logo

Toegepaste Informatica

Deze wetenschappelijke, maar eerder toepassingsgerichte eenjarige masteropleiding heeft tot doel informatici aan te leveren die hun informaticakennis en – kunde op een innovatieve wijze kunnen toepassen in andere takken van de wetenschap, industrie of maatschappij. De aandacht gaat naar de informatica-aspecten van Data Science en Big Data toepassingen. Heb je een professioneel bachelordiploma in de Toegepaste Informatica dan kan je via een schakelprogramma toegang krijgen tot deze master. Universitair opgeleide informatici zijn zowel praktisch als wetenschappelijk onderlegd. Met de academische vorming krijg je een dieper inzicht in de algemene kenmerken en theoretische achtergronden van software concepten en technologieën. En je neemt zelf deel aan wetenschappelijk onderzoek.

Theoretische kennis omzetten in de praktijk

De masteropleiding Toegepaste Informatica biedt een stevige theoretische basis met talrijke gelegenheden (opdrachten, projecten, stage, ...) om je theoretische kennis in de praktijk om te zetten.

Je krijgt de mogelijkheid om je kritisch en creatief denken te ontwikkelen. Tevens is het een up-to-date programma met oog voor de nieuwste technologische ontwikkelingen. Je stage en masterproef doe je bij voorkeur in een bedrijfscontext, waardoor je onderzoek naar relevante, originele en innoverende ICT-oplossingen kan combineren met de praktijktoepassing. Bovendien is er de gelegenheid om een deel van je programma in het Engels te volgen.

De Master of Science in de Toegepaste Informatica wordt zowel in dagonderwijs als in avondonderwijs ingericht.

Rik, Student Computerwetenschappen, een van de Student Ambassadors

"Studeren aan de universiteit alleen maar theorie zonder praktijk? Niet bij ons: bij Computerwetenschappen toetsen we de theorie steeds opnieuw aan de praktijk. Algoritmen en datastructuren, of discrete wiskunde klinken misschien niet als muziek in je oren, maar worden heel boeiend wanneer je de toepassingen ervan gaat inzien en mag uittesten.

Bovendien vind ik het belangrijk dat je altijd bij een prof terecht kan met vragen of dat die openstaat voor discussie. De opleiding Computerwetenschappen aan de VUB geeft mij dit allemaal en dat in combinatie met studeren in deze bruisende stad."

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

VUB in de media

Voor al het VUB nieuws en de ontwikkelingen op onze campus, neem zeker eens een kijkje op onze nieuwspagina vubtoday!

Events

Meer events
donderdag 20 januari, 14:00

Multistakeholderism in the European Union’s Trade Policy-Making

Doctoraatsverdediging van Diana Potjomkina voor het behalen van de academische graad van Doctor in de politieke wetenschappen met het proefschrift getiteld ‘Multistakeholderism in the European Union’s Trade Policy-Making’....

Doctoraatsverdediging van Diana Potjomkina voor het behalen van de academische graad van Doctor i...

donderdag 20 januari, 17:00

Improving human-robot interaction through empathy and transparency

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Sciences of Mrs. Elahe Bagheri. Please find attached the invitation.

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Scie...

vrijdag 21 januari, 12:00

Opleidingsintervisie

In kleine groep (max. 5 deelnemers) wordt tijdens de opleidingsintervisie gestructureerd en onder begeleiding uitgewisseld rond thema's die u zelf aandraagt. U leert met en van collega's rond moeilijkheden die ieder van u dagelijks tegenkomt bij het opleiden op de werkvloer. Open ...

In kleine groep (max. 5 deelnemers) wordt tijdens de opleidingsintervisie gestructureerd en onde...

zaterdag 22 januari, 14:00

Songing with our Ancestors: Voice Workshop with Johanna Peine and TOI

How much of jellyfish, fish or amphibian is still present in the human body and voice? In this workshop we try to get to the bottom of this question by exploring the movements of early phylo- and ontogenesis in connection with the sound of our voice. According to the phoniatrist J....

How much of jellyfish, fish or amphibian is still present in the human body and voice? In this wo...

zaterdag 22 januari, 20:00

Songing with our Ancestors: Live Radio Session with Peggy Pierrot

Live radio session with writer, radio dj and educator Peggy Pierrot.

