logo

In 2019-2020 vieren ULB en VUB een dubbele verjaardag: 185 jaar samen, 50 jaar samenwerken. We vieren dit graag samen met u tijdens onze gemeenschappelijke academische openingszitting op vrijdag 20 september 2019.

L’Université libre de Bruxelles en de Vrije Universiteit Brussel hebben een gemeenschappelijke oorsprong die teruggaat tot 1834, het jaar waarin Université libre de Belgique werd opgericht door Pierre-Théodore Verhaegen. In 1842 werd deze universiteit omgedoopt tot Université libre de Bruxelles (ULB), een universiteit die onafhankelijk was van kerk en staat. Toen de Vrije Universiteit Brussel (VUB) zich op 1 oktober 1969 afsplitste – na die memorabele zomer met de eerste mens op de maan, de eerste Tour van Eddy Merckx en de laatste zonnige dagen van The Beatles – was de universiteit beslist geen pasgeborene, maar al een flink uit de kluiten gewassen hoofdstedeling. Ze was immers geleidelijk en gestaag gegroeid in de moederschoot van de ULB.

In 2019-2020 vieren we daarom een dubbele verjaardag: 185 jaar samen, 50 jaar samenwerken. In het buitenland ontmoeten we geregeld mensen die ULB en VUB nog altijd voor één universiteit aanzien. En het moet gezegd, de band tussen beide vrije universiteiten is nog nooit zo hecht geweest en onze doelstellingen lopen parallel.

Samen zijn we vandaag meer dan ooit verbonden met Brussel. Ons hyperdivers en meertalig stadsgewest is een gedroomd living lab waar we onze studenten en onze onderzoekers maximaal gebruik van laten maken. Die aanpak hebben we weKONEKT.brussels genoemd.

De twee vrije universiteiten kunnen alleen maar vrij zijn als ze ook sterk staan. En dat is de verdienste van ontzettend veel mensen. Vele honderden professoren en beleidsmakers, vele duizenden wetenschappers en ondersteunende collega’s, vele tienduizenden studenten en alumni. In dit feestjaar willen we hen allemaal zoveel mogelijk samenbrengen.

De academische opening op vrijdag 20 september is het startschot. Samen heffen we het glas op wat we verwezenlijkt hebben. Op het vrij onderzoek. En op de toekomst!

---

In 2019-2020, ULB and VUB celebrate a double anniversary: 185 years together, 50 years of collaboration. We would like to celebrate this with you during our joint academic opening ceremony on Friday 20 September 2019.

The Université libre de Bruxelles and Vrije Universiteit Brussel have shared origins that go back to 1834, the year that Théodore Verhaegen established the Université libre de Belgique. In 1842, it was renamed the Université libre de Bruxelles (ULB), an institution independent of church and state.

When the Vrije Universiteit Brussel (VUB) broke away on 1 October 1969 – after that memorable summer that saw man walk on the moon, the first Tour de France win for Eddy Merckx (later to become an honorary VUB doctor) and the halcyon days of The Beatles – the university was no newcomer but an established metropolitan institution. VUB had grown steadily as part of the Université libre de Bruxelles.

So in 2019-2020 we’re celebrating a double anniversary:185 years together, 50 years of collaboration.

We often meet people in other countries who still regard ULB and VUB as one university. And it must be said, the link between our two universities has never been so strong, with our aims running in parallel.

Today we are also more connected than ever to Brussels. Our diverse and multilingual city is a dream living lab that we encourage our students and researchers to make the most of. We call this approach weKONEKT.brussels.

The two independent universities can only be independent if they are also strong. And that is down to a huge number of people. Hundreds of professors and policymakers, thousands of scientists and support staff, tens of thousands of students and alumni. In this festive year, we want to bring them all together, starting at the academic opening ceremony on Friday 20 September 2019, to raise a glass to everything we’ve achieved. To independent research. And to the future!

