwijl Etterbeek leeft door de studenten en eraan aangepast is, hoewel we zo dicht bij de echte stad Brussel zitten. En dat maakt het zo fijn, want bij ons krijg je geen nummer, tenzij aan de vestiaire."

Faculteit


Ingenieurswetenschappen

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

Studiepunten

SP (Studiepunt): een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Leerresultaten

Het programma beoogt om de houders van een academisch bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van deze opleiding? Lees er hier meer over.

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobuitwegen

Als Master in de Ingenieurswetenschappen en de titel Burgerlijk Werktuigkundig- Elektrotechnisch Ingenieur er bovenop, liggen alle wegen voor je open om een boeiende loopbaan uit te bouwen in de meest diverse maatschappelijke sectoren.

Sectoren

Typische sectoren waar een ingenieur werktuigkundeelektrotechniek zijn gading vindt, zijn:

  • de mechanica- en elektriciteitssector
  • de metaalsector
  • de sector automatisering
  • de automobiel- en transportsector

maar ook de dienstensector, studiebureaus, het onderwijs, de openbare diensten en de ICTsector

Brede vorming is troef op arbeidsmarkt

Dit is slechts een greep uit de brede waaier van sectoren waar afgestudeerden van de Vrije Universiteit Brussel terecht komen. Uit zowel intern als extern onderzoek blijkt dat een werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur van de Vrije Universiteit Brussel makkelijk werk vindt, tevreden is over zijn functie en gewaardeerd wordt door het beroepsveld. Dankzij een brede vorming maak je een vlotte overstap naar de arbeidsmarkt.

Functies

De tewerkstellingsector is één zaak, maar de functie die je uitoefent bepaalt de aantrekkelijkheid van de job. Ingenieurs hebben een leidinggevende, technische en/of onderzoeksfunctie, steeds met verantwoordelijkheid. Ben je een denker en bouw je graag modellen dan is proces- en systeemontwikkelaar misschien een goede optie. Coach je graag een team van mensen dan kan de onderhouds- of productieafdeling je interesseren. Lig je liever aan de basis van nieuwe ontwikkelingen? Bij de onderzoeksafdeling van een bedrijf of in een onderzoeksinstelling zal je zeker je gading vinden.

Careercenter


Individueel advies rond cv’s, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!

Check de website

Doctoreren?


VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

Dr in spe

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Een vliegende start

De lessen van academiejaar 2017-2018 starten in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Internationale kansen

Vanaf academiejaar 2011-2012 wordt de Master georganiseerd samen met de Franstalige zusteruniversiteit ULB in het kader van Brussels Faculty of Engineering (Bruface, zie ook www.bruface.be). Een deel van de cursussen wordt dan in het Engels gedoceerd. Daarenboven is er ook een volledig Engelstalig programma dat vooral bedoeld is voor buitenlandse studenten. Je komt dus in een internationale omgeving terecht met alle voordelen vandien en gelegenheid om je talen bij te spijkeren.

Binnen deze opleiding kan je op uitwisseling naar:

België

Duitsland

Frankrijk

Griekenland

Hongarije

Italië

Portugal

Slovenië

Zweden

Zwitserland 

Voor een actueel en gedetailleerd overzicht van alle EU en non-EU bestemmingen binnen de exchange programma’s, contacteer exchange.outgoing@vub.ac.be

Studiegeld

Het studiegeld voor een voltijdse masteropleiding bedraagt € 890/jaar. Het studiegeld varieert naar gelang het aantal opgenomen studiepunten (ECTS) en het al dan niet verkrijgen van een studiebeurs. Een gedetailleerd overzicht van de studiegelden per opleiding kan je hier raadplegen.