Laura Deruytter van het Cosmopolis Centre for Urban Research van het Departement Geografie aan de Vrije Universiteit Brussel heeft voor haar onderzoek de FinGeo Doctoral Dissertation Prize van het Global Network on Financial Geography gekregen. Haar onderzoek naar de oorsprong en evolutie van financiële middelen van de intercommunales tijdens de laatste 100 jaar kon heel wat internationale interesse opwekken.

“Mijn onderzoek wordt opgepikt omdat het focust op de rol van de (lokale) overheid in het proces van financialisering”, zegt Deruytter. “In het VK en de VS vergeet men die rol van de overheid wel eens. De laatste decennia werd de impact van financiële actoren zoals banken en pensioenfondsen op ons dagelijks leven, onder andere door beleggingen in infrastructuur en huizen, alsmaar groter. Net als in andere landen doen budgettaire druk en marktgeoriënteerde hervormingen de financiële relaties tussen Vlaamse gemeenten en hun infrastructuurbedrijven veranderen.“

Toch neemt die financialisering het management en eigenaarschap van intercommunales in Vlaanderen niet zomaar over. “Vlaamse gemeenten verbreedden zelfs de missie van intercommunales om zowel de uitbouw van essentiële diensten, lokale economische groei én behoud van aandeelhouderswaarde na te streven”, voegt Deruytter toe. “Mijn onderzoek toont dat lokale overheden een actieve rol spelen in het ‘bricoleren’ van beleidsoplossingen in een veranderende politiek- economische context. We moeten dus meer aandacht hebben voor de financiële afhankelijkheden en tegenstellingen tussen gemeenten, hogere overheden en overheidsentiteiten, alsook voor het voorzien van structurele middelen voor energie- en waterinfrastructuur.” 

Laura Deruytter organiseerde samen met Marie DeCock (Faculteit Rechten, UHasselt) en Elizaveta Gjurova (Departement Politieke Wetenschappen, UGent) een studiedag over de intercommunales op 25 november 2022. Ze presenteerden samen hun onderzoeksbevindingen over toezicht op intercommunales en de rol van de gemeenteraden hierin in het Vlaams Parlement op 25 april 2023.