15h
Verwelkoming / Welcome

15h30
Officiële ceremonie / Official ceremony

  • Toespraak door de rectoren / Speech by rectors
    Yvon Englert & Caroline Pauwels
  • Prijsuitreiking / Award ceremony
    Door Zijne Majesteit de Koning / by His Majesty the King
  • Officiële opening van het academiejaar / Official opening of the academic year

17h
Begin van het festival / Start of the festival

  • De universitaire gemeenschap neemt het woord /The university communities take the floor
  • Muziekfestival met food trucks / Music festival with food trucks

::: Line up :::

Blu Samu

L'Or Du Commun

Straz

Kara

VUBOrkest

Wist je dat?

In 1880 werd het Jubelpark aangelegd om de vijftigste verjaardag van België te vieren. Het park met zijn prachtige tuinen, musea en iconische triomfboog is een van dé blikvangers van Brussel. Vandaag vieren ULB (185) en VUB (185/50) er hun verjaardag!

---

Did you know ?

The Parc du Cinquantenaire was created to celebrate Belgium's fiftieth anniversary as an independent nation in 1880. The park with its beautiful gardens, museums and iconic triumphal arch is one of the best-known landmarks in Brussels. Today, both ULB (185) and VUB (185/50) are celebrating their birthday there!

 

Uitverkocht

Jammer genoeg hebben we de maximumcapaciteit bereikt en zijn de tickets uitverkocht. De kans is zeer klein dat u zonder festivalticket het terrein zal kunnen betreden.

Met vragen kan u terecht op evenementen@vub.be.

 

---

Sold out

Unfortunately, we have reached the maximum capacity and the tickets are sold out.

It’s very unlikely that you will be able to enter the site without a ticket.

If you have any questions, please contact evenementen@vub.be

Uw welbevinden en veiligheid

Scroll down for English and French

Houd er rekening mee dat u naar een openluchtfestival op een historische site gaat. Doe gemakkelijke en liefst platte schoenen aan, zodat de kasseien u geen parten spelen. Kleed u ook naar de weersomstandigheden en voorzie eventueel regenkledij.

De festivalsite bestaat voornamelijk uit staanplaatsen. Voor mensen met een beperking, zwangere vrouwen of hoogbejaarde gasten kan een stoel voorzien worden. Indien u hiervan gebruik wil maken of extra ondersteuning nodig heeft, gelieve dan op voorhand contact op te nemen met evenementen@vub.be zodat we u kunnen contacteren om praktische afspraken te maken.

VUB en ULB dragen uw persoonlijke veiligheid hoog in het vaandel. Hier leest u wat u zelf kan doen om uw eigen veiligheid en die van anderen te waarborgen.

•    Neem geen grote tassen of rugzakken mee
•    Neem geen scherpe voorwerpen of flessen mee
•    Betreed het festivalterrein steeds langs de officiële ingangen
•    Verlaat het festivalterrein steeds langs de aangeduide uitgangen
•    Dring niet. Wacht bij de ingang, kassa’s en foodtrucks steeds geduldig uw beurt af
•    Help spontaan mensen die minder goed te been zijn of de weg kwijt zijn
•    Aarzel niet om onze festivalmedewerkers en het veiligheidspersoneel aan te spreken wanneer u hulp nodig heeft. U herkent hen aan hun T-shirt met VUB of ULB-logo.  
•    Op het terrein is er een mobiele EHBO-ploeg van het Rode Kruis aanwezig. Voelt u zich niet goed of hebt u verzorging nodig, vraag dan een vriend of medewerker om bij u te blijven en een medewerker van het Rode Kruis aan te spreken.

Ten slotte vragen we uitdrukkelijk om afval niet op de grond te gooien en bij het verlaten van het festivalterrein de rust in de buurt te respecteren.

Your wellbeing and safety

Take into account that you are going to an open-air festival at a historic site. Wear comfortable and flat shoes, so the cobblestones don’t cause you any problems. Dress according to the weather conditions and, if necessary, bring rainproof clothing.

The festival site mainly consists of standing room. We can provide a chair for people with a disability, pregnant women or aged guests. If you would like a chair or need extra support, please contact us beforehand via evenementen@vub.be, so we can contact you and make arrangements.