Live radio session with writer, radio dj and educator Peggy Pierrot.

dinsdag 25 januari, 16:00

Online infosessie voor leerkrachten

 

 

dinsdag 25 januari, 20:00

Hydrofeminisms

The ocean holds numerous stories of kinship between the human and the more-than-human. One of those stories tells of the ancient oceanic ancestors of our present-day (human) bodies of water. Traces of many of those ancestors, such as the amoeba or the jellyfish, are still present...

The ocean holds numerous stories of kinship between the human and the more-than-human. One of tho...

woensdag 26 januari, 17:00

Chasing microns in rotor dynamics: An alternative take on the automatic ball balancer

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Sciences of Mr. Gabriël Van De Velde. Please find attached the invitation.

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Scie...

De nadruk ligt op de informatica-aspecten van Data Science en Big Data toepassingen.

Een universitaire informatica-opleiding

De masteropleiding Toegepaste Informatica biedt een stevige theoretische basis met talrijke gelegenheden om je theoretische kennis in de praktijk toe te passen (opdrachten, projecten, stage, ...). Je wordt gestimuleerd om kritisch en creatief te denken aan de hand van een up-to-date programma met oog voor de nieuwste technologische ontwikkelingen. Je kan je masterproef maken in een bedrijfscontext en we bieden je daarvoor, in samenwerking met bedrijven, uitdagende onderwerpen aan. 

60 ECTS

Het programma van onze 1-jarige (60 ECTS) Master of Science in de Toegepaste Informatica richt zich vanaf 2020-2021 op de info​rmatica-aspecten van Data Science en Big Data toepassingen. Het vernieuwde programma bestaat uit 48 ECTS aan verplichte kernvakken, en 12 ECTS aan vrij te kiezen keuzevakken. 

Methoden van Wetenschappelijk Onderzoek

Deze cursus geeft een inleiding van de basis van de wetenschappelijke methodes: hoe wetenschappers voorkomen dat ze het wiel opnieuw uitvinden, hoe voorkomen zichzelf voor de gek te houden en hoe ze voorkomen dat onbetrouwbare en foute resultaten verspreid worden. De cursus wordt geëvalueerd met een aantal praktische uitdagingen voor de studenten.
Schaalbare Datamanagementsystemen
In de cursus Scalable Data Management Systemen bestuderen we systemen en algoritmen die ontwikkeld zijn voor het ondersteunen van data intensieve toepassingen op schaal. De cursus volgt een principiële aanpak en behandelt aspecten van gedistribueerde databanken, MapReduce afgeleiden, en andere relevante systemen. De cursus focust onder meer op uitdagingen rond gegevens partitionering, gedistribueerd query plannen en schaalbare transactieverwerking.
Information Retrieval en Data Mining
Information Retrieval omvat de theorie en de praktijk van het zoeken naar en het doorzoeken van documenten, zoals bijvoorbeeld gebruikt door Google. Het is gerelateerd aan Data Mining, de theorie en de praktijk van het automatisch begrijpen van de structuur van data. Deze gecombineerde cursus behandelt onderwerpen gaande van praktische problemen zoals het ruimte-efficiënt indexeren van massale gegevensbanken, tot het bepalen van het belang van woorden en andere vormen van semantiek in gestructureerde en ongestructureerde documenten. 
Informatievisualisatie
Dit vak bespreekt verschillende visualisatietechnieken ter ondersteuning van de exploratieve analyse van grote datasets. De theorie behandelt specifieke elementen van menselijke perceptie, aspecten van de kleurtheorie, en verschillende ontwerpprincipes en interactietechnieken voor mens-in-de-lus data-exploratie, geïllustreerd aan de hand van verschillende case studies. De theorie wordt toegepast en verder verdiept in een groepsopdracht waarbij interactieve visualisatieoplossingen voor grote en complexe datasets ontworpen en geïmplementeerd worden.
Cloud Computing and Big Data Processing
Cloud Computing en Big Data Processing is een geavanceerde tweedelige cursus die de basisconcepten en -technieken van deze domeinen introduceert en het gebruik ervan binnen gerelateerde raamwerken en hulpmiddelen motiveert en illustreert. Onderwerpen voor cloud computing zijn beveiliging, consistentie, reactiviteit en decentralisatie (blockchain). Big Data Processing-onderwerpen omvatten cluster computing, fouttolerantie en gegevenslocaliteit, partitionering en streaming. Kennis van JavaScript en Scala is een pluspunt.
Statistical Foundations of Machine Learning
Deze cursus behandelt de basisconcepten van statistisch machinaal leren. De volgende onderwerpen worden besproken: wat is een goed geformuleerd leerprobleem, is machinaal leren van het probleem wel mogelijk? Wat is het verschil tussen trainen en testen, en fouten en ruis? Hoe kunnen we veilig veralgemenen? Op het vlak van technieken bekijken we oa. Lineaire modellen, Neurale netwerken, Support vector machines, Kernel methoden, Bayesiaans machinaal leren, en Causaliteit.
Masterproef Toegepaste Informatica
Studenten ontwikkelen, publiceren, en verdedigen een originele bijdrage tot het domein van Computerwetenschappen in het algemeen en tot de daarin gekozen specialisatie in het bijzonder. Zij kunnen het onderwerp vrij bepalen in samenspraak met een promotor van het departement. Hiertoe wordt een lijst van aanbevolen onderwerpen gecommuniceerd.

