De Vrije Universiteit Brussel (VUB) krijgt de eerstvolgende Vlaamse Tier-1 supercomputer. Dat heeft het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC) beslist. De VUB zal de supercomputer huisvesten en beheren in het Nexus datacenter op het Green Energy Park in Zellik. De Vlaamse supercomputer is goed voor een investering van 12 miljoen Euro en zal in het najaar van 2025 opgestart worden.

“Supercomputers zijn van strategisch belang voor Vlaanderen”, aldus Jo Brouns, Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Innovatie. “Het zijn onze Vlaamse onderzoekers, overheden en industrie die dankzij die infrastructuur verder kunnen werken aan de grote uitdagingen van morgen. Complexe en tijdrovende berekeningen zullen sneller en efficiënter gebeuren en dat voor zowel klimaatsimulaties en het trainen van AI-modellen. Ook in de strijd tegen het COVID-virus werd er beroep gedaan op supercomputers om de verspreiding van het virus in kaart te brengen.”

Het VSC, dat onder de bevoegdheid valt van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), is een samenwerking tussen de vijf Vlaamse universitaire associaties. Het VSC biedt de ruime Vlaamse onderzoeksgemeenschap (universiteiten, hogescholen, bedrijven) infrastructuur en ondersteuning om grote wetenschappelijke berekeningen uit te voeren. Die infrastructuur bestaat uit supercomputers, een cloud-omgeving en grootschalige data-opslagcapaciteit. Op basis van hun capaciteit worden supercomputers opgedeeld in twee niveaus: Tier-2, waarvan elke universiteit er eentje heeft in het eigen datacenter, en Tier-1, waarvan er maar één is voor heel Vlaanderen.

Het is de eerste keer dat de VUB die Vlaamse Tier-1 supercomputer mag huisvesten en beheren. De voorganger, Hortense, wordt momenteel nog gehuisvest en beheerd door de UGent.​“Zo’n supercomputer is een verzameling van een hele reeks snelle computers die met elkaar kunnen communiceren langs supersnelle verbindingen”, zegt Ward Poelmans, afdelingshoofd van Scientific Data and Compute van de VUB. “Het verschil met de Tier-2 supercomputers is de schaal en de kracht. Je kan er veel meer berekeningen mee maken in eenzelfde tijdspanne en veel complexere data-analyses en simulaties mee uitvoeren, ook als voor die berekeningen een grote hoeveelheid data nodig is.”

De Tier-1 supercomputer zal openstaan voor alle Vlaamse onderzoekers. Hiervoor moeten ze bij het VSC een aanvraag voor rekentijd indienen, die geëvalueerd wordt door een panel van buitenlandse experten. Zij beoordelen of de onderzoekers de supercomputer efficiënt zullen gebruiken. Het is de bedoeling om de capaciteit voor de volle honderd procent te gebruiken en zoveel projecten toe te laten als er rekentijd is. Ook bedrijven en KMO’s kunnen er gebruik van maken. “De supercomputer is een hefboom om nieuwe wetenschappelijke inzichten en innovatie mogelijk te maken”, zegt Poelmans. 

Een Tier-1 supercomputer heeft een stevige operationele kost, voornamelijk de elektriciteit om het systeem en de koeling te laten draaien. Het nieuwe datacenter op Green Energy Park streeft ernaar om zo energie-efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk te zijn. Zo zal de koeling gedurende het grootste deel van het jaar gebruik maken zogenaamde ‘free air cooling’. Enkel tijdens warme periodes zal actieve koeling nodig zijn. Er worden zonnepanelen voorzien om de energiekost van de actieve koeling zo veel mogelijk te dekken. 

Nexus Datacenter

Het Nexus datacenter wordt gebouwd op het researchpark Zellik en zal onder meer het datacenter van de VUB en het UZ Brussel huisvesten. Het zal het meest groene en performante datacenter in België zijn en past in de ambities van de VUB om het researchpark te ontwikkelen tot een volwaardige innovatiecampus te Zellik.

Meer informatie over het datacenter vindt u hier.