The VUB and ULB consider your personal safety of paramount importance. Here you can read what you can do to ensure your own safety and that of others.

•    Do not take any large bags or backpacks with you
•    Do not take any sharp objects or bottles with you
•    Always enter the festival site via the official entrance
•    Always leave the festival site via the marked exits
•    Do not push. Always wait patiently until it is your turn at the entrance, at cash desks and at food trucks
•    Spontaneously help people who have difficulty walking or have lost their way
•    Do not hesitate to approach our festival staff and the security personnel when you need help. They will be wearing a T-shirt with a VUB or ULB logo.
•    At the site, there will be a mobile first aid team from the Red Cross. If you do not feel well or need care, ask a friend or staff member to stay with you and approach a Red Cross member.

Finally, we explicitly ask you not to throw any waste on the ground and to respect the peace and quiet of the area when you leave the festival site.

Votre bien-être et votre sécurité

Tenez compte du fait que vous vous rendez à un festival de plein air sur un site historique. Optez de préférence pour des chaussures plates et confortables, pour que les pavés ne vous jouent pas de mauvais tours. Habillez-vous en fonction des conditions météorologiques et prévoyez éventuellement des vêtements de pluie.

Le site du festival est principalement constitué de places debout. Nous pouvons prévoir des chaises pour les personnes à mobilité réduite, les femmes enceintes et les personnes âgées. Si vous souhaitez en bénéficier, ou si vous avez besoin d’un soutien supplémentaire, veuillez prendre contact à l’avance avec evenements@ulb.be de façon à ce que nous puissions vous contacter pour fixer les modalités pratiques.

L’ULB et la VUB attachent une extrême importance à votre sécurité. Lisez ceci pour voir comment assurer votre sécurité et celle des autres.

•    N’emportez pas de grands sacs ou de sacs à dos
•    N’emportez pas d’objets tranchants ou de bouteilles
•    Pénétrez sur le site du festival via l’entrée officielle près de l’arrêt de métro Mérode
•    Quittez le site du festival via les sorties indiquées.
•    Ne vous impatientez pas. Attendez votre tour dans le calme à l’entrée, aux caisses et aux foodtrucks/bars.
•    Aidez spontanément les personnes moins valides ou perdues.
•    N’hésitez pas à vous adresser aux collaborateurs du festival si vous avez besoin d’aide. On les reconnaît à leur T-shirt avec le logo VUB ou ULB.  
•    Une équipe mobile de premiers secours de la Croix-Rouge est présente sur le site. Si vous ne vous sentez pas bien ou si vous avez besoin de soins, demandez à un ami ou à un employé de rester avec vous et de s’adresser à un employé de la Croix-Rouge.

Enfin, nous vous demandons explicitement de ne pas jeter de déchets par terre et de respecter le calme et la tranquillité de la zone lorsque vous quittez le site du festival.

Je vindt plannetjes van het terrein onderaan deze pagina /  You can find maps of the festival site at the bottom of this page / Vous trouverez les plans du site au bas de cette page.

Scroll down for English and French

We raden aan om met de fiets te komen of om het openbaar vervoer te gebruiken. De ingang van het festivalterrein bevindt zich vlakbij metrohalte Merode.

Er is deze dag nog een ander grootschalig event in Brussel, waardoor parkeermogelijkheden uiterst beperkt zijn. Rond de site van het Jubelpark is het onmogelijk om te parkeren.

Als u met de trein komt, stapt u best af in Brussel Centraal. Hier neemt u metrolijn 1 richting Stokkel of metrolijn 5 richting Hermann_debroux. Na 5 haltes stap u af in metrostation Merode.

Indien u toch met de auto naar Brussel komt, raden wij aan om gratis te parkeren op de campus van VUB of ULB (Pleinlaan in Etterbeek/Elsene). Daar neemt u aan station Etterbeek tram 7 (richting Heizel) of tram 25 (richting Rogier) en stapt u na 5 haltes af in Montgomery. Van hieruit is het 700m of 8 minuten wandelen naar halte Merode en het Jubelpark. Aan halte Delta kunt u metrolijn 5 richting Erasmus nemen. Na 4 haltes stap u af in Merode.