Volgende keuzevakken kunnen vrij gekozen worden:

Software Architecturen
Dit vak behandelt het ontwerp en de implementatie van grootschalige softwaresystemen die wereldwijd opereren met duizenden concurrente gebruikers. We bespreken architecturale patronen en tactieken om kwaliteiten te realiseren zoals reactiviteit (tijdig reageren op invoer), weerbaarheid (herstellen van onverwachte falingen), en elasticiteit (reageren op variaties in belasting). We illustreren deze patronen aan de hand van frameworks voor de programmeertaal Scala, waarvan de relevante eigenschappen eerst overlopen worden.
Security in Computing
Dit vak geeft een inleiding tot computerbeveiliging. Eerst wordt een conceptueel kader gegeven en een overzicht van het veld. Vervolgens zoomt het vak in op enkele belangrijke deeldomeinen. Enkele van deze deeldomeinen zijn cryptografie, beveiliging van geheugenbeheer in onveilige programmeertalen, beveiliging van webapplicaties, capability-gebaseerde beveiliging en beveiligingsprimitieven op de hardware-software interface.
Natural Language Processing
In dit vak bouw je intelligente systemen die in staat zijn via natuurlijke taal te interageren met hun omgeving. Het fundamentele idee erachter is dat de betekenis van een uitdrukking in natuurlijke taal gemodelleerd kan worden als een uitvoerbaar programma. Studenten krijgen de nodige achtergrond en vaardigheden om een uitdagend onderzoeksproject aan te kunnen in het domein.
Declaratief Programmeren
Declaratief programmeren omvat het specificeren van de invoer-uitvoerrelatie die een gebruiker nodig heeft uit zijn programma, terwijl, voor zover mogelijk, de feitelijke uitvoeringsmethode aan de compiler wordt overgelaten. In deze praktische cursus wordt constraint logic programming diepgaand bestudeerd, zowel vanuit theoretisch als praktisch perspectief. De logische programmeertaal Prolog wordt in detail behandeld, vanuit een historisch perspectief dat je voorbereidt op blootstelling aan logische programma's in de industrie, tot de laatste ontwikkelingen in constraint logic programming en numerieke constraint satisfaction.

Volgende keuzevakken, bedoeld om eventuele lacunes uit een bacheloropleiding op te vullen, kunnen eveneens opgenomen worden mits goedkeuring van de examencommissie:

Higher Order Programming
Dit is een ondersteunende cursus in functioneel programmeren die speciaal is ontworpen voor studenten die al goed kunnen programmeren in een mainstream taal met beperkte functionele kenmerken (bijv. Java, C #, Python, ...).
Technieken van de Artificiële Intelligentie
Deze cursus introduceert een reeks fundamentele technieken in Artificiële Intelligentie (AI). Je leert over AI-agenttheorie, kennisrepresentatie, bewijs en inferentie (zowel logisch als statistisch), lokale en wereldwijde zoektechnieken inclusief genetische algoritmen, decision tree learning en neurale netwerken. Tijdens de cursus bouw en gebruik je een klein AI-systeem.
Parallelisme en Distributie
Dit vak biedt een algemene inleiding tot fundamentele onderwerpen binnen parallelisme en distribute. In het eerste deel worden concepten uit concurrentie en parallelisme geïntroduceerd, zoals multi-threading en mutual exclusion of shared-memory fork-join parallelism. In het tweede deel worden gedistribueerde systemen geïntroduceerd, met een focus op gevestigde modellen zoals client-server en peer-to-peer en programmeerabstracties voor inter-process communicatie.
Bedrijfsstage Toegepaste Informatica
De bedrijfsstage biedt de student de mogelijkheid om op een begeleide manier kennis te maken met het beroepsleven en de opgedane academische kennis toe te passen in de praktijk. De opdracht die tijdens de stage wordt uitgevoerd moet overeenkomen met het werk van een universitaire informaticus en kan gezien worden als voorbereiding op of gecombineerd worden met de masterproef.

