Vak- en onderzoeksgroepen

Onze faculteit bestaat uit 2 vakgroepen met hun eigen opleidingen en onderzoek, en vind je ook 17 onderzoeksgroepen, waarin individuele onderzoekers samenwerken binnen een gemeenschappelijk onderzoeksveld of rond een gemeenschappelijk onderwerp of problematiek. We hebben hier alles voor je op een rijtje gezet.

Onze vakgroepen

History, Archeology, Arts, Philosophy and Ethics (HARP)

Over de vakgroep

De vakgroep History, Archeology, Arts, Philosophy and Ethics (HARP) bestaat uit de volgende bachelor- en masteropleidingen:

 • Geschiedenis
 • Kunstwetenschappen en Archeologie
 • Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
 • Master-na-master Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer

Ze is ook de overkoepelende structuur voor het onderzoek in de Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Kunstwetenschappen, Archeologie, Wijsbegeerte en Ethiek:

 • Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen (FILO) 
 • Geschiedenis (HIST) 
 • Kunstwetenschappen en Archeologie (SKAR) 
 • Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer 

Vakgroepvoorzitter: prof. dr. Paul Erdkamp

Linguistics & Literary Studies (LIST)

Over de vakgroep

De vakgroep Linguistics & Literary Studies (LIST) omvat 8 opleidingen:

 • Bachelor Taal- en Letterkunde
 • Bachelor Toegepaste Taalkunde
 • Multilingual Bachelor in Linguistics and Literary Studies
 • Master Taal- en Letterkunde
 • Master Vertalen
 • Master Tolken
 • Master Journalistiek
 • Multilingual Master in Linguistics and Literary Studies

Daarnaast is de vakgroep ook de overkoepelende structuur voor al het onderzoek in de literatuurwetenschap, de taalkunde en toegepaste taalkunde, en de journalistiek:

 • Taal- en Letterkunde (TALK) 
 • Toegepaste Taalkunde (TTKA) 
 • Multilingual Master in Linguistics and Literary Studies (MUMA)
   

Vakgroepvoorzitter: prof. dr. Rik Vosters

Onze onderzoeksgroepen

Aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte vind je 17 onderzoeksgroepen, waarin individuele onderzoekers samenwerken binnen een gemeenschappelijk onderzoeksveld. Vele onderzoeksgroepen zijn interdisciplinair en tellen ook leden die tot andere faculteiten behoren. Onderzoekers kunnen lid zijn van meerdere onderzoeksgroepen. 

De onderzoeksgroepen bieden een bredere context voor doctorandi die hun doctoraal proefschrift voorbereiden. Bovendien geven ze begeleiding in de vorm van onderzoeksstages en workshops aan studenten die zich in het onderzoek binnen bepaalde terreinen willen verdiepen. Daarnaast organiseren de onderzoeksgroepen regelmatig seminaries rond lopend onderzoek, conferenties met internationale sprekers en gastlezingen.

Wat is het verschil tussen een vakgroep en een onderzoeksgroep?

Een faculteit is opgedeeld in vakgroepen. Zij zijn verantwoordelijk voor de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van hun wetenschappelijke specialisaties.

In onderzoeksgroepen hebben wetenschappers zich verzameld rondom een specifiek domein waarnaar ze onderzoek doen en waarop ze samenwerken. Deze wetenschappers kunnen uit verschillende vakgroepen, faculteiten en universiteiten afkomstig zijn. Onderzoeksgroepen zijn erkend door de Onderzoeksraad van de universiteit.

Wetenschappers van een onderzoeksgroep zijn vaak ook lid van een vakgroep. Op deze manier kan het onderwijsaanbod permanent worden afgestemd worden op de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen.

Meer over onze facultaire werking