logo

Info over dienstverlening aan derden

De Vrije Universiteit Brussel : Thuis in Brussel

Brussel is een stad waar altijd wel iets te beleven valt. De Vrije Universiteit Brussel, voor wie Brussel een natuurlijke biotoop vormt, ziet het als haar plicht om actief mee te werken aan dit bruisende Brussel.

Zo draagt de Vrije Universiteit Brussel bij aan de uitbouw van een kwalitatief hoogstaand netwerk van Nederlandstalige maatschappelijke voorzieningen. Nederlandstalige (en Franstalige) Brusselaars en pendelaars kunnen op de campussen terecht voor infrastructuur voor evenement

en, sportfaciliteiten, culturele evenementen, en gezondheidszorg. Het UZ Brussel in Jette speelt hierin trouwens een voortrekkersrol als enige Nederlandstalige ziekenhuis in Brussel.

De nauwe betrokkenheid van de Vrije Universiteit Brussel bij Brussel vertaalt zich ook naar het academische niveau. De Vrije Universiteit Brussel verricht onderzoek naar de Brusselse problematiek en organiseert activiteiten die aansluiten bij het (culturele) leven in de hoofdstad.
Het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum BRIO is hier een mooi voorbeeld van.

Ook via de Wetenschapswinkel onderhoudt de Vrije Universiteit Brussel een nauwe band met wat er leeft en beweegt in de (Brusselse) samenleving.

Met ruim 6.400 personeelsleden (inclusief UZ Brussel) en ruim 12.500 studenten speelt de Vrije Universiteit Brussel een cruciale rol in het benadrukken van de Vlaamse aanwezigheid in Brussel, hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa.

Nuttige links