---

We advise you to come by bike or public transport.The entrance to the festival site is close to metro stop Merode.

Friday, 20 September, there will be another large-scale event in Brussels, so parking space will be hard to find. Around the site of the Jubelpark it is impossible to park.

If you come by train, try to get off at Brussels Central Station. Here, you can take metro line 1 in the direction of Stokkel or line 5 in the direction of Hermann-Debroux. After 5 stops, you will get off at metro stop Merode.

If you decide to come to Brussels by car anyway, we advise you to park at the VUB’s or ULB’s university grounds (Pleinlaan at Etterbeek/Elsene). There, at Etterbeek station, you will take tram 7 (in the direction of Heizel) or tram 25 (in the direction of Rogier) and get off after 5 stops at Montgomery. From here, it is only a 700 m or 8 minute walk to Merode and Jubelpark. At the Delta stop you can take subway line 5 in the direction of Erasmus. After 4 stops, get off at Merode.

---

Nous vous conseillons de venir à vélo ou en transports en commun.  L’entrée du site du festival se situe près de l’arrêt de métro Mérode.

Ce jour-là, un autre événement d’ampleur se tient à Bruxelles. De ce fait, il sera extrêmement difficile de se garer à Bruxelles. Autour du site du Parc du Cinquantenaire, il sera impossible de se garer.   

Si vous venez en train, vous devez descendre à Bruxelles-Central et prendre la ligne de métro 1 direction Stokkel ou la ligne de métro 5 direction Hermann-Debroux. Après 5 arrêts, vous êtes à la station Mérode

Si vous venez quand même en voiture, nous vous conseillons de vous garer sur les campus de l’ULB ou de la VUB (boulevard de la Plaine Etterbeek/Ixelles) et de prendre le tram 7 (en direction du Heysel) ou le tram 25 (en direction de Rogier) au départ de la gare d’Etterbeek. Vous descendez à l’arrêt Montgomery (5 arrêts) et le site est à 700 m ou 8 minutes de marche. A l'arrêt Delta, vous pouvez prendre le métro ligne 5 en direction d'Erasmus. Après 4 arrêts, descendre à l'arrêt Merode.

Download het plannetje van het Jubelpark en de festivalsite / Download the map of Parc du Cinquantenaire and the festival site / Télécharger le plan du Parc du Cinquantenaire et du site du festival.

Heb je vragen of problemen met jouw inschrijving voor de academische opening van de Vrije Universiteit Brussel? Kijk dan hieronder of jouw vraag of probleem er tussen zit. 

Normaal gezien moet zowel de inschrijver als zijn/haar gast/partner een bevestigingsmail krijgen. Soms komen e-mails terecht in de spam-folder. Zeker als het mailprogramma ons nog niet kent. Heb je al in de spam gekeken? Ja, duid de mail dan aan als geen spam. Toch nog geen mail? Stuur dan een mailtje naar evenementen@vub.be en we checken of je bent ingeschreven.  

Ja, op 17 september krijg je een praktische mail met de QR-code voor je toegang. Ook je gast/partner zal een praktische mail krijgen. Daarin staat waar en wanneer je je moet aanmelden.

Neen, dat hoeft niet. Je kan de mail ook tonen op je smartphone. Minder papierverspilling! Heb je geen smartphone. Print dan de mail toch uit. Zorg wel dat de QR-code in zijn geheel wordt afgeprint.

Ja, de QR-code is gelinkt aan de persoon/e-mail. Dus best een mailtje sturen naar evenementen@vub.be zodat we de namen en e-mail van de nieuwe gast/partner kunnen aanpassen.

Neen, de Qr-code is gelinkt aan de persoon/e-mail. Je zal dus maar één e-mail met QR toegestuurd krijgen als je inschrijft met hetzelfde e-mailadres.