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van deze opleiding? Lees er hier meer over.

Het programma beoogt om de houders van een academisch bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Het programma beoogt om de houders van een professioneel bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Schakel- en voorbereidingsprogramma's

Heb je een diploma academische bachelor in de Computerwetenschappen of in de Informatica op zak? Dan wordt je rechtstreeks toegelaten tot de master.

Anders krijg je toegang tot de master na een 1-jarig schakelprogramma of na een 1-jarig voorbereidingsprogramma. De vakken in deze programma's zijn afhankelijk van je vooropleiding. Onze academische bachelor (180 ECTS) kent namelijk vier soorten van vakken: fundamentele vakken Computerwetenschappen, technologische vakken Computerwetenschappen, basisvakken uit de Wetenschappen (voornamelijk wiskunde), en verbredende vakken. 

Onze schakelprogramma (59 ECTS) bestaat vooral uit de fundamentele vakken Computerwetenschappen en de basisvakken uit de wetenschappen. Deze komen immers vrijwel niet voor in de professionele bacheloropleiding Toegepaste Informatica. Voor onze voorbereidingsprogramma's (60 of 65  ECTS) deden we een gelijkaardige oefening. In hun curricula zal je enkel de vakken terugvinden  die onvoldoende aan bod komen in de bacheloropleidingen Industriële Wetenschappen, Ingenieurswetenschappen, Wetenschappen, of (Toegepaste) Economische Wetenschappen. 

Lees hier meer over onze schakel- en  voorbereidingsprogamma's

Ook in avondonderwijs

Onze 1-jarige master in de Toegepaste Informatica wordt zowel in dagonderwijs als in avondonderwijs aangeboden. Hetzelfde geldt voor de gekoppelde schakel- en voorbereidingsprogramma's. Op deze manier krijgen werkende studenten ook de mogelijkheid het masterdiploma te behalen. 

Lees hier meer over de praktische organisatie van ons avondonderwijs.  

Overzicht

Hieronder vind je een overzicht van alle schakel- en voorbereidingsprogramma's die toegang geven tot de Master in de Toegepaste Informatica of de Master Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen.

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobuitwegen

Met een universitair diploma Toegepaste Informatica kan je alle kanten op. Je kan werken in een van de vele softwarebedrijven, maar ook in de informaticaafdeling van bedrijven waarvan de kerntaken zich niet in de informatica bevinden zoals banken, verzekeringsmaatschappijen of in de industriële sector, gezondheidszorg, transport, overheidsdiensten, ... Typische benamingen van jobs voor een universitair geschoolde informaticus zijn:

 • De ICT-consultant analyseert concrete problemen bij bedrijven en overheidsinstellingen, en stelt een nieuw project voor als oplossing of brengt aanpassingen aan een bestaand ICT project. Organisatorische processen worden op die manier verbeterd en vaak vereenvoudigd.
 • De ICT-analist bestudeert tijdens de voorstudie van een ICT project de behoeften van de klant en zet deze om in een plan voor een concrete oplossing, inclusief een raming van de benodigde inspanningen en kosten. Vaak werken zij in tandem met de architect.
 • De ICT-architect tekent de blauwdrukken voor de software-oplossing uit. Dit werk is te vergelijken met dat van een bouwkundig architect, die de technische en de functionele structuur van een gebouw uittekent.
 • De ontwikkelaar verfijnt en vertaalt de blauwdrukken voor de software-oplossing naar een programma, vaak in team- verband met meerdere ontwikkelaars.
 • De databasemanager is verantwoordelijk voor het ontwerp en het beheer van de databanken in het ICT project, met een nadruk op het vrijwaren van de efficiëntie van opvragingen en de veiligheid van de opgeslagen gegevens.
 • De webspecialist is gespecialiseerd in ICT projecten met webgebaseerde software-oplossingen, zoals portalen, e-commerce systemen, e-government systemen, en e-learning systemen.
 • De projectmanager is verantwoordelijk voor de algemene opvolging van het ICT project, zoals het contact met de klant en de leveranciers, de coördinatie van alle medewerkers, en het respecteren van het lastenboek en de deadlines.
 • De data scientist analyseert gegevens teneinde er inzichten uit te distilleren, en combineert daarbij technieken uit de computerwetenschappen en de statistiek. Deze technieken vinden alsmaar vaker commerciële toepassingen, alsook in tal van andere vakgebieden zoals bio-informatica.
 • De onderzoeker draagt bij tot de vooruitgang van de computerwetenschappen. Het vakgebied is nog in volle ontwikkeling en er is geen gebrek aan uitdagingen. Als onderzoeker kan men aan de slag aan een universiteit, in een onderzoeksinstituut, of in een bedrijf met een onderzoeksafdeling.

Werken of studeren?

Studeren is niet langer beperkt tot één fase in het leven. De VUB heeft daarom een groot aanbod van opleidingen die je kan combineren met een baan. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in je vakgebied en je toekomst gaaf houden? Kies voor de combinatie ‘Werken en studeren’ aan de VUB.

Eigen zaak of liever voor de klas?

Een eigen zaak opstarten behoort eveneens tot de mogelijkheden. Je kan je opleiding ook aanvullen met de lerarenopleiding, zodat je les kunt geven in het reguliere onderwijs (secundair en hoger onderwijs) of in het bedrijfsleven.

Careercenter


Individueel advies rond cv’s, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!

Check de website

Doctoreren?


VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

Dr in spe

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Stijn, Student computerwetenschappen

Stijn houdt van logisch nadenken

"De opleiding Computerwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel is gewoon de beste en leukste opleiding in Vlaanderen. Ik was goed in wiskunde, wou wel iets wetenschappelijk doen. Bij informatica komt heel wat logisch nadenken kijken. Je kan er constructief problemen mee oplossen en je krijgt onmiddellijk feedback over je werk. Het vakgebied blijft ook razendsnel evolueren, alles moet sneller en krachtiger."

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Een vliegende start

We verwelkomen nieuwe studenten graag tijdens de onthaalweek midden september. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Studiepunten

SP (Studiepunt): een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

TOELATINGSVOORWAARDEN

Rechtstreekse toelating

 • Bachelor of Science in de Computerwetenschappen
 • Bachelor of Science in de Informatica
 • Bachelor of Science in de Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen

Toelating na Schakelprogramma (59 SP)

 • Bachelor in de Toegepaste Informatica
 • Bachelor in de Multimedia en Communicatietechnologie

Toelating na Voorbereidingsprogramma (59 SP)

 • Bachelor of Science in de Industriële Wetenschappen
 • Bachelor of Science in de Ingenieurswetenschappen

Bachelors of Science in de Industriële Wetenschappen: Elektronica-ICT kunnen een aanvraag indienen om rechtstreeks tot de masteropleiding toegelaten te worden.

Toelating na Voorbereidingsprogramma (65 SP)

 • Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen, Chemie, Fysica (en Sterrenkunde), Geografie, Geologie, of Wiskunde
 • Bachelor of Science in de (Toegepaste) Economische Wetenschappen of Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur

Alle programma's kan je in dagonderwijs volgen. Het schakel-, voorbereidings- en masterprogramma worden bovendien ook in avondonderwijs aangeboden zodat studenten die al werken ook de mogelijkheid hebben het masterdiploma te behalen.
Voor een overzicht van onze overige opleidingen Computerwetenschappen (bachelor, master en bijhorende schakel- en voorbereidingsprogramma's) kunt u terecht op de pagina van het domein Computerwetenschappen.

Studiegeld

Het studiegeld voor een voltijdse masteropleiding bedraagt € 890/jaar. Het studiegeld varieert naar gelang het aantal opgenomen studiepunten (ECTS) en het al dan niet verkrijgen van een studiebeurs. Een gedetailleerd overzicht van de studiegelden per opleiding kan je hier raadplegen.

Meer info over inschrijven

Klik hier